27.2 – 3.3 Sportlovskryssningar från Vasa och House of Metal