Bra att veta

Wasaline / Passagerare / Bra att veta
Åldersgränser
icon 57x57
ÅLDERSGRÄNSER
För ungdomar som reser ensamma med Wasaline gäller följande:

Reguljär ruttrafik: 18 år
Undantag: 15-17-åring kan resa ensam utan sin förälders eller annan vuxen persons beledsagande på ruttresa om han/hon har ett skriftligt, av vårdnadshavaren undertecknat tillstånd. Blankett för ensamresande 15-17 åringar.

Wasaline skall alltid ha möjlighet att per telefon kunna kontrollera tillståndet under hela resan från fartygets avgång till ankomsten i destinationshamnen. Vårdnadshavaren skall överväga om den unga personen skall ha följeslagare/mottagare.

Den unga personen företer tillståndet i samband med kontrollen av landgångskortet vid ombordstigningen. Den unga personen skall på uppmaning kunna legitimera sig och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Som legitimation gäller körkort, officiellt identitetskort eller pass.

Ungdomar yngre än 15 år tillåts inte resa ensamma.

Avbokningsvillkor
icon 57x57
AVBOKNINGSVILLKOR
För avbokning av betalda resor gäller:

tidigare än 7 dygn före avgång, debiteras 10% eller minst 10€/90 kr i expeditionsavgift.
tidigare än 2 dygn och senast 7 dygn före avgång debiteras hälften av resans pris.
platser avbeställda senare än 2 dygn före avresan debiteras till sitt fulla pris.

Om resan avbeställs senare än 7 dygn före avresan till följd av sjukdomsfall debiteras 10€/90 kr i expeditionsavgift. Orsaken till avbokningen skall styrkas med läkarintyg.

AVBOKNINGSVILLKOR GRUPPER

8 vardagar före avgång kan gruppen avbokas helt utan extra kostnader.
7-3 vardagar före avgång debiteras 10 % av hela bokningens pris vid avbokning av hela gruppen.
2 vardagar före avgång debiteras 100 % av bokningens pris vid avbokning av hela gruppen.

För passagerare som avbokas 7-3 vardagar innan avgång debiteras 50 % av biljettpriset.
För passagerare som avbokas senare än 2 vardagar före avgång debiteras 100 % av biljettpriset.

Namnändringar är kostnadsfria.
Namnlistan innehållande; Gruppensnamn, Bokningsnummer, Efternamn, Förnamn, Födelsetid (ddmmåå) bör skickas till adressen group@wasaline.com senast 3 vardagar före avgång.

AVBOKNINGSVILLKOR PAKETRESOR
Hotellpaketen bör bokas minst 48 timmar innan avresa och eventuell avbokning bör också ske minst 48 timmar innan avresa, annars debiteras hela paketpriset.
För våra skipaket gäller att vid senare avbokning än två veckor innan avresa debiteras hela paketets pris.

Betalningsvillkor
icon 57x57
BETALNINGSVILLKOR
Betalning kan ske enligt följande:

Internet-bokning:
Följ instruktionerna i online bokningen.

Betalning i hamnen:
Om betalning enligt ovan ej är möjlig, kan efter överenskommelse med bokningen betalning ske i hamnen. Vi rekommenderar dock förhandsbetalning eftersom incheckningen går snabbare och underlättas.

Biljettkontroll och ombordstigning
icon 57x57
BILJETTKONTROLL
I terminalens incheckning byts resebiljetten ut mot landgångskort (Boarding card) som visas upp vid ombordstigningen.
I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord. Vid behov av ledsagare kontakta vår försäljning eller incheckning.

Passagerare utan fordon:
Bör anlända till hamnen senast 30 minuter före fartygets avgång. Bokningarna för passagerare med försenad ankomst är inte mera i kraft. Landgången och incheckningen stängs 15 minuter före avgång.

Ombordstigningen påbörjas 40 minuter innan avgång.

Passagerare med fordon:
Bör anlända till hamnen senast 1 timme före avgång. Bokningarna för passagerare och fordon med försenad ankomst kan ej garanteras (fordonet sätts på väntelista).Passagerarna har ej tillträde till bildäcket under båtresan. Se även säkerhetsbestämmelser ombord.

