Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

PRESSINFORMATION 19-18

Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

Wasaline har transporterat 174 865 passagerare jan-september vilket är en 8,0% ökning mot fjolåret. Personfordon har ökat med 7,3% (39 394 fordon). Fraktenheterna har ökat med 1,9%.

Omsättningen har ökat med 2,6% till 15,8 M€.

Bränslekostnaden har ökat med 13,3%. Trots att bränslepriset idag är rekordhögt och medelpriset stigit i september med 32,7% har vi genom energibesparningsprogram lyckats reducera förbrukningen kontinuerligt samt effektivera vår verksamhet. Dock kommer Q4 att vara en utmaning om bränslepriserna fortsätter att stiga vilket påverkar årsresultatet negativt.

Räkenskapsperiodens resultat jan-sept är 8,4% bättre än i fjol.

“Jag är mycket nöjd med resultatet, framförallt att vi har ökat på samtliga segment samt lyckats hålla kostnaderna på samma nivå som i fjol. Hela Wasalines personal har jobbat hårt för att nå det här resultatet. Fastän siffrorna är mycket fina och året hittils i sin helhet överträffat förväntningarna fortsätter vi jobba hårt för att även det sista kvartalets målsättningar ska nås, och bokningsläget ser bra ut för de kommande månaderna.”

Tillläggsinformation

Peter Ståhlberg

VD

Tel: +358 40 559 2353

peter.stahlberg@wasaline.com

Rekordsommar för Wasaline – vi går mot höstens nya kryssningar

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖTIEDOTEPRESS RELEASE 16-18

REKORDSOMMAR FÖR WASALINE – VI GÅR MOT HÖSTENS NYA KRYSSNINGAR

Efter sommaren med rekord på samtliga segment går vi mot en händelserik höst som startar med pensionärskryssningen fredagen den 21 september med specialtidtabell. Fartyget avgår normalt 09:00 från Vasa, avgången från Umeå sker redan 14:30 med en tidig ankomst till Vasa klockan 20:00.

Sommaren fortsatte även i år med nya rekord både på passagerare och personfordon. I juni-aug ökade passagerartrafiken med 4,4% och fordon med 4,7%. Jan-Augusti siffrorna visar en tillväxt på alla segment; 7,6% ökning på passagerare, +6,9% på fordon och 1,5% mer på frakt. Även höstens bokningsläge ser lovande ut.

I Vasa har hotellnätterna via Wasaline ökat med 25,6% och det är första året i rederiets historia som det bokats mer hotellövernattningar till Vasa än till Umeå.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i Östersjön kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

Wasaline förnyar tidtabellen 2019

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 15-18

WASALINE FÖRNYAR TIDTABELLEN 2019

Wasaline har haft en mycket positiv början på året. Man kan se att det skett en kontinuerlig ökning av resenärer överlag, men speciellt de svenska resenärernas andel har ökat i jämförelse med tidigare år.

För att kunna öka volymerna och resealternativen under kommande år kommer Wasaline att öka antalet avgångar under 2019. Tidtabellsförändringen gäller Q2 med början i maj.

M/s Wasa Express kommer att köra dubbla turer över Kvarken fr.o.m. den 3.5 – 10.8.2019 på fredagar. Under juni, juli och första halvan av augusti sker även samma tidtabellsförändring på torsdagar och lördagar. Resans tid under dessa turer förkortas med en timme till 3,5 timmar, för att undvika en alltför sen ankomst till Vasa.

Färjan avgår från Vasa kl. 8:00 med ankomst till Umeå kl. 10:30. Den andra avgången från Vasa är kl. 16:30 med ankomst till Umeå kl. 19:00. Från Umeå avgår färjan kl. 11:15 med ankomst till Vasa kl. 15:45. Sista avgången från Umeå är kl. 19:30 med ankomst till Vasa

kl. 0:00 lokaltid.

”Vi ser att den här tidtabellsförändringen kommer att gynna hotellövernattare i både Vasa och Umeå och även ge oss möjlighet att utveckla nya produkter för båda marknaderna” säger Wasalines VD Peter Ståhlberg. I sommar körde Wasaline sin miljonte passagerare över Kvarken sedan starten 2013. För att kunna öka volymerna bör vi kontinuerligt utveckla våra tjänster och utvärdera vad som är lönsamt. Den här tidtabellsjusteringen är ett steg i ledet, säger Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

WASALINES MILJONTE RESENÄR RESER ÖVER KVARKEN PÅ MÅNDAG 30.7.2018

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 13-18

WASALINES MILJONTE RESENÄR RESER ÖVER KVARKEN PÅ MÅNDAG 30.7.2018

Det finns stor anledning för Wasaline att fira i samband med måndagens morgonavgång kl. 8.30 eftersom rederiets miljonte resenär reser då över Kvarken.

