Berättelser om oss

Every Shipment Counts
Crew testimonial

Mats-Erik Skinnars, Transport. K Westerlund, kör för Ahola. Han transporterar stål och papper från Hangö i Finland till Sundsbruk i Sverige. Han lastar på nytt gods i Husum och återvänder med Wasaline. Mats-Erik upplever Wasaline och denna linje som bra, och använder sig av den ganska ofta. Den rådande situationen har inte påverkat körningarna nämnvärt, utan man kör ganska normalt, förutom att man tagit ännu mer hänsyn till hygien och använder till exempel plasthandskar.

Heiki Teder, Pekki Transport transporterar byggmaterial från Lempäälä till Lycksele. Wasalines rutt är bra och snabb, och maten ombord är väldigt god. Han väntar ivrigt på den nya färjan. Rutten körs ungefär varannan månad. Heiki är lite orolig över det rådande läget, då hela världen är upp och ner, men han har inte märkt av det nämnvärt i det egna arbetet.

Tage Forsman, Wiklund Transport, kör för Ekeri. Han transporterar nya trailers till Norge. Han har lastat på i Kållby, Finland och kör till Raufoss i Norge. Han säger att Wasalines rutt är perfekt då det i princip bara är att köra rakt igenom, och man kör i princip varje vecka.  Han har märkt av en minskad förfrågan, speciellt i underleveransen mellan olika firmor.

Riipulk Kalmer, Transport Savikko, transporterar metall från norra Finland till Norge och Sverige och kör rutten ca 5-6 gånger per år. Det är en bra och snabb rutt. Det som påverkat hans jobb mest, är att det blivit flera stopp i och med gränskontroller som tar tid, men att själva körningarna inte påverkats.

Mitt namn är Tony Ehrs, jag jobbar som direktör för frakten på Wasaline. På Aurora Botnia har vi en fraktkapacitet på 1500 m, motsvarande ungefär 75 långtradare. Under den senaste tiden har trycket på fraktdäcket ökat och vi har fått en del nya kunder som söker bra alternativ till sina vanliga rutter. Jag är otroligt stolt över vårt miljövänliga nya fartyg som ger oss många nya möjligheter.