WASALINE TAR NYTT MILJÖINITIATIV

 WASALINE TAR NYTT MILJÖINITIATIV 

Wasaline har implementerat ett helt nytt miljöprogram på alla avdelningar i hela företaget. I tillägg till den gröna omställningen på den tekniska sidan som startade 2013 kommer nu kunder markant märka av denna positiva skillnad även ombord. 

Som den nordligaste färjeförbindelsen med drift året runt längs Unescos världsarv i Kvarken känner Wasaline ett stort ansvar för att hålla vattnet, med dess unika artrikedom, rent för kommande generationer. Nu tar Wasaline ett krafttag mot den mängd plast och mikroplaster som återfinns i miljön och som utgör ett globalt problem, genom visionen att successivt avveckla engångsplast ombord. Detta är en fortlöpande process där Wasaline redan gjort konkreta förändringar. 

Den 1:a mars 2019 implementerades ett helt nytt miljöprogram på alla Wasalines avdelningar. Den gröna omställningen startade redan 2013 med åtgärder för minskad bränsleförbrukning och effektiviserad energiförbrukning och nu kommer passagerare även att uppleva förändringen i restaurangen och butiken så väl som i allmänna utrymmen. 

Alla plast-och engångsförpackningar har avskaffats och ersatts med produkter gjorda av biologiskt nedbrytbart bagasse (ett fibermaterial som bildas som restprodukt vid utvinning av socker ur sockerrör) och palmblad, vilket gör att passageraren nu kan avnjuta sin drink utan att oroa sig över plastsugrörets miljöpåverkan. Engångsprodukter ersätts med miljövänliga alternativ, till exempel serverar caféet nu de flesta kakor och smörgåsar på porslinstallrikar eller i lådor gjorda av bagasse. Likväl kan du i butiken välja att köpa en tygpåse eller papperspåse i stället för en plastpåse, och plastglas i hytterna ersätts av glas tillverkat av bagasse. 

Wasalines miljötänk slutar inte där utan återspeglas även i produkterna som erbjuds ombord. Till exempel granskas kosmetikprodukternas innehållsförteckning för att säkerställa att kunder erbjuds produkter utan mikroplaster. Både i butiken och i restaurangerna satsar man på närproducerad mat och produkter, samt har höjda krav på leverantörer för att gynna miljön likväl som passagerarna. Åtgärder har vidtagits för att underlätta sopsorteringen för passagerare ombord, där man nu själv kan sortera avfall efter brännbart, metall och plast. Dessutom har alla hygienprodukter bytts ut mot miljövänligare alternativ. 

Detta miljöinitiativ är en del i Wasalines strävan att vara en förebild med hållbart fokus samt en stolthet för hela regionen. 

 

Tilläggsuppgifter ges av 

Jarkko Rinne 

Befälhavare 

+358 40 5556240 

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta. 

Wasaline har lanserat en mobilapplikation – för ett smidigare resande

 Wasaline har lanserat en mobilapplikation för att göra resandet smidigare. Mobilapplikationen är utvecklad tillsammans med Carus, som även levererat bokningssystemet och webbokningen till Wasaline. Under utvecklingsprocessen har webbokningen uppdaterats till Carus Standard Web för att göra webbokningen mer användarvänlig. 

Finländska Carus är världsledande på system för bokning, incheckning, boarding och ombordförsäljning för färjebranschen. De har tagit fram en standardplattform för appar anpassade till färjebranschen som radikalt minskar tiden för ett rederi att ta fram en högkvalitativ app. 

Vi har lagt ned mycket tid på att utveckla en app-plattform som gör det möjligt för våra kunder att enkelt introducera en professionell app för sin verksamhet. Vi är glada för att Wasaline valt vår app och är stolta över slutresultatet” säger Carus VD Anders Rundberg. 

