Hyvä tietää

Ajoneuvot

Ajoneuvopaikkaa varattaessa vaaditaan tiedot ajoneuvon tyypistä sekä sen mitat (pituus ja korkeus). Ajoneuvohinnastomme Wasalinen kotisivulla sekä muut ajoneuvohinnat mainoksissa ja esitteissä koskevat ainoastaan henkilöajoneuvoja. Mikäli lähtöselvityksen yhteydessä havaitaan ajoneuvon mittojen ylittävän varauksessa annetut mitat tai ajoneuvon olevan rekisteröity rahtiajoneuvoksi, veloitetaan asiakkaalta hinta ajoneuvon todellisen koon tai rahtitaksojen mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa Wasaline pyrkii varaamaan ajoneuvolle uuden paikan mahdollisuuksien rajoissa, mutta sitä ei aina pystytä takaamaan. Ajoneuvoille, jotka kuljettavat tavaraa kaupallisissa tarkoituksissa sekä tavarankuljetukseen rekisteröidyille ajoneuvoille tulee aina varata paikka rahtiajoneuvoina.

Aikaero ja aika laivalla

Laivan tulo- ja lähtöajat ovat aina paikallista aikaa. Suomessa kello on tunnin (+1 h) Ruotsin aikaa edellä eli kun kello on Suomessa 13.00, niin Ruotsissa se on vasta 12.00.

Laivalla käytetään aina Suomen aikaa.

Erityinen apu

EU:n asetuksen nro 1177/2010 matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä (joka astui voimaan 18. joulukuuta 2012) mukaan on liikenteenharjoittajien ja terminaalinpitäjien annettava maksutta vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille apua satamissa ja aluksilla, myös alukseen nousemisen ja aluksesta poistumisen yhteydessä.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden on ilmoitettava liikenteenharjoittajalle varausta tehdessään tai lippua ennakkoon ostaessaan majoitukseen, istumapaikkaan tai palveluihin liittyvistä erityistarpeistaan tai tarpeesta ottaa mukaan lääkinnällisiä välineitä.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden on ilmoitettava liikenteenharjoittajalle tai terminaalinpitäjälle muusta avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan, ja heidän on saavuttava sovitulla hetkellä ennen ilmoitettua alukseen nousemisaikaa ilmoitettuun pisteeseen.

Yllä määriteltyä apua tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä Wasalinen varauspalveluun puhelinnumero 0207 716 810 vähintään 48 tuntia ennen matkaan lähtöä.

EU:n asetus http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/maritime/doc/summary_fi.pdf

Henkilöllisyyden tarkastus

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n täysistunto päätti yksimielisesti marraskuussa 2001 alusten ja satamien turvatoimien tiukentamisesta. Uudet turvallisuusmääräykset astuivat voimaan heinäkuussa 2004.

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse matkustamiseen passia, mutta muilta matkustajilta se voidaan vaatia. Matkustajien on varauduttava turvatarkastuksiin terminaaleissa, käsittäen mm. henkilöllisyyden varmentamisen luotettavalla, voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Tällaisia dokumentteja ovat:

Passi
Ajokortti
Kuvallinen, 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti (ei väliaikainen)
Kuvallinen Kela-kortti (Suomi), alle 15 v. lapselle käy myös tavallinen kuvaton Kela-kortti
Velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä koskee kaikkia matkustajia – myös niitä, joilta ei vaadita varsinaista matkustusasiakirjaa (ks. Passi- ja viisumimääräykset). Henkilöiltä, joilla ei ole kykyä tai halua todentaa henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittaa sitä pyydettäessä, evätään alukselle pääsy.

Ikärajat

Ikärajat reittiliikenteessä

Reittiliikenteessä ei ole ikärajaa, lukuunottamatta muutamia poikkeavia lähtöjä, katso alla.

Nuoret ja lapset alle 18 vuotta saavat matkustaa yksin reittiliikennelähdöillä edellyttäen, että heillä on vanhempien tai huoltajan kirjallinen lupa.Lupa on voitava tarkistaa kodin kanssa esim. puhelimitse.

Lomake yksin matkustaville nuorille

Nuoren henkilön tulee esittää matkustuslupa maihinnousukortin tarkastuksen yhteydessä laivaan noustessaan.

Wasalinella matkustavien nuorten henkilöiden tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä sekä tarvittaessa antaa huoltajansa yhteystiedot. Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään ajokortti, virallinen henkilökortti tai passi.

