DOCKNINGEN AV M/S WASA EXPRESS FÖRSENAS

M/S WASA EXPRESS PLANERADE SERVICEUPPEHÅLL

 M/S WASA EXPRESS PLANERADE SERVICEUPPEHÅLL 

Söndagen den 6.1.2019 inleds ett två veckor långt inplanerat serviceuppehåll för M/S Wasa Express. Fartyget körs ner till torrdockan i Tallinn för att genomgå rutinmässigt underhållsarbete. Fartyget återgår i trafik måndagen den 21.1.2019 kl. 20:00 från Vasa. 

Under dockningen 6-20.1.2019 är telefonbokningen öppen vardagar kl. 8-16. 

Tilläggsuppgifter ges av 

Johanna Långskog 

+358 50 5597769 

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta 

Inställda avgångar p.g.a. fortsatt storm och extrem våghöjd i Kvarken

Wasa Express ställer in samtliga avgångar under fredagen den 30.11 och lördagen den 1.12. p.g.a. den extrema våghöjden som fortsätter enligt alla prognoser fram tills söndag.

På fredag ordnas dock “lillajulskryssningen” i hamnen för de som bokat. Givetvis får de som bokat kryssningen boka om kryssningen kostnadsfritt.

Under veckoslutet fortsätter de hårda SW vindarna upp till stormstyrkor fram tills lördag kväll vilket bygger upp våghöjden ytterligare. För tillfället blåser det stormbyar 22 m/s från SSW vid Nordvalen och våghöjden upp till 7m. Närmare uppgifter fås från Forecas prognos som beställts över Kvarken området.

http://vip.foreca.com/index.php#3

http://vip.foreca.com/index.php#1

Lösenord för att öppna prognoserna username: seademo

Password: demo

Område: Kvarken

Vi beklagar olägenheterna som detta medför, men rådande storm- och våghöjdssituation gör att rederiet ställer in resorna p.g.a. säkerhetsskäl.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

PRESSINFORMATION 19-18

Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

Wasaline har transporterat 174 865 passagerare jan-september vilket är en 8,0% ökning mot fjolåret. Personfordon har ökat med 7,3% (39 394 fordon). Fraktenheterna har ökat med 1,9%.

Omsättningen har ökat med 2,6% till 15,8 M€.

Bränslekostnaden har ökat med 13,3%. Trots att bränslepriset idag är rekordhögt och medelpriset stigit i september med 32,7% har vi genom energibesparningsprogram lyckats reducera förbrukningen kontinuerligt samt effektivera vår verksamhet. Dock kommer Q4 att vara en utmaning om bränslepriserna fortsätter att stiga vilket påverkar årsresultatet negativt.

Räkenskapsperiodens resultat jan-sept är 8,4% bättre än i fjol.

“Jag är mycket nöjd med resultatet, framförallt att vi har ökat på samtliga segment samt lyckats hålla kostnaderna på samma nivå som i fjol. Hela Wasalines personal har jobbat hårt för att nå det här resultatet. Fastän siffrorna är mycket fina och året hittils i sin helhet överträffat förväntningarna fortsätter vi jobba hårt för att även det sista kvartalets målsättningar ska nås, och bokningsläget ser bra ut för de kommande månaderna.”

Tillläggsinformation

Peter Ståhlberg

VD

Tel: +358 40 559 2353

peter.stahlberg@wasaline.com

Rekordsommar för Wasaline – vi går mot höstens nya kryssningar

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖTIEDOTEPRESS RELEASE 16-18

REKORDSOMMAR FÖR WASALINE – VI GÅR MOT HÖSTENS NYA KRYSSNINGAR

Efter sommaren med rekord på samtliga segment går vi mot en händelserik höst som startar med pensionärskryssningen fredagen den 21 september med specialtidtabell. Fartyget avgår normalt 09:00 från Vasa, avgången från Umeå sker redan 14:30 med en tidig ankomst till Vasa klockan 20:00.

Sommaren fortsatte även i år med nya rekord både på passagerare och personfordon. I juni-aug ökade passagerartrafiken med 4,4% och fordon med 4,7%. Jan-Augusti siffrorna visar en tillväxt på alla segment; 7,6% ökning på passagerare, +6,9% på fordon och 1,5% mer på frakt. Även höstens bokningsläge ser lovande ut.

I Vasa har hotellnätterna via Wasaline ökat med 25,6% och det är första året i rederiets historia som det bokats mer hotellövernattningar till Vasa än till Umeå.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i Östersjön kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

Wasaline förnyar tidtabellen 2019

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 15-18

WASALINE FÖRNYAR TIDTABELLEN 2019

Wasaline har haft en mycket positiv början på året. Man kan se att det skett en kontinuerlig ökning av resenärer överlag, men speciellt de svenska resenärernas andel har ökat i jämförelse med tidigare år.