Med Wasalines nya mobilapplikation är det lätt att boka nya resor, hantera befintliga bokningar, checka in och boarda smidigt utan att gå via incheckningsluckan. Passagerarna kan även hålla koll på kryssningsprogrammet ombord, boka hytt och måltider, kolla tidtabeller samt bekanta sig med frågor och svar. Wasalines stamkunder kan efter nedladdning, logga in med sina befintliga användarkoder. 

Vi jobbar fortlöpande med att utveckla och förbättra servicen för våra passagerare. Wasaline har under en längre tid jobbat med att utveckla och automatisera incheckningsprocessen för att göra den så smidig som möjligt”, säger Johanna Långskog, som ansvarar för Wasalines marknadsföring. Terminalerna i Umeå och Vasa har utrustats med två respektive en passagerargate som ett led i en större utvecklingsprocess. Incheckningen och boardingen sker nu utan extra köande till incheckningsluckan. 

 

Biljetten kan antingen bokas via den nya applikationen, på Wasalines webbsida eller via telefonbokningen. När biljetten är bokad och betald skickas en bekräftelse till passagerarens e-postadress. 

Varje gate är utrustad med en kodläsare vid vilken passageraren checkar in genom att skanna den QR-kod man erhållit vid bokning och som innehåller all information. Mobilapplikationen gör bokningsprocessen och resandet smidigt. 

Wasalines nya mobilapplikation

 

 

Wasaline i korthet: 

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta. 

För tilläggsuppgifter kontakta: 

Johanna Långskog
Head of Marketing
+358 505597769
Johanna.langskog@wasaline.com 

DOCKNINGEN AV M/S WASA EXPRESS FÖRSENAS

M/S WASA EXPRESS PLANERADE SERVICEUPPEHÅLL

 M/S WASA EXPRESS PLANERADE SERVICEUPPEHÅLL 

Söndagen den 6.1.2019 inleds ett två veckor långt inplanerat serviceuppehåll för M/S Wasa Express. Fartyget körs ner till torrdockan i Tallinn för att genomgå rutinmässigt underhållsarbete. Fartyget återgår i trafik måndagen den 21.1.2019 kl. 20:00 från Vasa. 

Under dockningen 6-20.1.2019 är telefonbokningen öppen vardagar kl. 8-16. 

Tilläggsuppgifter ges av 

Johanna Långskog 

+358 50 5597769 

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta 

Inställda avgångar p.g.a. fortsatt storm och extrem våghöjd i Kvarken

Wasa Express ställer in samtliga avgångar under fredagen den 30.11 och lördagen den 1.12. p.g.a. den extrema våghöjden som fortsätter enligt alla prognoser fram tills söndag.

På fredag ordnas dock “lillajulskryssningen” i hamnen för de som bokat. Givetvis får de som bokat kryssningen boka om kryssningen kostnadsfritt.

Under veckoslutet fortsätter de hårda SW vindarna upp till stormstyrkor fram tills lördag kväll vilket bygger upp våghöjden ytterligare. För tillfället blåser det stormbyar 22 m/s från SSW vid Nordvalen och våghöjden upp till 7m. Närmare uppgifter fås från Forecas prognos som beställts över Kvarken området.

http://vip.foreca.com/index.php#3

http://vip.foreca.com/index.php#1

Lösenord för att öppna prognoserna username: seademo

Password: demo

Område: Kvarken

Vi beklagar olägenheterna som detta medför, men rådande storm- och våghöjdssituation gör att rederiet ställer in resorna p.g.a. säkerhetsskäl.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

PRESSINFORMATION 19-18

Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

Wasaline har transporterat 174 865 passagerare jan-september vilket är en 8,0% ökning mot fjolåret. Personfordon har ökat med 7,3% (39 394 fordon). Fraktenheterna har ökat med 1,9%.

Omsättningen har ökat med 2,6% till 15,8 M€.