Nuori henkilö esittää kirjallisen luvan maihinnousukortin kanssa laivaannousun yhteydessä. Nuoren henkilön on pyydettäessa todistettava henkilöllisyytensä ja ilmoitettava huoltajan yhteystiedot. Henkilöllisyystodistuksena käy ajokortti, virallinen henkilöllisyyskortti tai passi.

Poikkeukset

Hotellimatkat Ruotsiin ja Suomeen: kaikkina päivinä 18 vuoden ikäraja.

Seuraavissa lähdöissä on 18 vuoden ikäraja molemmissa satamissa: joulujuhlaristeilyt ja uudenvuoden risteilyt.

Lauantain kello 18:00 lähdöillä Uumajasta on 15 vuoden ikäraja. Nuoret 15-17 vuotiaat voivat matkustaa yksin edellyttäen, että heillä on vanhempien tai huoltajan kirjallinen lupa.

Risteilyjen ikärajat

Päiväristeilyillä (meno ja paluu samana päivänä) ikäraja on 18 vuotta. Nuoret 15-17 vuotiaat voivat osallistua risteilyyn yksin edellyttäen, että heillä on vanhempien tai huoltajan kirjallinen lupa. Lupa on voitava tarkistaa kodin kanssa esim. puhelimitse. Lomake yksin matkustaville nuorille.

Nuori henkilö esittää kirjallisen luvan maihinnousukortin kanssa laivaannousun yhteydessä. Nuoren henkilön on pyydettäessa todistettava henkilöllisyytensä ja ilmoitettava huoltajan yhteystiedot. Henkilöllisyystodistuksena käy ajokortti, virallinen henkilöllisyyskortti tai passi.

Yöpymisristeilyn ikäraja on 18 vuotta ilman poikkeuksia (nk. bileristeily).

Laivan baarin ikärajat

Laivan baari soveltuu iltaisin ainoastaan aikuisille. Päivisin ja alkuillasta ovat myös kaikki lapset ja nuoret tervetulleita!

Huoltaja on vastuussa lapsistaan ja alaikäisistä henkilöistä matkan aikana.

Vetäjät

Kuka voi toimia ohjaajana yksittäisille henkilöille, jotka eivät täytä ikärajavaatimuksia?

 • Yli 20 vuotias aikuinen.

Lasten kaverit matkalla?

Kun omat vanhemmat (äiti/isä), huoltaja (myös äiti-/isäpuoli) tai isovanhemmat ovat mukana matkalla, saa yhteensä kolme lasten kaveria matkustaa perheen mukana.

Ryhmille: Hyvän järjestyksen sopimus

Järjestyssäännöt

Kaikkien laivassa olevien henkilöiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi laivan matkustajien tulee noudattaa seuraavia järjestyssääntöjä:

– Matkustaja on velvollinen laivaan noustessaan sekä matkan aikana pyydettäessä esittämään voimassaolevan maihinnousukortin.

– Ennen laivaan nousua tai laivaan nousun aikana voidaan matkustajalle suorittaa turvatarkastus tarvittaessa. Myös matkustajan matkatavarat tai ajoneuvo voidaan tarkastaa. Matkustajan tulee noudattaa lähtö- ja määräsatamassa voimassa olevia passia, viisumia tai oleskelulupaa koskevia määräyksiä ja vaadittaessa esittää viranomaisten antamia todistuksia. Mikäli varustamolle aiheutuu vahinkoa matkustajan puutteellisten matkustus- tai muiden asiakirjojen vuoksi, on matkustaja korvausvelvollinen hänen takiaan varustamolle aiheutuneista kustannuksista.

– Matkustajalta voidaan evätä pääsy laivaan, mikäli hänen matkustusasiakirjansa ovat puutteelliset, hän on päihtynyt, hän käyttäytyy uhkaavasti, hän on pukeutunut epäsiveellisesti, hän herättää muiden matkustajien mielestä pahennusta tai sille on olemassa muita painavia syitä.

– Mukana tuotujen alkoholijuomien nauttiminen sekä huumausaineiden hallussapito ja käyttö laivalla on kielletty.

– Matkustajat eivät saa tuoda laivaan vaarallisiksi luokiteltuja esineitä tai aineita. Avotulen sytyttäminen laivalla on kielletty, käsittäen myös kynttilät, kaasukeittimet yms.

– Matkustajan tulee ilmoittaa ampuma- ja muista aseista lähtöselvityksen yhteydessä ennen laivaan nousua. Aseet on toimitettava säilöön laivan neuvontapisteeseen matkan ajaksi. Aseet luovutetaan takaisin juuri ennen maihinnousua henkilöllisyystodistusta ja kuittia vastaan.

