Information med anledning av Covid-19

Uppdaterat den 29.3.2021

Personbiljettsförsäljningen är öppen enligt myndigheternas restriktioner som finns här. Vänligen läs dem grundligt.

Det är viktigt att komma ihåg att passageraren själv alltid är skyldig att innan resan se till att hens villkor för att överskrida gränsen och att vistas i destinationslandet är i ordning. Detta innebär att passageraren bland annat måste kontrollera att nödvändiga resehandlingar, som pass eller nationellt identitetskort, är giltiga och att de är med. Om du på grund av din nationalitet behöver visum eller uppehållstillstånd måste dessa också vara med.

Vid oklarheter skall du själv kontrollera vad som sägs om resehandlingar och krav på inresa till Finland här och till Sverige här!

Den svenska regeringen har meddelat att från och med 6 februari måste alla utländska medborgare som reser till Sverige uppvisa ett negativt covid-19 test som är mindre än 48 timmar gammalt. Undantag gäller för personer under 18 år, personer med trängande skäl såsom exempelvis familjeskäl och personer som bor i Sverige. Även personal inom transportsektorn och elitidrottare är undantagna. De nya reglerna gäller till 31 maj.

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin
Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige
Frågor och svar om inreseförbudet

Regeringens pressmeddelande på svenska
Regeringens pressmeddelande på engelska

Nya regler om inreseförbud till sverige och testkrav

Alla resenärer, inklusive finska medborgare, bör vid ombordstigningen ha ett intyg på negativt coronatestresultat som tagits inom 72 timmar eller ett läkarintyg över att ha haft coronavirus. Resenärer ombedes vid behov visa intygen i avgångsterminalen samt vid inresa till Finland i gränskontrollen eller alternativt till hälsovårdsmyndigheterna i ankomstterminalen.

Läs mer här.

Här hittar du mera information från Institutet för Hälsa och välfärd (THL):

Terminalen i Vasa är öppen 2 timmar före avgång.

Servicen ombord:

  • Cafeterian på däck 7 i fören är öppen och serverar frukost, varm mat och fika. För att hålla social distans har vi blockat varannan sittplats.
  • À la Carte restaurangen är öppen.
  • Lekrummet på däck 7 är stängt.
  • Sittsalongen är tillsvidare stängd.
  • Butiken är öppen enligt publicerat schema ombord.
  • Endast kortbetalning ombord och i terminalerna.

Ifall passagerare ombord misstänks vara smittad av coronaviruset och uppvisar symptom som tyder på akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta eller andnöd anvisas passageraren till en för ändamålet utsedd hytt, tills fartyget nått destinationen.

Passagerare eller personal som har ovanstående symptom eller som har varit i kontakt med personer med COVID-19 smitta under de senaste 14 dagarna får ej komma ombord.

Vänligen notera att resande inte är rekommenderat för personer i riskgrupperna, dvs. personer över 70 eller personer med svåra kroniska sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, luftvägssjukdomar) och individer med svagt immunförsvar.

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Nu är det också viktigt att friska människor minskar sina sociala kontakter, eftersom epidemin på så sätt sprids långsammare. Undvik alltså folkskaror och trängsel och håll dig på minst två meters avstånd från andra människor.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask. Ansiktsmasker finns till salu i fartygets information och butik.

Genom att upprätthålla en god hand- och hosthygien kan du också minska risken för att du och dina närstående smittas.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
  • Använd alkoholbaserat handsköljmedel om du inte kan tvätta händerna.
  • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands ska du hosta eller nysa i armvecket, inte i händerna.

Mera information hittar du här.

För mer information