Bästa kund,

Passagerartrafik till Finland med färja stoppas från och med den 11.4.2020. Wasaline stänger personbiljettsförsäljningen från Sverige till Finland från och med den 11.4.2020.

Finlands regering rekommenderar rederierna att stänga all personbiljettsförsäljning från Sverige till Finland för att minska smittspridningen av Coronaviruset. Begränsningarna berör inte persontrafik i samband med frakt- och godstransporter. Wasaline stänger personbiljettsförsäljningen från Sverige till Finland från och med den 11.4.2020. Begränsningen gäller till den 13.5.2020, eller tills myndigheterna meddelar annat. Personbiljettförsäljning från Finland till Sverige fungerar normalt.

Gränsbevakningen svara på privatpersoners frågor på numret 050 597 2255 (kl. 8-18) eller per mejl på adressen [email protected] (kl. 8-18)

Tilläggsinformation om regeringens riktlinjer:

https://vnk.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-rajaliikenteen-tiukennuksista-ruotsin-ja-norjan-vastaisella-rajalla-ahvenanmaan-sairaanhoito-turvataan

https://www.raja.fi/aktuellt/information/meddelandena/1/0/nya_begransningar_i_gransovergang_79408

Finlands regering har meddelat följande:

Finlands gränstrafik begränsas från och med torsdagen den 19 mars i enlighet med regeringens beslut. Gränsbevakningsväsendets åtgärder i trafiken över gränsen genomförs med stöd av kodexen om Schengengränserna och gränsbevakningslagen.

Wasaline gör sitt bästa för att säkerställa möjligheten för personer att ta sig hem samt att genomföra väsentliga resor:

  • Finska medborgare och personer bosatta i Finland får alltid återvända till Finland. OBS, personer som kommer från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar karantän för 14 dygn.
  • Utländska turister som vistas i Finland får lämna landet.
  • EU-medborgare och personer som vistas i ett annat EU-land med permanent uppehållstillstånd får återvända till sitt hemland via Finland
  • Godstrafiken löper fortfarande vid alla gränser. På detta sätt tryggas bland annat tillgången till dagligvaror och läkemedel.

Med beaktande av de ovannämnda begränsningarna påminner vi att även en person som reser i de nordiska länderna är skyldig att ha med sig ett officiellt identitetsbevis eller pass. Här hittar du mer ingående instruktioner.

Uppdaterat den 18.03.2020: På Wasaline vill vi sköta om våra passagerare och ert välbefinnande. Nu i Corona virusets tider har vi ändrat lite på våra rutiner. Nedan finner ni information om hur vi sköter hygienen ombord, samt vilka andra åtgärder vi har ombord. Nedan också om ändrings och avbokningsreglerna, om du vill ändra eller avboka din resa.

Vi har intensifierat vår städning ombord och i terminalerna redan före Corona viruset kommit till Norden, pga. influensatiderna. Vi fortsätter med detta och har också mera handdesinfiering både ombord och i terminalerna.

Om du har en inbokad ruttresa före den 13.4.2020 får du kostnadsfritt flytta fram resan till ny tidpunkt under 2020. Om du väljer att avboka din resa som är inbokad före den 13.4.2020 får du även göra det, kostnadsfritt. De som bokat hotellpaket och vill avboka, bör göra det så snabbt som möjligt, dock senast 7 dagar före avresan.

Ni kan kontakta oss via e-mail på [email protected]. Vår kundservice är öppen på vardagar 08:00-18:00 (Finland) 07:00-17:00 (Sverige). Telefon Finland:  020 7716 810; Telefon Sverige: 090 185 200

Andra åtgärder ombord:

  • Vårt skärgårdsbord hålls stängt från och med måndag 16 mars.
  • Passagerarkapaciteten är satt till max 450 passagerare.
  • Kryssningsprogram och artister ombord är också inställda och avbokade fram till dess att nya uppgifter kommer från hälsomyndigheterna.

Terminal och fartygspersonal har tydliga riktlinjer för att hantera misstänkta coronavirus fall.

Ifall passagerare ombord misstänks vara smittad av coronaviruset och uppvisar symptom som tyder på akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta eller andnöd anvisas passageraren till en för ändamålet utsedd hytt, tills fartyget nått destinationen.

För mer information:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Finlands gränstrafik begränsas från och med den 19 mars 2020

Kontinuiteten av godstransporter är en förutsättning för ett fungerande samhälle

Läkemedelstransporter till Finland säkerställs med fartyg