– Lemmikkieläinten tulee oleskella niille varatuissa tiloissa tai niille on varattava eläinhytti matkan ajaksi. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda ravintolatiloihin.

– Matkustajan tulee aina noudattaa laivan henkilökunnan antamia ohjeita ja laivan järjestyssääntöjä. Laivan henkilökunta edustaa laivan kapteenia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa koskevissa asioissa ja on velvollinen puuttumaan asioihin tilanteen sitä vaatiessa.

– Matkustaja ei saa matkan aikana käyttäytyä häiritsevästi tai uhkaavasti muita matkustajia kohtaan, eikä olla millään muullakaan tavalla häiriöksi. Matkustaja, joka ei kykene pitämään itsestään huolta, joka käyttäytyy häiritsevästi tai sopimattomasti tai joka rikkoo turvallisuutta koskevia sääntöjä, voidaan siirtää loppumatkan ajaksi säilöön.

– Laivan myymälästä ostetun alkoholin nauttiminen laivassa on kielletty.

– Laivan ravintoloissa ei ole luvallista nauttia matkustajan mukanaan tuomia ruokia tai juomia, lukuun ottamatta vauvanruokia tai erityisruokavalioon kuuluvia tuotteita.

– Matkustajat saavat oleskella matkan aikana ainoastaan matkustajille tarkoitetuissa tiloissa.

– Autokannella oleskelu, kulkuneuvon korjaaminen ja polttoaineiden käsittely matkan aikana on kielletty.

– Laivan tiloissa tapahtunut varkaus, murto tai muu laiton toiminta, kuten esimerkiksi näpistely laivan myyntipisteestä, ilmoitetaan aina poliisille. Hytissä olevaa irtaimistoa, vuodevaatteita, tyynyjä tai tuoleja ei saa viedä ulos hytistä.

– Matkustaja, joka toiminnallaan aiheuttaa laivalla haittaa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Laivan turvavarusteiden vahingoittaminen johtaa syytteeseen. Myös ilkivaltaisen hälytyksen aiheuttaminen tai hätä- ja hälytyslaitteiden tahallinen vahingoittaminen ilmoitetaan aina viranomaisille.

– Matkustajalla ei ole oikeutta harjoittaa laivassa liike- tai muuta myyntitoimintaa, järjestää keräyksiä, arpajaisia tai propagandatilaisuuksia, harjoittaa yllytystoimintaa tai pitää poliittisia puheita, jollei asiasta ole sovittu varustamon kanssa erikseen ja etukäteen.

– Matkustajalla tarkoitetaan laivassa oleskelevaa henkilöä, joka ei kuulu laivan miehistöön.

Lemmikkieläimet

Ilmoitus mukana matkustavista lemmikeistä tulee tehdä jo varauksen yhteydessä, sillä laivalle on mahdollista ottaa vain rajallinen määrä eläimiä. Eläinten oleskelu on sallittua vain lemmikeille erikseen merkityillä alueilla.
Muistathan ottaa myös omat ruoka- ja vesiastiat mukaan.

Maakohtaisista eläinten maahantuontirajoituksista voitte kysyä eläinlääkäriltänne.

Lipuntarkastus ja laivaan nousu

Matkalippu vaihdetaan terminaalin lähtöselvityksessä maihinnousukorttiin (Boarding card) ja se tulee esittää laivaan noustessa.

Saattajien ei pääsääntöisesti sallita nousevan laivaan, joten saattajaa tarvitessasi ota yhteyttä myyntihenkilökuntaamme tai lähtöselvitykseen.

Ilman ajoneuvoa matkustavien henkilöiden tulee olla satamassa viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa. Tätä myöhemmin saapuvien matkustajien varaukset katsotaan peruuntuneiksi.
Ajoneuvon kanssa matkustavien henkilöiden tulee olla satamassa vähintään yhtä tuntia (1h) ennen lähtöaikaa. Tätä myöhemmin saapuvien matkustajien ja autojen varauksia ei voida taata ja ajoneuvo joutuu odotuslistalle.

Laivaan nousu aloitetaan 40 minuuttia ennen laivan lähtöä.

Oleskelu autokannella on matkan aikana kielletty.

