Vaarallisten aineiden kuljetus

    • Vaarallinen aine

Vaarallinen aine voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille, ympäristölle tai materiaaleille. Aineet on luokiteltu ominaisuuksiensa perusteella. YK:n suosituksissa on määriteltynä 9 eri luokkaa. Aineen ominaisuuksien mukaan sille voidaan antaa myös ns. toissijaisen vaaran luokka. Vaarallisten aineiden yhteen kuormauksissa on aina otettava huomioon luokat ja mahdolliset toissijaiset vaarat ja erityismääräykset.

Me emme saa kuljettaa tavaraa luokassa 1, poikkeuksena 1.4S. Emme myöskään kuljeta tavaraa luokassa 7. Lisätietoa rahtivarauksestamme.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia säätelevät kansallisten määräysten lisäksi kansainväliset säännöstöt ja sopimukset seuraavasti:

Merikuljetukset: IMDG-koodi jamaatiekuljetukset: ADR(VAK)

Wasaline noudattaa näiden määräysten viimeisimpiä voimassaolevia versioita.

Vaarallisten aineiden kuljetukset tapahtuvat Itämerensopimuksenmukaan.

VAARALLISEN PAIKANVARAUSJA SELVITYS

Vaarallisia aineita kuljettavalle ajoneuvolle on varattava laivapaikka rahtivaraamosta hyvissä ajoin ennen laivausta. Varauksen yhteydessä on ilmoitettava vaarallisen aineen oikea tekninen nimi (Proper Shipping Name, kauppanimiä ei hyväksytä), YK-numero, luokka, pakkausryhmä ja mahdolliset toissijaiset vaarat. Ilmoitus on tehtävä myös kuljetettaessa tavaraa rajoitettuina määrinä (Limited Quantity).

Luokitellusta tavarasta on tehtävä selvitys erillisellä lomakkeella ”Multimodal Dangerous Goods Declaration/ Dangerous Goods Declaration” jonka on oltava täydellisesti täytetty. Nämä asiakirjat on oltava lähtösataman rahtiselvityksessä viimeistään kaksi tuntia ennen aluksen aikataulunmukaista lähtöaikaa. Jos alkuperäiset asiakirjat seuraavat lastia ja saapuvat satamaan tätä ajankohtaa myöhemmin, voitte lähettää kopion etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

AJONEUVON/LASTIYKSIKÖN MERKINTÄ JA VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYS

Lastinantajan/lähettäjän on huolehdittava siitä, että kun ajoneuvo/lastiyksikkö tuodaan satamaan, siinä on laivaukseen kulloinkin sovellettavien määräysten mukaiset kyltit. Myös ajoneuvossa/lastiyksikössä, johon on lastattu rajoitettuna määränä ilmoitettavaa tai alle vapaarajan olevaa tavaraa, tulee olla kyltit.
IMO- tai ADR-luokiteltua tavaraa ei saa säilyttää Wasalinen satama-alueella. Ajoneuvot/lastiyksiköt on haettava/tuotava satamaan silloin, kun laivaa puretaan/lastataan. Asiantuntijamme rahtivaraamossa ja satamissa antavat tarvittaessa lisätietoja luokiteltujen tavaroiden kuljetukseen liittyvissä kysymyksissä.