Bokning och biljetter
icon 57x57
BOKNING OCH BILJETTER
Bokning av biljetter kan ske på följande sätt:
Internet bokning (Internetbokningen stänger 2 timmar före avgång)
Telefon:
Finland +358 (0)207 716 810 (10€ serviceavgift/telefonbokning)
Sverige +46 (0)90 18 52 00 (95 kr serviceavgift/telefonbokning)
Via resebyrå

I samband med bokningen skall för varje passagerare uppges släktnamn, förnamn, kön, födelsedatum, nationalitet samt ev. rörelsehinder.

Om biljetten används vid en annan tidpunkt än vad ursprungligen var meningen, måste ombokning ske. Ändringen bör antecknas på biljetten. Eventuell differens i priset p.g.a. annan prissäsong bör samtidigt erläggas, inga andra avgifter uppbärs för ombokning.

Ifall den ursprungliga biljetten förkommit skall en ny biljett inlösas. Rederiet ersätter inte borttappad, stulen eller förstörd biljett. Reseförsäkring rekommenderas.

En oanvänd biljett återinlöses endast i det fall att bokningen är vederbörligen avbeställd och att annulleringen antecknats på biljetten. För åtgärden debiteras en avgift i enlighet med avbokningsvillkoren.

Fordon
icon 57x57
UPPGIFTER OM FORDON

Vid bokning av fordonsplats krävs följande uppgifter: fordonstyp samt fordonsmått. Fordonspriserna på Wasalines hemsida, i broschyrer och annonser gäller endast passagerarfordon. Om det vid incheckningen visar sig att måtten på fordonet överstiger de mått som uppgavs vid bokningen, eller att fordonet är registrerat som ett fraktfordon, strävar Wasaline efter att reservera en ny plats för fordonet, varvid kunden kommer att debiteras enligt prislista för fordonets längd och i enlighet med våra frakttariffer. Wasaline kan dock inte garantera en ny plats. Fordon som transporterar varor i kommersiellt syfte eller fordon som registrerats som varutransporterande fordon bokas som frakt.

Hamnarna
icon 57x57
HAMNARNA
VASA
Vägbeskrivning: Vasa hamn ligger ca 4 km från centrum på Vasklot. Följ märkningen ”hamnen” så kommer du till färjeterminalen.
Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsfri obevakad parkering.

UMEÅ
Vägbeskrivning: Umeå hamn ligger ca 20 km öster om Umeå. Kör E12 från Umeå mot kusten. Följ märkningen E12, slutar vägen vid färjeläget.
Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsbelagd obevakad parkering.

Anslutningstrafiken till/från terminalerna
Här kan du läsa mer om anslutningstrafiken i Vasa och Umeå

Vasa Taksi
Tel: +358 6-100 411 eller från
GSM: +358 600-300 11

Umeå taxi
Tel: +46 90-77 00 00

Hälsotillstånd och graviditet
icon 57x57
HÄLSOTILLSTÅND OCH GRAVIDITET
Personer med nedsatt hälsotillstånd och härav begränsad förmåga att ta vara på sig själva under resan skall före bokningen av resan kontrollera med sin läkare att hinder för resa ej föreligger.

Vi rekommenderar inte att gravida kvinnor reser i graviditetens slutskede.

Vi rekommenderar att rullstolsbundna passagerare använder landgången för ombordstigning. Detta p.g.a. att vi inte kan garantera placering av fordon nära passagerarhissen. Vår personal kan ge mera information vid bokning.

 

DIREKTIV FÖR FUNKTIONSHINDRADE PASSAGERARE

Vi på Wasaline strävar efter, att funktionshindrade passagerare ska kunna röra sig självständigt ombord så lätt och smidigt som möjligt.

Den assistansservice som terminalen och/eller rederiet erbjuder är avsedd för passagerare med begränsad röresleförmåga på grund av fysisk skada eller utvecklingsstörning, syn- eller hörselskada, tillfälligt rörelsehinder och för alla de som behöver specialhjälp. Servicen är avgiftsfri.

För att försäkra dig om att din resa ska bli så angenäm som möjligt, bör du komma ihåg:
* Meddela om ditt behov av assistans i samband med bokning.
* Försäkra dig om att du har alla de uppgifter du behöver innan du förverkligar dina reseplaner.
* Var realistisk angående dina egna behov, speciellt om du inte klarar av att gå långa sträckor utan hjälp. Sträckan mellan in-checkningen och färjan är lång.
* Assistansservicen som termnalerna och/eller rederiet erbjuder är sk. allmän assistans. Om du behöver personlig hjälp (tex. vid måltider, lyft, medicinering och toalettbesök) bör du ta med dig en egen assistant under resan.