Luotto – ja maksukortit, valuutta

Laivalla ja satamissa voit käyttää sekä euroja, että ruotsin kruunuja maksuvälineenä, mutta satamissa mahdollinen vaihtoraha annetaan paikallisessa valuutassa. Meillä voit myös maksaa seuraavilla luotto- ja maksukorteilla

EuroCard
MasterCard
VISA Electron
suomalaiset pankkikortit
ruotsalaiset pankkikortit

Maksuehdot

Maksun voit suorittaa seuraavasti

Internet-varaus:
Seuraa online-varauksen ohjeita.

Maksu satamassa:
Mikäli maksua ei voida suorittaa yllämainituin tavoin, voidaan lippu lunastaa satamasta erikseen sovittaessa. Suosittelemme kuitenkin ennakkomaksua lähtöselvitystä nopeuttaaksemme.

Passi ja viisumimääräykset

Pohjoismaiden kansalaiset:

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse passia Pohjoismaissa matkustaessaan. Henkilöllisyyden todistamiseksi on siitä huolimatta oltava mukana luotettava, voimassaoleva henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi tai 1.3.1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilökortti (ei kuitenkaan väliaikainen henkilökortti, alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettu henkilökortti, eikä ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti). Henkilöiltä, joilla ei ole halua tai kykyä todistaa henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittaa sitä pyydettäessä, evätään alukselle pääsy. On myös hyvä huomata, että matkustajan täytyy esim. hotelleissa ja leirintäalueilla pystyä todistamaan kansalaisuutensa Schengen-sääntöjen mukaisesti esimerkiksi passilla.

Muut EU-kansalaiset ja Sveitsin kansalaiset:

Passi tai kuvallinen EU-standardien mukainen henkilökortti, josta käy ilmi sen voimassaoloaika sekä sen haltijan kansalaisuus. Passi on kuitenkin aina suositeltavin vaihtoehto.

Muiden maiden kansalaiset:

Passi sekä tarvittaessa viisumi.

Peruutusehdot; yksittäiset matkustajat

Peruutusehdot; reittimatkat, risteilyt sekä pakettimatkat
Mikäli lähtösi peruuntuu tai et pysty käyttämään tekemääsi varausta, peruuta tai tee muutos varaukseesi välittömästi, aina kuitenkin vähintään 48 tuntia ennen suunniteltua matkustusajankohtaa. Tämän voit tehdä puhelimitse numerossa +358207716810 tai +4690185200 tai sähköpostitse info@wasaline.com. Huomaa että sähköpostit luetaan maanantaista perjantaihin toimistoaikoina.
Varauksen muuttamiseksi lasketaan päivämäärään, reittiin, matkustajien lukumäärään, autopaikkaan ja muihin yksilöityihin tietoihin tehdyt muutokset.

Meno-paluu -matkat ja risteilyt
Aloitetun matkan paluumatkaa peruutettaessa pätee allaolevat ehdot. Aloitetusta risteilystä ei suoriteta maksun palautusta.

Jos varauksen menomatkaa ei ole käytetty eikä asianmukaisesti peruutettu, on varustamolla oikeus katsoa myös paluumatka peruutetuksi.

Maksetusta matkasta, joka perutaan:

 • Viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen lähtöä veloitetaan 10% tai vähintään 10€/100 kr toimistokuluina.
 • Myöhemmin kuin seitsemän (7) ja aikaisemmin kuin kaksi (2) vuorokautta ennen lähtöä veloitetaan puolet matkan hinnasta.
 • Myöhemmin kuin kaksi (2) vuorokautta ennen lähtöä veloitetaan matkan hinta kokonaisuudessaan.
 • Matkan peruuntuessa sairauden vuoksi peritään 10€/100 kr toimistokuluina. Peruutuksen syy tulee todistaa lääkärintodistuksella.

Maksamattomien pakettimatkojen peruutus :
Maksamattomat pakettimatkat tulee peruuttaa viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä, muuten veloitamme koko pakettimatkan hinnan.

Varauksen hinnan palautus
Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla ja anna matkasi varausnumero sekä IBAN-muotoinen tilinumero ja pankkisi Swift-koodi maksun palautusta varten.

