• Original Sokos Hotel Vaakuna
  • Paketet måste bokas senast 3 dagar innan avresa
    Ta med bilen till priset 473 kr/väg
  • {{content-2}}
  • Resa T/R & 1 hotellövernattning i dubbelrum, per person
  • fr. 1245 kr

Original Sokos Hotel Vaakuna

Vaa­ku­na i Vasa är ett hög­klas­sigt och per­son­ligt ho­tell i hjär­tat av sta­den. Läget i köp­cent­ret vid tor­get er­bju­der dig ut­märk­ta shop­ping­möj­lig­he­ter. Världs­arvs­om­rå­det, den idyl­lis­ka skär­går­den och na­tu­ren är rik­ti­ga pär­lor i Vasa med om­nejd. Denna när­het till na­tu­ren vill vi att du ska få upp­le­va även som gäst hos oss.

I Vasa be­står som­ma­ren av sol, shop­ping, ut­om­hus­ser­ve­ring­ar, strand­liv, na­turut­flyk­ter, båt­liv, kul­tu­re­ve­ne­mang − i Fin­lands so­li­gas­te stad är allt detta möj­ligt! Vi på ho­tel­let ger dig re­kom­men­da­tio­ner om hur just du kan till­bringa en lyc­kad dag i Vasa! På Vaa­ku­na i Vasa vill vi skil­ja oss från mäng­den och vara ett unikt ho­tell med stort hjär­ta. Vi öns­kar dig väl­kom­men som gäst, hos oss är du num­mer ett!