• Original Sokos Hotel Vaakuna
  • alk. 1245 kr
  • Laivamatka + 1 hotelliyö, /hlö kahden hengen huoneessa
  • Auton hinta hotellipaketin yhteydessä 473 kr/suunta
  • Paketti on varattava viimeistään 3 päivää ennen lähtöä

Original Sokos Hotel Vaakuna

Ter­ve­tu­loa Suo­men par­haa­seen Ori­gi­nal-ho­tel­liin!*

Vaa­san Vaa­ku­na on ta­so­kas ja per­soo­nal­li­nen ho­tel­li kau­pun­gin sy­dä­mes­sä. Si­jain­ti torin lai­dal­la os­tos­kes­kuk­sen yh­tey­des­sä tar­jo­aa si­nul­le lois­ta­vat os­tos­mah­dol­li­suu­det.
Maa­il­man­pe­rin­tö­alue, saa­ris­to ja luon­to, ovat Vaa­san ja sen ym­pä­ris­tön helmi. Tätä luon­non­lä­hei­syyt­tä ha­luam­me sinun ko­ke­van myös vie­raa­nam­me.

Vaa­sas­sa kesä on tehty au­rin­gos­ta, shop­pai­lus­ta, te­ras­si­kier­rok­sis­ta, ran­tae­lä­mäs­tä, luon­to­ret­kis­tä, ve­nei­lys­tä, kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­ta – Suo­men au­rin­koi­sim­mas­sa kau­pun­gis­sa kaik­ki tämä on mah­dol­lis­ta!
Me ho­tel­lis­sa suo­sit­te­lem­me, miten juuri sinä voit viet­tää on­nis­tu­neen päi­vän Vaa­sas­sa!

Vaa­san Vaa­ku­nas­sa ha­luam­me yhä enem­män erot­tau­tua mas­sas­ta, tehdä asioi­ta suu­rel­la sy­dä­mel­lä ja olla ori­gi­nel­li. Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si vie­raak­sem­me, tääl­lä sinä olet meil­le nu­me­ro yksi!

(* Vaa­san Vaa­ku­na va­lit­tiin ket­jun asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­ses­sa 2018 Ori­gi­nal-ho­tel­lien par­haim­mak­si.)

VARAUS

Suomi
+358 (0)207 716 810

Ruotsi
+46 (0)90 185 200

[email protected]

Aukioloajat »

RYHMÄVARAUS

Suomi
+358 (0)20 771 6813

Ruotsi
+46 (0)90 185205

[email protected]

RAHTIVARAUS

Suomi
+358 (0)207 716 812

Ruotsi
+46 (0)90 185 210

[email protected]

VARAUS

Aukioloajat »

Suomi +358 (0)207 716 810
Ruotsi +46 (0)90 185 200

Ryhmävaraus
Suomi +358 (0)20 771 6813
Ruotsi +46 (0)90 185205
[email protected]

Rahtivaraus
Suomi +358 (0)207 716 812
Ruotsi +46 (0)90 185 210
[email protected]

Lähetä sähköposti:
[email protected]