Information med anledning av Covid-19

Uppdaterat 20 maj 2022

Myndigheternas restriktioner

Myndigheternas restriktioner finns här. Vänligen läs dem grundligt.

Det är viktigt att komma ihåg att passageraren själv alltid är skyldig att innan resan se till att hens villkor för att överskrida gränsen och att vistas i destinationslandet är i ordning. Detta innebär att passageraren bland annat måste kontrollera att nödvändiga resehandlingar, som pass eller nationellt identitetskort, är giltiga och att de är med. Om du på grund av din nationalitet behöver visum eller uppehållstillstånd måste dessa också vara med.

Du kan själv kontrollera vad som sägs om resehandlingar och krav på inresa till Finland här!

Inresa till Sverige

Förändrade rutiner

Terminalerna i Vasa och Umeå är öppna 2 timmar före avgång.

Ifall passagerare ombord misstänks vara smittad av coronaviruset och uppvisar symptom som tyder på akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta eller andnöd anvisas passageraren till en för ändamålet utsedd hytt, tills fartyget nått destinationen.

Passagerare eller personal som har ovanstående symptom eller som har varit i kontakt med personer med COVID-19 smitta under de senaste 14 dagarna får ej komma ombord.

Vänligen notera att resande inte är rekommenderat för personer i riskgrupperna, dvs. personer över 70 eller personer med svåra kroniska sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, luftvägssjukdomar) och individer med svagt immunförsvar.

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Nu är det också viktigt att friska människor minskar sina sociala kontakter, eftersom epidemin på så sätt sprids långsammare. Undvik alltså folkskaror och trängsel och håll dig på minst två meters avstånd från andra människor.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask. Ansiktsmasker finns till salu i fartygets information och butik.

Genom att upprätthålla en god hand- och hosthygien kan du också minska risken för att du och dina närstående smittas.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
  • Använd alkoholbaserat handsköljmedel om du inte kan tvätta händerna.
  • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands ska du hosta eller nysa i armvecket, inte i händerna.

Mera information hittar du här.

För mer information