ASSISTANSSERVICE

Assistansservicen bör beställas i samband med bokning eller senast 48 timman innan avgång. Meddela även gärna om du har rullstol eller andra hjälpmedel.

Passagerare som är i behov av assistans ska meddela om saken i check-in. Efter meddelande kommer assistanten till platsen och hjälper dig med in-chekningen samt eskorterar dig ombord. Anländande passagerare blir eskorterad från färjan till terminalens träffpunkt.

BOKNING AV ASSISTANSSERVICE

Bokning Finland 0207 716 810 Sverige (090) 185 200 marketing@wasaline.com

Identitetskontroll
icon 57x57
IDENTITETSKONTROLL
Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s plenum bestämde enhälligt i november 2001 om att skärpa skyddsbestämmelserna ombord på fartyg och i alla hamnar. I juli 2004 trädde de nya skyddsbestämmelserna i kraft.

Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Passagerare bör vara förberedda på skyddskontroller omfattande bl.a. att personens identitet bör kunna bevisas på ett tillförlitligt sätt med ett ikraftvarande identitetsbevis, såsom:

Pass
Körkort
ID kort med bild, utfärdat efter 1.3.1999 (ej tillfälligt)
FPA kort med bild (Finland), för barn under 15 år även FPA-kort (Finskt sjukförsäkringskort) utan bild godkänns.

Skyldighet att styrka sin identitet gäller alla passagerare, även de som inte tillkrävs egentliga resehandlingar (se Pass- och visumbestämmelser). Personer som inte kan eller vägrar styrka sin identitet på anmodan vägras tillträde ombord.

Kredit- och betalningskort, valuta
icon 57x57
KREDIT- OCH BETALKORT, VALUTA
Ombord och i hamnarna kan du betala med euro och kronor, eventuell växel ges i hamnarna tillbaka i lokal valuta. Följande kredit- och betalkort kan också användas:

VISA/Electron
EuroCard
MasterCard
Diners Club International (ej ombord)
American Express
finskt bankkort (Finland och ombord)
svenskt bankkort (Sverige)

Pass- och visumbestämmelser
icon 57x57
PASS- OCH VISUMBESTÄMMELSER
Nordiska medborgare:
Nordiska medborgare behöver inte pass för resor inom Norden. För att legitimera sig måste man dock kunna uppvisa ett pålitligt och giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller efter 1.3.1999 utfärdat identitetskort med fotografi (gäller ej tillfälligt identitetskort, underårigas identitetskort som har utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare eller identitetskort utfärdat till utlänning). Personer som inte vill eller kan bevisa sin identitet och/eller inte vill uppge den vid anmodan, vägras ombordstigning. Observera att man till exempel på hotell och campingplatser enligt Schengen-reglerna måste kunna bevisa sin nationalitet vid anmodan, exempelvis med pass.

Övriga EU-medborgare samt schweiziska medborgare:
Pass eller identitetskort försett med fotografi överensstämmande med EU:s standarder. Av identitetskortet bör framgå giltighetstiden och innehavarens nationalitet. Pass är alltid det mest rekommendabla alternativet.

Medborgare i övriga länder:
Pass samt visum vid behov.

Ordningsregler ombord
icon 57x57
ORDNINGSREGLER OMBORD

För alla personers trivsel och trygghet ombord, tillämpas följande ordningsregler:

* Passagerare är skyldig att vid ombordstigningen och under resans kunna uppvisa giltigt landstigningskort.

* Passagerare är före eller vid ombordstigningen skyldig, om kräves, att genomgå säkerhetskontroll, också gällande sitt bagage eller sitt fordon. Passagerare är skyldig att följa, i avgångslandet och ankomstlandet gällande bestämmelser om pass och visum och uppehållstillstånd, samt att förete av myndighet utgiven verifikation om så kräves. Om rederiet drabbas av kostnader pga brister i ovanstående, svarar passagerare för dessa.

* Befälhavaren har rätt att avvisa passagerare, vars resedokument inte uppfyller kraven, som uppträder berusat, hotfullt eller som är osedligt klädd och som uppträder förargelseväckande, eller om något annat vägande skäl föreligger.

* Alkohol eller berusande droger får inte medtagas ombord för förtäring eller användning.

* Passagerare äger inte rätt att på resan medtaga föremål eller ämnen, som kan anses medföra någon fara, eller använda öppen eld, såsom ljus eller gasolkök.