Peruutusehdot; pakettimatkat

Peruutusehdot; reittimatkat, risteilyt sekä pakettimatkat
Mikäli lähtösi peruuntuu tai et pysty käyttämään tekemääsi varausta, peruuta tai tee muutos varaukseesi välittömästi, aina kuitenkin vähintään 48 tuntia ennen suunniteltua matkustusajankohtaa. Tämän voit tehdä puhelimitse numerossa +358207716810 tai +4690185200 tai sähköpostitse info@wasaline.com. Huomaa että sähköpostit luetaan maanantaista perjantaihin toimistoaikoina.
Varauksen muuttamiseksi lasketaan päivämäärään, reittiin, matkustajien lukumäärään, autopaikkaan ja muihin yksilöityihin tietoihin tehdyt muutokset.
Meno-paluu -matkat ja risteilyt
Aloitetun matkan paluumatkaa peruutettaessa pätee allaolevat ehdot. Aloitetusta risteilystä ei suoriteta maksun palautusta.

Jos varauksen menomatkaa ei ole käytetty eikä asianmukaisesti peruutettu, on varustamolla oikeus katsoa myös paluumatka peruutetuksi.

Maksetusta matkasta, joka perutaan:

 • Viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen lähtöä veloitetaan 10% tai vähintään 10€/100 kr toimistokuluina.
 • Myöhemmin kuin seitsemän (7) ja aikaisemmin kuin kaksi (2) vuorokautta ennen lähtöä veloitetaan puolet matkan hinnasta.
 • Myöhemmin kuin kaksi (2) vuorokautta ennen lähtöä veloitetaan matkan hinta kokonaisuudessaan.
 • Matkan peruuntuessa sairauden vuoksi peritään 10€/100 kr toimistokuluina. Peruutuksen syy tulee todistaa lääkärintodistuksella.

Maksamattomien pakettimatkojen peruutus :
Maksamattomat pakettimatkat tulee peruuttaa viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä, muuten veloitamme koko pakettimatkan hinnan.

Varauksen hinnan palautus
Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla ja anna matkasi varausnumero sekä IBAN-muotoinen tilinumero ja pankkisi Swift-koodi maksun palautusta varten.

Peruutusehdot; ryhmät

 • Kahdeksan (8) arkipäivää ennen lähtöä koko ryhmävarauksen voi peruuttaa kuluitta.
 • Seitsemästä kolmeen (7-3) arkipäivää ennen lähtöä peruuntuneesta ryhmävarauksesta veloitetaan 10 % varauksen kokonaishinnasta.
 • Kaksi (2) arkipäivää ennen lähtöä peruuntuneesta ryhmävarauksesta veloitetaan 100 %.
 • Seitsemästä kolmeen (7-3) arkipäivää ennen lähtöä peruuntuneista matkustajapaikoista veloitetaan 50 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.
 • Kaksi (2) arkipäivää ennen lähtöä peruuntuneista matkustajapaikoista veloitetaan 100 % peruutettujen paikkojen kokonaishinnasta.

Nimenmuutos matkustajaluetteloon on maksuton.
Nimenmuutos matkustajaluetteloon on maksuton. Matkustajalista – sisältäen ryhmän nimen, varausnumeron sekä matkustajatiedot muodossa sukunimi, etunimi ja syntymäaika (ppkkvv) – on toimitettava viimeistään 5 arkipäivää ennen lähtöä.osoitteeseen group@wasaline.com.

Varausmaksun palautus
Ota yhteyttä puhelinvaraukseemme ja anna matkasi varausnumero sekä pankkisi Swift-numero ja tilinumerosi IBAN-muodossa, mikäli haluat palautuksen suomalaisen pankin tilille tai pankkisi clearing-tunnus ja tilinumerosi, jos maksu palautetaan ruotsalaiselle pankkitilille.

Satamat

Vaasa
Ajo-ohje: Satama sijaitsee Vaasan Vaskiluodossa, noin 4 km keskustasta. Perille löydät seuraamalla ”SATAMA”-kylttejä terminaalille saakka.
Pysäköinti: Terminaalin läheisyydessä on maksuton ja vartioimaton pysäköintialue.

Uumaja
Ajo-ohje: Satama sijaitsee noin 20 km Uumajasta E12-tietä itään päin. Perille päästäksesi voit seurata ”VASA”-kylttejä.
Pysäköinti: Terminaalin läheisyydessä on maksullinen ja vartioimaton pysäköintialue.

Liityntäkuljetukset terminaaleihin/terminaaleista:
Lue lisää liityntäkuljetuksesta Vaasassa ja Uumajassa.

Vaasan Ulataksi
Puh.: +358 6 100 411 tai
GSM: +358 600 300 11

Umeå Taxi
Puh.: +46 90 77 00 00

Terveydentila

Henkilöiden, joiden terveydentila ja matkustuskyky ovat sairauden johdosta alentuneet, tulee ennen matkan varaamista varmistaa lääkäriltään, ettei estettä matkustamiselle ole.

