Laivan moottoreiden ja järjestelmien toiminnan tehostaminen on kestävää kehitystä ja nopein tapa saada aikaan säästöjä. Seuraavassa Wasalinen tekninen johtaja Jonas Teir paljastaa, miten varustamo on onnistunut vähentämään päästöjä ja tehostamaan polttoaineen käyttöä.

Aurora Botnia

Wasalinen lippulaiva, Aurora Botnia, on 150-metrinen RoPax-alus eli matkustaja-autolautta. Siinä on 1500 kaistametriä tilaa rahdille ja ajoneuvoille ja se voi ottaa 800 matkustajaa. Aurora Botnia aloitti liikennöinnin elokuussa 2021 ja se on yksi maailman tehokkaimmista ja silti ekologisimmista aluksista. Se yltää kansainvälisen International Maritime Organizationin (IMO:n) vuodelle 2050 asettamiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin jo nyt. Se täyttää myös Euroopan Unionin tulossa olevan Fit for 55 -paketin mukaiset päästötavoitteet.

Miten siis Wasaline voisi tästä vielä parantaa polttoaineen tehokasta käyttöä ja vähentää päästöjä?

”Polttoaineen käytön optimointi tarjoaa nopeimman reitin kestävämpään ja taloudellisempaan toimintaan”, sanoo Wasalinen Jonas Teir.

”Meillä on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, ja polttoaineen hinta on kohonnut jyrkästi. Siksi polttoaineen käyttäminen mahdollisimman tehokkaasti on meille ensiarvoisen tärkeää.”

Wasalinella on neljä tapaa saada polttoaine tehokkaampaan käyttöön samalla päästöjä vähentäen:

Päivitykset moottoreihin

Vaikka Aurora Botnia on miltei uusi, yhdelle sen päämoottoreista on tehty päivitys ja hienosäätöä. Nämä parannukset perustuvat moottoreiden käytöstä kerättyyn dataan. Moottoreihin on asennettu anturit keräämään dataa, joka lähetetään edelleen Wärtsilälle analysoitavaksi.

”Pelkästään ensimmäisen vuoden aikana kerätty data on jo osoittautunut todelliseksi kultakaivokseksi”, Jonas Teir sanoo.

”Muutaman prosentin säästö vuotuisissa polttoainekuluissa voi kuulostaa vähäpätöiseltä, mutta laajemmassa mittakaavassa säästöillä on merkitystä”, sanoo Nico Höglund, Wärtsilä 31 -moottorin tuotepäällikkö.

”Wasaline pystyi parissa vuodessa säästämään kaksinumeroisen prosenttiluvun verran polttoainetta verrattuna lähtötilanteeseen. Se merkitsee vastaavan määrän vähemmän päästöjä, ehkä enemmänkin. Ja kun tarkastellaan koko toimitusketjua, energiaa on mahdollista säästää jokaisessa vaiheessa.”

”Wasaline ja Wärtsilä ovat myös sopineet, että Aurora Botniaa voidaan käyttää tuotekehityksen ja uuden teknologian testausalustana. Saadut opit koituvat muidenkin lauttaliikenteen harjoittajien hyödyksi”,  Höglund jatkaa.

Jonas Teir

Jonas Teir, Wasaline

Hybridipropulsiojärjestelmän käyttäminen

Aurora Botnian hybridipropulsioratkaisuun kuuluu moottoreiden lisäksi 2,2 MWh akkuja. Aurora Botnia voisi periaatteessa toimia pelkillä akuillaan, mutta käytännössä niistä on enemmän hyötyä optimoitaessa moottoreiden toimintaa. Niitä käytetään voimanlähteenä myös lyhyiden energiantarvepiikkien aikana, ohjattaessa alusta satama-alueella sekä aluksen hotellikuormaan.

”Olemme vasta saamassa selville, miten parhaiten käyttää ja hyödyntää hybridipropulsiojärjestelmää”, Jonas Teir huomauttaa.

”Wärtsilän opastus on ollut ensiarvoisen tärkeää, sillä se on auttanut meitä ymmärtämään ja todentamaan ideoitamme järjestelmän tehokkaimpaan hyödyntämiseen. Kerätty data antaa tietoa akkujen käyttämisen todellisista vaikutuksista ja auttaa kehittämään toimintaamme edelleen.”

Tähänastiset kokemukset ovat olleet lupaavia. Data näyttää akkujen käyttämisen tehostaneen polttoaineen hyödyntämistä 3-4 prosenttia.

Huoltojen optimoiminen todellisten moottoreista saatavien tietojen perusteella

Aurora Botnian laitteista ja järjestelmistä tärkeimmät ovat Wärtsilän 10-vuotishuoltosopimuksen piirissä. Sopimus takaa, että Wasaline hyötyy ennakoivasta huollosta, joka hyödyntää huippuluokan digitaalisia tekoälyyn perustuvia ratkaisuja.

”Moottoreiden huoltaminen ja kunnossapito on yksi polttoaineen tehokkaimman hyödyntämisen kulmakivistä”, Jonas Teir huomauttaa.

”Datan seuranta ja analysointi auttaa meitä optimoimaan huoltotoimenpiteet. Saamme niin paljon enemmän kuin tavanomaisella perushuoltosopimuksella, sillä moottoreiden parametreja tarkkaillaan atkuvasti. Kerätyn datan ja Wärtsilän asiantuntijoiden avulla pystymme hienosäätämään moottoreita, jolloin ne toimivat entistäkin luotettavammin ja käyttävät polttoainetta entistäkin tehokkaammin.”

Joustava monipolttoaineteknologia

Wärtsilä 8V31DF engine

Wärtsilä 31DF

Aurora Botnian neljä Wärtsilä 31DF -monipolttoainemoottoria pystyvät toimimaan nesteytetyllä maakaasulla (LNG) ja/tai biokaasulla. Alus käyttää myös Wärtsilän LNGPac™ -teknologiaa LNG:n varastointiin, käyttöön ja valvontaan. Monipolttoainemoottorit antavat Wasalinelle mahdollisuuden valita polttoaineen joustavasti – nyt ja tulevaisuudessa.

”Meillä on nyt useita polttoainevaihtoehtoja”, Jonas Teir sanoo.

”Fossiilisen LNG:n ja dieselin lisäksi alus voi toimia myös biodieselillä, nesteytetyllä biokaasulla (LBG) ja markkinoille myöhemmin tulevilla e-polttoaineilla, kuten eDieselillä ja synteettisellä LNG:llä. Meidän on siis helpompi sopeutua esimerkiksi juuri nyt ajankohtaisiin LNG:n saatavuuteen liittyviin haasteisiin. Meillä on myös useampia vaihtoehtoja sille, miten vähennämme hiilidioksidipäästöjämme valitsemalla vähä- tai nollahiilisen polttoaineen.”

”Tulevaisuus ei tunnu olevan loppumattomien haasteiden vaan rajattomien mahdollisuuksien täyttämä. Wärtsilän kanssa tekemämme yhteistyö antaa meille mahdollisuuden oppia toisiltamme ja saavuttaa jotain merkittävää polttoaineen tehokkaan käyttämisen alueella. Saavutuksemme tuovat etua meille ja hyödyttävät myös muun lauttamerenkulun alaa”, Teir päättää.