* Om passagerare medför skjutvapen, eller andra vapen, skall detta meddelas till check-in, före ombordstigningen. Vapen överlämnas till Informationen, för förvaring under resan. Vapen återlämnas före landstigningen, mot uppvisande av ID-handling och kvitto.

* Om sällskapsdjur medföres skall sällskapsdjuret vistas i avsedd salong alternativt skall djurhytt bokas för resan. Husdjur får inte medtagas i restaurangutrymmena ombord.

* Passagerare är skyldig att alltid åtlyda personalens direktiv, samt är skyldig att följa fartygets ordningsregler ombord. Fartygets personal representerar vid behov befälhavarens myndighet ombord i frågor, som gäller upprätthållandet av ordningen ombord och är skyldiga att ingripa, om så erfodras.

* Passagerare är under resan skyldig att uppträda på ett sådant sätt, att man inte stör eller hotar medpassagerare, eller bryter mot god sed. Passagerare som ej kan taga hand om sig själv, som uppträder störande, som bryter mot säkerhetsregler, kan tagas i förvar för återstoden av resan.

* Alkohol inhandlad ombord i fartygets butik får ej konsumeras innan landstigning.

* Egen medtagen mat och dryck får ej medtagas i restauranger för förtäring, med undantag av spädbarnsmat, eller annan specialdietmat.

* Passagerarna har under resan rätt att endast vistas i utrymmen avsedda för passagerare.

* Vistelse på bildäck, eller reparation av fordon och all hantering av bränsle under resan är förbjudet.

* Gasflaskor i husvagnar och campingfordon skall stängas och förseglas före lastning av fordonet.

* Stöld, inbrott och annan olag verksamhet, såsom snatteri ur fartygets försäljningsställen polisanmäles alltid. Hyttinventarier såsom sängkläder, dynor, stolar får ej tagas ur hytterna.

* Passagerare som förorsakar förstörelse ombord, blir erstättningsskyldig för skadan. Skadegörelse på fartygets säkerhetsutrustning, leder dessutom till åtal. Okynnesalarm eller manipulering med nöd och alarmutrustning polisanmäles alltid.

* Passagerare äger inte rätt att ombord idka affärsverksamhet eller annan försäljning, organisera insamlingar, driva lotteriverksamhet, driva propagandaverksamhet, uppvigling eller hålla politiska tal, om det ej överenskommits med rederiet om verksamheten.

* Med passagerare avses de personer ombord, som inte tillhör fartygets besättning.

Rökning ombord
icon 57x57
RÖKNING OMBORD
Alla allmänna utrymmen inomhus är rökfria.

Med tanke på brandsäkerhet och den allmänna trivseln är rökning tillåten endast på avsett utrymme utomhus försedda med ”Smoking Area” skylt.

Säkerhetsföreskrifter ombord
icon 57x57
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OMBORD
Passagerare uppmanas att bekanta sig med fartygets säkerhetsanvisningar. Vid avgång ges kort information om fartygets säkerhetsinstruktioner och räddningsutrustningen ombord. Personalen står alltid till tjänst gällande frågor som rör säkerheten.

Wasalines säkerhetsledningssystem är uppgjort enligt kraven för den internationella säkerhetskoden, ISM-koden, och är godkänt och certifierat av Sjöfartsverket i Finland.

Bilister bör observera följande:
Allt gods i bilen bör fästas ordentligt.
Rökning samt uppgörande av öppen eld är förbjudet.
Vistelse på bildäck under resan är förbjudet.
Bildäcket är stängt under resan och öppnas efter ankomst.
Följ personalens anvisningar på bildäcket och starta motorn först då det är din tur att köra ut.
Brännbara vätskor i öppna kärl får ej transporteras på bildäcket.
Ventilerna på husvagnars och –bilars gasflaskor bör vara stängda under resan.

Sällskapsdjur
icon 57x57
SÄLLSKAPSDJUR
Hundar och katter kan medföras och vistas i avsett utrymme under transporten. Meddela vid bokningen om husdjur medtas, eftersom antalet platser per avgång är begränsat. Medtag egna vatten- och matkärl.

Observera gällande införselbegränsningar. Kontrollera med din veterinär!

Tidsskillnader och tid ombord
icon 57x57
TIDSSKILLNADER OCH TID OMBORD
Avgångs- och ankomsttider anges alltid i lokal tid. I Finland är klockan en timme (+1 h) före Sverige. Då klockar är 13.00 i Finland är den 12.00 i Sverige.

Ombord används finsk tid.

Back to Top
Beställ Wasalines nyhetsbrev här »