Emme suosittele matkustamista raskauden loppuvaiheessa.

Suosittelemme pyörätuolilla liikkuvia matkustajia käyttämään maihinnoususiltaa laivaan noustessa, sillä emme voi taata autopaikkaa läheltä matkustajahissiä. Henkilökuntamme antaa lisätietoa asiasta varausvaiheessa.

EU:n asetus http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/maritime/doc/summary_fi.pdf

Tupakointi laivalla

Tupakointi on kielletty laivan sisätiloissa.

Turvallisuussyistä ja yleisen viihtyvyyden vuoksi on tupakointi sallittu ainoastaan ”Smoking Area”-kyltillä varustetuilla ulkoalueilla.

Turvallisuus laivalla

Matkustajia kehotetaan tutustumaan laivan turvallisuusohjeisiin. Lähdön jälkeen annetaan lyhyt tiedotus koskien laivan turvallisuusohjeita ja pelastautumisvälineitä. Henkilökunta on aina palveluksessasi, jos kaipaat lisätietoa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Wasalinen turvallisuusjohtamisjärjestelmä on kehitetty kansainvälisen ISM -turvallisuuskoodin mukaisesti ja se on Trafin hyväksymä ja sertifioima.

Autoilijoiden tulee huomioida seuraavaa:

Kaikki irtonainen tavara ajoneuvossa on kiinnitettävä hyvin.
Tupakointi sekä avoimen tulen teko autokannella on kielletty.
Oleskelu autokannella on matkan aikana kielletty.
Autokansi on suljettu matkan aikana ja avataan satamaan saavuttaessa.
Henkilökunnan autokannella antamia ohjeita on noudatettava ja auton moottorin saa käynnistää vasta omalla ulosajovuorolla.
Syttyviä nesteitä irtoastioissa ei saa kuljettaa autokannella.
Asuntovaunujen ja -autojen kaasusäiliöiden venttiilin tulee olla suljettu matkan aikana.

Varaus ja matkalippu

Varauksen voit tehdä seuraavilla tavoilla:

Internet-varaus sivuillamme (Internet-varaus sulkeutuu 3h ennen lähtöä)

Puhelimitse:
Suomessa: +358 (0)207 716 810 (10€ palvelumaksu / puhelinvaraus)
Ruotsissa: +46 (0)90 18 52 00 (105 kr palvelumaksu / puhelinvaraus)

Matkatoimiston kautta

Varauksen yhteydessä on kaikista matkustajista ilmoitettava sukunimi, etunimi, sukupuoli, syntymäaika, kansallisuus ja mahdollinen liikuntavamma.
Mikäli lippu käytetään alkuperäisestä varauksesta poikkeavana ajankohtana, on varausta muutettava ja siitä on ilmoitettava. Emme veloita muutoksesta mitään, mutta asiakkaan tulee maksaa mahdollinen sesonkimuutoksen aiheuttama hintaerotus muutosta tehdessään.

Varustamo ei korvaa hukattua, varastettua tai tuhoutunutta lippua ja kadonneen matkalipun tilalle on lunastettava uusi lippu. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista. Käyttämätön matkalippu lunastetaan takaisin ainoastaan siinä tapauksessa, että varattu paikka on asianmukaisesti peruutettu ja siitä on merkintä varausrekisterissä. Toimenpiteestä peritään kuluja peruutusehtojen mukaisesti.

Ohjeet vammaisille ja liikuntarajoitteisille

Pyrimme Wasalinessa siihen, että myös vammainen tai liikuntarajoitteinen matkustaja matkailee laivallamme mahdollisimman itsenäisesti, sujuvasti ja helposti.

Terminaalien ja/tai laivayhtiön tarjoama avustamispalvelu on tarkoitettu näkö- ja kuulovammaisille asiakkaille sekä henkilöille, joiden liikuntakyky on rajoittunut fyysisen vamman tai kehitysvamman takia joko väliaikaisesti tai pysyvästi – eli kaikille heille, jotka tarvitsevat erityisapua. Palvelu on maksuton.

Varmistaaksesi sujuvan ja mukavan matkakokemuksen, huomioithan seuraavat seikat:

· Ilmoita avun tarpeesta jo matkavarausta tehdessäsi.
· Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ennen matkasuunnitelmasi toteuttamista.

EU-asetus N:o1177/2010 matkustajien oikeuksista sisävesi- ja meriliikenteessä »