Ombyggnadsarbeten kring färjeterminalen Holmsund

Som en anpassning till vår nya färja, Aurora Botnia, sker för tillfället stora ombyggnationer kring färjeterminalen i Holmsund. För att möjliggöra dessa ombyggnationer så sker alla ankomster och avgångar med Wasa Express tillsvidare till och från inre hamnen. Inre hamnen trafikeras normalt endast av fraktfartyg. Inre hamnen är ett stängt område med stängsel och grindar och lyder under ISPS reglementet. Endast behörig personal kan ta sig in via portar till området efter säkerhetsklassning. Av den här orsaken är det inte möjligt för resenärer att ta sig direkt till färjan och hämtning och lämning är inte heller möjlig i direkt anslutning till färjan.

Observera! Ingen incheckning sker i inre hamnen.

Resa med privat- eller fraktfordon

Avgång: Om du skall ha med din bil på färjan så sker incheckningen på bilplan i anslutning till färjeterminalen. Även fraktfordon checkas som vanligt in vid bilincheckningen. Efter incheckningen köar bilarna i vanlig ordning upp på bilplan. Transport till inre hamnen sker i form av ”kolonnkörning”. Det här betyder att Wasalines personal kör först i en kö av bilar och leder karavanen in till inre hamnen där Wasa Express väntar. Ledbilen i kolonnen utmärks genom en blinkande varningslampa som sitter på taket.

Observera! Var uppmärksam på personalens tecken då det är dags för bildande av kolonn och körning till inre hamnen.

Ankomst: Vid ankomst till Holmsund dirigeras alla fordon av Wasalines personal mot huvudgrinden vartefter fordonen lämnar färjan. Grinden öppnas automatiskt då man närmar sig med bil och man kan köra ut från området och vidare till sin destination.

Observera! Var uppmärksam på personalens tecken då du kör ut från färjan. Inom området råder en hastighetsbegränsning på 30 km i timmen.

Fotpassagerare

Avgång: Incheckningen för passagerare utan bil sker som normalt inne i färjeterminalen. Om du kommer med egen bil och vill lämna bilen på parkeringen vid terminalen så går detta utmärkt. Om du kommer till färjan med taxi eller annan skjuts så skall detta alltid ske till färjeterminalen. Busstransfer kan bokas i vanlig ordning och bussen går till färjeterminalen. Efter ankomst till färjeterminalen checkar du in i terminalen. Alla passagerare checkar in i terminalen vid incheckningsdisken. Efter genomförd incheckning går passagerarna ombord på en väntande buss direkt utanför terminalen, bussen tar alla till inre hamnen för ombordstigning på Wasa Express.

Observera! Gaterna är inte i användning under den tid vi trafikerar till inre hamnen. Det här betyder att alla behöver gå via den manuella incheckningsdisken för incheckning och boarding.

Ankomst: Vid ankomst till Holmsund tar bussen er tillbaka till terminalen från färjan och de som förbeställt busstransfer till Umeå kan sitta kvar i bussen. Bussen fortsätter vidare till Umeå efter att de passagerare som har egen bil eller skjuts vid terminalen stigit av.

Ombyggnationerna sker för att möjliggöra ett smidigare resande på vår nya färja Aurora Botnia men vi beklagar självklart de eventuella störningar som uppkommer under ombyggnationen.