För att kunna öka volymerna och resealternativen under kommande år kommer Wasaline att öka antalet avgångar under 2019. Tidtabellsförändringen gäller Q2 med början i maj.

M/s Wasa Express kommer att köra dubbla turer över Kvarken fr.o.m. den 3.5 – 10.8.2019 på fredagar. Under juni, juli och första halvan av augusti sker även samma tidtabellsförändring på torsdagar och lördagar. Resans tid under dessa turer förkortas med en timme till 3,5 timmar, för att undvika en alltför sen ankomst till Vasa.

Färjan avgår från Vasa kl. 8:00 med ankomst till Umeå kl. 10:30. Den andra avgången från Vasa är kl. 16:30 med ankomst till Umeå kl. 19:00. Från Umeå avgår färjan kl. 11:15 med ankomst till Vasa kl. 15:45. Sista avgången från Umeå är kl. 19:30 med ankomst till Vasa

kl. 0:00 lokaltid.

”Vi ser att den här tidtabellsförändringen kommer att gynna hotellövernattare i både Vasa och Umeå och även ge oss möjlighet att utveckla nya produkter för båda marknaderna” säger Wasalines VD Peter Ståhlberg. I sommar körde Wasaline sin miljonte passagerare över Kvarken sedan starten 2013. För att kunna öka volymerna bör vi kontinuerligt utveckla våra tjänster och utvärdera vad som är lönsamt. Den här tidtabellsjusteringen är ett steg i ledet, säger Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

WASALINES MILJONTE RESENÄR RESER ÖVER KVARKEN PÅ MÅNDAG 30.7.2018

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 13-18

WASALINES MILJONTE RESENÄR RESER ÖVER KVARKEN PÅ MÅNDAG 30.7.2018

Det finns stor anledning för Wasaline att fira i samband med måndagens morgonavgång kl. 8.30 eftersom rederiets miljonte resenär reser då över Kvarken.

Sedan starten 2013 har Wasalines passagerarsiffror ökat i jämn takt och nu nås den fina milstolpen med en miljon resenärer mitt under pågående sommarsäsong. Den miljonte resenären kommer att bli uppmärksammad på landgången med blommor, champagne och får ett års gratis resor med M/S Wasa Express.

”Vi är oerhört glada och stolta över att nå en så pass fin milstolpe som 1 miljon resenärer. Det har varit på tapeten att vi börjar närma oss en miljon men det kom ändå som en liten överraskning mitt i sommaren. Samtidigt är jag inte förvånad att vi nu når 1 miljon eftersom alla i företaget jobbar hårt varje dag för att vi ska slå nya rekord och nå nya milstolpar. Nu forsätter vi mot nästa miljon,” säger Wasalines VD Peter Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter
VD Peter Ståhlberg
+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i Norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

År 2018 Q2 gick bättre än väntat – Wasaline gjorde alla tiders passagerarrekord, även juli ser lovande ut

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 12-18

År 2018 Q2 gick bättre än väntat – Wasaline gjorde alla tiders passagerarrekord, även juli ser lovande ut

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline har nått nytt passagerarrekord i juni. Rederiet har under juni-månad transporterat sammanlagt 23 293 passagerare jämfört med fjolårets 21 247 passagerare. Under årets två första kvartal (januari-juni) har Wasaline transporterat 90 859 passagerare, en ökning med 11,6% jämfört med tidigare rekordår. Men även rekordantal personbilar har transporterats i juni (totalt 5 562 enheter), 13,8% fler än i juni 2017. Bilarnas andel ökade under perioden januari-juni med +12,0% (totalt 18 451 enheter). Även frakttrafiken har piggnat till i år, från årets början har frakten ökat med +2,2% (8 319 enheter)

Under årets två första kvartal har Wasaline lyckats öka sina marknadsandelar på den svenska marknaden. Det är även anmärkningsvärt att andelen svenska resenärer ökat, ökningen syns tydligt i antalet personbilar som rest från Sverige till Finland. I och med det här har även hotellnätterna i Vasa, bokade via Wasaline, ökat med 32,7% jämfört med fjolåret. I Umeå har hotellövernattningarna bokade via Wasaline minskat en aning, totalt -6,5%.

”Jag är glad, att vi har inlett sommarsäsongen med en ny rekordmånad i Kvarkentrafiken och ökat omsättningen på alla segment sammanlagt 2,5% jämfört med fjolåret”, säger Wasalines VD Peter Ståhlberg. Även juli ser mycket lovande ut, vi jobbar hårt för att nå vår målsättning i juli, fortsätter Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.