Bra att veta

Läs mer om våra rese-, avboknings- och -transportvillkor här.

Vasa
Vägbeskrivning: Vasa hamn ligger ca 4 km från centrum på Vasklot. Följ skyltningen märkt ”hamnen” så kommer du till färjeterminalen.
Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsfri obevakad parkering.
Det byggs om i hamnen inför den nya färjan. Tack för ditt tålamod!

Umeå
Vägbeskrivning: Umeå hamn ligger ca 20 km öster om Umeå. Kör E12 från Umeå mot kusten. Följ skyltningen märkt E12, vägen slutar vid färjeläget.
Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsbelagd obevakad parkering.

Anslutningstrafiken till/från terminalerna

Här kan du läsa mer om anslutningstrafiken i Vasa och Umeå

Vasa Taksi
Tel: +358 (0)600-300 11

Umeå taxi
Tel: +46 90-77 00 00

Ombord på färjan är alla allmänna utrymmen anpassade för rörelsehindrade. Det finns exempelvis anpassade hytter, toaletter och hissar mellan däcken.

Personer med nedsatt hälsotillstånd och härav begränsad förmåga att ta vara på sig själva under resan skall före bokningen av resan kontrollera med sin läkare att hinder för resa ej föreligger.

Vi rekommenderar inte att gravida kvinnor reser i graviditetens slutskede.

Vi rekommenderar att rullstolsbundna passagerare använder landgången för ombordstigning. Detta p.g.a. att vi inte kan garantera placering av fordon nära passagerarhissen. Vår personal kan ge mera information vid bokning.

Direktiv för funktionshindrade passagerare

Vi på Wasaline strävar efter att funktionshindrade passagerare ska kunna röra sig självständigt ombord så lätt och smidigt som möjligt.

Den assistansservice som terminalen och/eller rederiet erbjuder är avsedd för passagerare med begränsad röresleförmåga på grund av fysisk skada eller utvecklingsstörning, syn- eller hörselskada, tillfälligt rörelsehinder och för alla de som behöver specialhjälp. Servicen är avgiftsfri.

För att försäkra dig om att din resa ska bli så angenäm som möjligt, bör du komma ihåg att:
* Meddela om ditt behov av assistans i samband med bokning.
* Försäkra dig om att du har alla de uppgifter du behöver innan du förverkligar dina reseplaner.
* Var realistisk angående dina egna behov, speciellt om du inte klarar av att gå långa sträckor utan hjälp. Sträckan mellan incheckningen och färjan är lång.
* Assistansservicen som termnalerna och/eller rederiet erbjuder är s.k. allmän assistans. Om du behöver personlig hjälp (tex. vid måltider, lyft, medicinering och toalettbesök) bör du ta med dig en egen assistant under resan.

Assistansservice

Assistansservicen bör beställas i samband med bokning eller senast 48 timman innan avgång. Meddela även gärna om du har rullstol eller andra hjälpmedel.

Passagerare som är i behov av assistans ska meddela om saken i check-in. Efter meddelande kommer assistanten till platsen och hjälper dig med incheckningen samt eskorterar dig ombord. Anländande passagerare blir eskorterad från färjan till terminalens träffpunkt.

Bokning av assistansservice

Bokning Finland 0207 716 810 Sverige (090) 185 200 [email protected]

EU:s förordning http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/maritime/doc/summary_sv.pdf

Passagerare uppmanas att bekanta sig med fartygets säkerhetsanvisningar. Vid avgång ges kort information om fartygets säkerhetsinstruktioner och räddningsutrustningen ombord. Personalen står alltid till tjänst gällande frågor som rör säkerheten.

Wasalines säkerhetsledningssystem är uppgjort enligt kraven för den internationella säkerhetskoden, ISM-koden, och är godkänt och certifierat av Sjöfartsverket i Finland.

Bilister bör observera följande:
* Allt gods i bilen bör fästas ordentligt.
* Rökning samt att göra upp öppen eld är förbjudet.
* Vistelse på bildäck under resan är förbjudet.
* Bildäcket är stängt under resan och öppnas efter ankomst.
* Följ personalens anvisningar på bildäcket och starta motorn först då det är din tur att köra ut.
* Brännbara vätskor i öppna kärl får ej transporteras på bildäcket.
* Ventilerna på husvagnars och –bilars gasflaskor bör vara stängda under resan.Säkerhetsföreskrifter ombord

Hundar och katter kan medföras och vistas i för djur avsett utrymme under transporten. Meddela vid bokningen om husdjur medtas, eftersom antalet platser per avgång är begränsat. Medtag egna vatten- och matkärl.

Observera gällande införselbegränsningar. Kontrollera med din veterinär!

Avgångs- och ankomsttider anges alltid i lokal tid. I Finland är klockan en timme (+1 h) före Sverige. Då klockar är 13.00 i Finland är den 12.00 i Sverige.

Ombord används finsk tid.