LEHDISTÖTIEDOTE
24. helmikuuta, 2020

Wasaline allekirjoitti SAILS-aloitteen

Wasaline on ensimmäisenä pohjoismaisena laivayhtiönä allekirjoittanut aloitteen meri- ja rannikkoympäristön suojelemiseksi kestävän kehityksen periaatteella (SAILS, Sustainable Actions for Innovative and Low-Impact Shipping). Rakenteilla olevan uuden aluksen ansiosta Wasaline täyttää ja ylittääkin jo monilta osin nykyiset ympäristövaatimukset.

Useilta tahoilta on esitetty lisätoimia ilmastokriisin hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden takaamiseksi. Aloitteen allekirjoittaneet varustamot sitoutuvat edistämään meriympäristön suojelua yli lakisääteisten velvoitteiden.

Aloitteen allekirjoittajat sitoutuvat erityistoimenpiteisiin useilla tai kaikilla seuraavista alueista vapaaehtoisesti, lakisääteisten velvoitteidensa lisäksi:

  • Valaiden suojelu
  • Vedenalaisten meluhaittojen vähentäminen
  • Kasvihuonekaasujen ja muiden ilmastopäästöjen rajoittaminen
  • Tehostettu yhteistyö tiedeyhteisöjen kanssa
  • Vieraslajien torjunta
  • Optimoitu energiatehokkuus
  • Erityistoimenpiteet matkustaja-alusten operoinnissa
  • Osallistuminen aloitteen ohjaukseen

”Vastuullisuus on meille Wasalinella tärkeää. Uusi matkustaja-aluksemme rakennetaan Clean Design -luokan määritysten mukaisesti, mikä on hyvä lähtökohta SAILS-aloitteenkin edellytysten täyttämiselle”, toteaa Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Clean Design -tunnus myönnetään uusille aluksille todistuksena siitä, että varustamo on ryhtynyt vapaaehtoisiin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi ja tulevien ympäristömääräysten täyttämiseksi.

Merenkulku on ratkaisevan tärkeää maailmantaloudelle. Sen osuus maailmankaupasta on yli 90%. Ympäristön kannalta merenkulku on myös tehokas kuljetustapa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organization) on merenkulkualaa ja sen ympäristötoimia valvova organisaatio.

Meren ja rannikkoluonnon suojelemisen hyviä käytäntöjä kehittävä ja suositteleva SAILS-aloite on Ranskalainen aloite: www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-sails-bonnes-pratiques-du-transportmaritime-protection-du-milieu-marin-et-du-littoral.

Kvarken Link Oy:n omistama Wasaline on maailman pohjoisin varustamo, joka kuljettaa matkustajia ja rahtia päivittäin Vaasan ja Uumajan välillä. Wasalinen uusi laiva, joka on rakenteilla Raumalla toimitetaan toukokuussa 2021.
Lisätietoja: www.wasaline.com. Lisätietoja uudesta laivasta: www.kvarkenlink.com

Lehdistöyhteydet: Catarina Fant, Head of Marketing, Kvarken Link, [email protected], puh. +358 46 921 5811