Aurora Botnia sjösätts vid Raumo varv

Wasalines nya passagerar-bilfärja Aurora Botnia sjösätts vid Rauma Marine Constructions varvet i Raumo fredagen den 11 september. Fartyget färdigställs våren 2021 och trafikerar därefter rutten Vasa-Umeå. Byggskedets sysselsättningseffekt är ungefär 800 årsverken.

Sjösättningen är en viktig dag i Aurora Botnias historia. Den av Vasa stad och Umeå stad grundade Kvarken-arbetsgruppen överlämnade den 11 september 2012 en rapport med åtgärdsförslag för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken året runt. I dag, exakt åtta år senare sjösätts Wasalines nya fartyg,Rauma Marine Constructions nybygge NB6002.

”Vi kan vara stolta över att vi trots rådande omständigheter firar sjösättningen av Aurora Botnia i dag. Personalen vid RMC och företagen i vårt nätverk har gjort ett utmärkt arbete då det gäller att om och om igen lösa de utmaningar som coronapandemin orsakar och målmedvetet driva projektet framåt. Jag är också mycket nöjd med samarbetet med vår kund och övertygad att det kommer att fortsätta lika väl även framöver. Projektet är unikt för bägge parter”, säger RMC:s verkställande direktör Jyrki Heinimaa.

Lägre koldioxidutsläpp tack vare ny teknologi

Aurora Botnia är den första passagerar-bilfärjan i världen som uppfyller kriterierna  för klassnoteringen Clean Design. De fyra huvudmotorerna som levereras av Wärtsilä kan drivas med både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). I framtiden kan färjan ankomma och avgå från hamnarna under eldrift. Tack vare den nya tekniken sjunker utsläppen märkbart jämfört med det fartyg som nu trafikerar Kvarken.

”Den här speciella dagen vill jag tacka hela personalen på Wasaline, både på land och på fartyget. Jag vill också sända ett tack till alla samarbetsparter och alla som stöder oss på denna resa. Det nya fartyget är världens mest miljövänliga passagerar-bilfärja och har ett flertal nya egenskaper. Wasaline vill vara Östersjöns mest sympatiska, miljövänligaste och pålitligaste rederi. I dag påbörjar vi också en resa för att uppdatera vårt varumärke att motsvara den nya eran”, säger Wasalines verkställande direktör Peter Ståhlberg.

Sjösättningen signalerar övergången till fartygets utrustande och inredningsarbete

Efter sjösättningen övergår arbetet med färjan från skrovarbetet till utrustningsfasen. Då flyttas tyngdpunkten från stålarbeten till rörarbeten, isolering, ventilation och elarbeten. Dessutom fortsätter utrustningen av maskinrummen och byggandet av bildäcken.

Fartyget vaknar till liv då automationen och de olika systemen kopplas samman, vilket resulterar i att fartyget får el och vatten och bränsle börjar strömma i rören. Fartygets

 

 

inredningsarbete görs under vintern. Utrustningsskedet når sin kulmen i drift- och havsprov innan överlåtelsen våren 2021.

 

Evenemanget sänds direkt med start kl. 15 på adressen: https://vimeo.com/452475147/9e781d1baa

Mediakontakter:

Laura Virtanen, ledningens assistent, Rauma Marine Constructions
tel. +358 50 528 0068
[email protected]

Catarina Fant, Head of Brand and Marketing, Kvarken Link
tel.+358 46 921 5811
[email protected]


Rauma Marine Constructions (RMC) är en av de ledande europeiskt skeppsvarv. Varvet grundades i Raumo 2014 och är i finsk ägo. RMC specialiserar sig på att bygga och underhålla bil- och passagerarfärjor, flerfunktionella isbrytare och militärfartyg. Du hittar mer information på www.rmcfinland.fi

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I april 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs på skeppsvarvet Rauma Marine Constructions, Finland.

Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com