Bränslekostnaden har ökat med 13,3%. Trots att bränslepriset idag är rekordhögt och medelpriset stigit i september med 32,7% har vi genom energibesparningsprogram lyckats reducera förbrukningen kontinuerligt samt effektivera vår verksamhet. Dock kommer Q4 att vara en utmaning om bränslepriserna fortsätter att stiga vilket påverkar årsresultatet negativt.

Räkenskapsperiodens resultat jan-sept är 8,4% bättre än i fjol.

“Jag är mycket nöjd med resultatet, framförallt att vi har ökat på samtliga segment samt lyckats hålla kostnaderna på samma nivå som i fjol. Hela Wasalines personal har jobbat hårt för att nå det här resultatet. Fastän siffrorna är mycket fina och året hittils i sin helhet överträffat förväntningarna fortsätter vi jobba hårt för att även det sista kvartalets målsättningar ska nås, och bokningsläget ser bra ut för de kommande månaderna.”

Tillläggsinformation

Peter Ståhlberg

VD

Tel: +358 40 559 2353

peter.stahlberg@wasaline.com

Rekordsommar för Wasaline – vi går mot höstens nya kryssningar

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖTIEDOTEPRESS RELEASE 16-18

REKORDSOMMAR FÖR WASALINE – VI GÅR MOT HÖSTENS NYA KRYSSNINGAR

Efter sommaren med rekord på samtliga segment går vi mot en händelserik höst som startar med pensionärskryssningen fredagen den 21 september med specialtidtabell. Fartyget avgår normalt 09:00 från Vasa, avgången från Umeå sker redan 14:30 med en tidig ankomst till Vasa klockan 20:00.

Sommaren fortsatte även i år med nya rekord både på passagerare och personfordon. I juni-aug ökade passagerartrafiken med 4,4% och fordon med 4,7%. Jan-Augusti siffrorna visar en tillväxt på alla segment; 7,6% ökning på passagerare, +6,9% på fordon och 1,5% mer på frakt. Även höstens bokningsläge ser lovande ut.

I Vasa har hotellnätterna via Wasaline ökat med 25,6% och det är första året i rederiets historia som det bokats mer hotellövernattningar till Vasa än till Umeå.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i Östersjön kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

Wasaline förnyar tidtabellen 2019

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 15-18

WASALINE FÖRNYAR TIDTABELLEN 2019

Wasaline har haft en mycket positiv början på året. Man kan se att det skett en kontinuerlig ökning av resenärer överlag, men speciellt de svenska resenärernas andel har ökat i jämförelse med tidigare år.

För att kunna öka volymerna och resealternativen under kommande år kommer Wasaline att öka antalet avgångar under 2019. Tidtabellsförändringen gäller Q2 med början i maj.

M/s Wasa Express kommer att köra dubbla turer över Kvarken fr.o.m. den 3.5 – 10.8.2019 på fredagar. Under juni, juli och första halvan av augusti sker även samma tidtabellsförändring på torsdagar och lördagar. Resans tid under dessa turer förkortas med en timme till 3,5 timmar, för att undvika en alltför sen ankomst till Vasa.

Färjan avgår från Vasa kl. 8:00 med ankomst till Umeå kl. 10:30. Den andra avgången från Vasa är kl. 16:30 med ankomst till Umeå kl. 19:00. Från Umeå avgår färjan kl. 11:15 med ankomst till Vasa kl. 15:45. Sista avgången från Umeå är kl. 19:30 med ankomst till Vasa

kl. 0:00 lokaltid.

”Vi ser att den här tidtabellsförändringen kommer att gynna hotellövernattare i både Vasa och Umeå och även ge oss möjlighet att utveckla nya produkter för båda marknaderna” säger Wasalines VD Peter Ståhlberg. I sommar körde Wasaline sin miljonte passagerare över Kvarken sedan starten 2013. För att kunna öka volymerna bör vi kontinuerligt utveckla våra tjänster och utvärdera vad som är lönsamt. Den här tidtabellsjusteringen är ett steg i ledet, säger Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.