Sedan starten 2013 har Wasalines passagerarsiffror ökat i jämn takt och nu nås den fina milstolpen med en miljon resenärer mitt under pågående sommarsäsong. Den miljonte resenären kommer att bli uppmärksammad på landgången med blommor, champagne och får ett års gratis resor med M/S Wasa Express.

”Vi är oerhört glada och stolta över att nå en så pass fin milstolpe som 1 miljon resenärer. Det har varit på tapeten att vi börjar närma oss en miljon men det kom ändå som en liten överraskning mitt i sommaren. Samtidigt är jag inte förvånad att vi nu når 1 miljon eftersom alla i företaget jobbar hårt varje dag för att vi ska slå nya rekord och nå nya milstolpar. Nu forsätter vi mot nästa miljon,” säger Wasalines VD Peter Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter
VD Peter Ståhlberg
+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i Norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

År 2018 Q2 gick bättre än väntat – Wasaline gjorde alla tiders passagerarrekord, även juli ser lovande ut

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 12-18

År 2018 Q2 gick bättre än väntat – Wasaline gjorde alla tiders passagerarrekord, även juli ser lovande ut

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline har nått nytt passagerarrekord i juni. Rederiet har under juni-månad transporterat sammanlagt 23 293 passagerare jämfört med fjolårets 21 247 passagerare. Under årets två första kvartal (januari-juni) har Wasaline transporterat 90 859 passagerare, en ökning med 11,6% jämfört med tidigare rekordår. Men även rekordantal personbilar har transporterats i juni (totalt 5 562 enheter), 13,8% fler än i juni 2017. Bilarnas andel ökade under perioden januari-juni med +12,0% (totalt 18 451 enheter). Även frakttrafiken har piggnat till i år, från årets början har frakten ökat med +2,2% (8 319 enheter)

Under årets två första kvartal har Wasaline lyckats öka sina marknadsandelar på den svenska marknaden. Det är även anmärkningsvärt att andelen svenska resenärer ökat, ökningen syns tydligt i antalet personbilar som rest från Sverige till Finland. I och med det här har även hotellnätterna i Vasa, bokade via Wasaline, ökat med 32,7% jämfört med fjolåret. I Umeå har hotellövernattningarna bokade via Wasaline minskat en aning, totalt -6,5%.

”Jag är glad, att vi har inlett sommarsäsongen med en ny rekordmånad i Kvarkentrafiken och ökat omsättningen på alla segment sammanlagt 2,5% jämfört med fjolåret”, säger Wasalines VD Peter Ståhlberg. Även juli ser mycket lovande ut, vi jobbar hårt för att nå vår målsättning i juli, fortsätter Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

Fortsatt tillväxt i kvarkentrafiken – bästa q1 på alla segment!

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 08-18

Pressinfo Lehdistöinfo 008-18 

FORTSATT TILLVÄXT I KVARKENTRAFIKEN – BÄSTA Q1 PÅ ALLA SEGMENT!

Wasaline fortsätter att växa med nya rekordvolymer för årets första kvartal samt ökar sina marknadsandelar i trafiken mellan Sverige och Finland.

På passagerarsidan hade vi en ökning mot fjolårets rekordkvartal med 13,6% och sedan trafikstarten 2013 har ökningen av passagerare varit hela 71,5% under årets tre första månader.

Frakten hade nya rekordvolymer med en ökning på 452 enheter (+12,5%), och transporterade 11 390 meter mer frakt, (+18,0%) och i ton ökade frakten med 7%.

Hotellbokningarna via Wasaline ökade också med 33,1% i Vasa och 12,3% i Umeå.

”Det är glädjande att se att vår nya webbokning på frakten som lanserades i början på året har emottagits bra och är en av orsakerna att vi fortsätter vår positiva ökning på frakten. Konceptet med god mat och service som vi är kända för här i Kvarken fortsätter. Vi har lanserat en ny skärgårdsmeny i samarbete med den Åländska mästerkocken Michael Björklund, så vi förväntar oss nya rekord i fortsättningen också”- säger Wasalines VD Peter Ståhlberg

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i Norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

Wasalines och Michael Björklund samarbete fortsätter

NLC FERRY AB OY PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 06-18

Pressinfo Lehdistöinfo 006-18 VD Sid. 1 / 1 26.03.2018

WASALINES OCH MICHAEL BJÖRKLUND SAMARBETE FORTSÄTTER

Åländska kocken Michael Björklund, känd från bl.a. TV-programmet Strömsö planerade ett nytt och lyckad Skärgårdsbord åt Wasaline 2017. Efter fjolårets lyckade samarbete har vi nu glädjen att meddela att samarbetet fortsätter. Fr. o m. den 3.4.2018 dukas Micke Björklunds Skärgårdsbord upp igen på M/S Wasa Express. ” Vi är otroligt glada över att Michael planerat en ny läcker meny åt oss. Vi kommer att satsa på färska, delikata, och lokalt producerade råvaror, det har även varit Michaels vision när han planerat den nya menyn” säger Wasalines VD Peter Ståhlberg. Du träffar även Micke Björklund i Wasalines monter A30 på årets Stormässa i Botniahallen den 7-8.4.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

FÖRDUBBLAD VINST FÖR NLC FERRY – WASALINE

NLC FERRY AB OY PRESSMEDDELANDE – LEHDISTÖTIEDOTE PRESSRELEASE 04-18

FÖRDUBBLAD VINST FÖR NLC FERRY – WASALINE

År 2017 levererade rederiet för femte året i rad en ökad trafikvolym och förbättrade resultatet med 106 %.

Omsättningen ökade med 2,3 miljoner (13,2 %) till 19,3 miljoner €, varav passagerartrafiken uppvisade en omsättningsökning på 9,4 % och frakten med 20,6 %.

Resultatet uppgick till +1,79 miljoner € (2016 +0,86 milj €).

År 2017 ökade Wasaline sina marknadsandelar på samtliga segment i trafiken mellan Sverige och Finland och 2017 var ett rekordår sedan trafikstarten. Passagerarvolymen ökade med 8,4 % och fraktenheterna ökade med 24,3 %. Konferenspassagerare ökade med 39,6 % trots att den nya konferensavdelningen togs i bruk först i mars 2017. Wasaline är det enda rederiet i Östersjön som satsat på höghastighetsinternet för passagerare, vilket ytterligare stärker konferenskonceptet samt passagerartrivseln ombord.

Under 2017 har stor vikt satts på olika bränsleinbesparingsåtgärder och bränsleförbrukningen har reducerats med 6,9 %.

Bränslets medeltonpris har under verksamhetsåret ökat med 17,9 %. Rederiets totala bränslekostnad har dock endast ökat med 5,9 % då inbesparingarna visat sig ha god effekt. Isvintern var jämförbar med 2016 och mild.

”Jag ser fram emot 2018 med alla dess utmaningar. Med den personal rederiet har, som arbetar med stort hjärta och är engagerade och kostnadsmedvetna, så är jag övertygad om att rederiet når ytterligare framgångar i Kvarken trafiken.

I januari fortsatte den fina utvecklingen med en omsättningsökning på 23 % och passagerarvolymen ökade med 15,7 %. Under januari transporterades det 35,7 % mer fraktenheter än motsvarande tid i fjol, vilket bevisar hur viktig vår transportled är här i Kvarken. En investering i ett nytt miljövänligt fartyg är en strategi som är i rätt riktning och stärker vår region ytterligare.”

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

 

Picture by Jakob West.

Stark start på 2018 för Wasaline

NLC FERRY AB OY
PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 002-18

Stark start på 2018 för Wasaline

Det nya året har börjat fint och fler bokningar har redan gjorts i januari i jämförelse med tidigare år. Om trenden håller i sig blir det ett nytt rekord även för januari 2018.

Lördagen den 13 januari är båda avgångarna så gott som slutsålda och totalt 14 bussar åker över till Umeå för en trevlig dag i shoppingens tecken. I vanlig ordning är det underhållning i baren och i à la carterestaurangen är det hamburgarveckor som gäller.

Våra temakryssningar har varit mycket omtyckta och det kommer att bli nya teman under året men en hel del återkommande temakryssningar. Först ut i januari har vi Slöjdfestivalen till havs den 27 januari som ordnas för andra året och lockar resenärer från både Finland och Sverige.

Tilläggsuppgifter
Sales manager Patrik Holms
+358 50 5669398

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som trafikerar dagligen mellan Vasa och Umeå med M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av 2013. Wasaline sköter såväl gods-, kryssnings- som konferenstrafik. På färjan finns moderna konferensutrymmen, café, skärgårdsbord, A la Carte, bar och butik. Hytter finns också till förfogande och resan tar 4,5 timmar.

Stabil tillväxt för Wasaline på samtliga segment och ett nytt rekordår 2017.

NLC FERRY AB OY
PRESSINFO – LEHDISTÖINFO 001-18

Stabil tillväxt för Wasaline på samtliga segment och ett nytt rekordår 2017.

 

199 657 passagerare reste med Wasaline år 2017. Passagerarmängden ökade med 8,4%. (2016 – 184 144 passagerare).

Passagerarfordon ökade med 8,3 %. Fraktmeter ökade med 26,6% och lastmängden i ton ökade med 15,6 %.

Årsomsättningen ökade med 13,2% till 19,3 milj€. (2016 – 17,1 milj€).

Tilläggsuppgifter
VD Peter Ståhlberg
+358 40 5592353

 

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som trafikerar dagligen mellan Vasa och Umeå med M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av 2013. Wasaline sköter såväl gods-, kryssnings- som konferenstrafik. På färjan finns moderna konferensutrymmen, café, skärgårdsbord, A la Carte, bar och butik. Hytter finns också till förfogande och resan tar 4,5 timmar.