Information med anledning av Covid-19

Uppdaterat den 3 december 2021

Myndigheternas restriktioner

Myndigheternas restriktioner finns här. Vänligen läs dem grundligt.

Det är viktigt att komma ihåg att passageraren själv alltid är skyldig att innan resan se till att hens villkor för att överskrida gränsen och att vistas i destinationslandet är i ordning. Detta innebär att passageraren bland annat måste kontrollera att nödvändiga resehandlingar, som pass eller nationellt identitetskort, är giltiga och att de är med. Om du på grund av din nationalitet behöver visum eller uppehållstillstånd måste dessa också vara med.

Vid oklarheter skall du själv kontrollera vad som sägs om resehandlingar och krav på inresa till Finland här!

Från och med den 12 juli kan man fritt resa till Finland från EU- och Schengen-området utan hälsosäkerhetsåtgärder om man
o har fått båda vaccinationerna eller
o haft Covid-19 under de senaste 6 månaderna eller
o är född 2006 eller senare eller
o varit på kryssning, utan att vara i land i Sverige

Personer som har fått den första vaccinationen ska testa sig för Covid-19 inom 3-5 dygn efter inresan och personer som är helt ovaccinerade ska dessutom uppvisa ett intyg över förhandstest eller testas när de anländer till Finland.

I regeringens förordning fastställs som länder med lågt incidenstal länder där incidensen vid tidpunkten för godkännandet av förordningen är under 10/100 000/14 dygn. Från dessa länder kan man resa in i Finland utan hälsosäkerhetsåtgärder. Regeringen uppdaterar listan över länder med cirka två veckors mellanrum. Mer information på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Inresa till Sverige

Från och med den 31 maj 2021 behöver passagerare som anländer till Sverige från de nordiska länderna inte ett negativt COVID-19-testresultat vid ankomsten till landet.

Förändrade rutiner

Terminalerna i Vasa och Umeå är öppna 2 timmar före avgång.

Ifall passagerare ombord misstänks vara smittad av coronaviruset och uppvisar symptom som tyder på akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta eller andnöd anvisas passageraren till en för ändamålet utsedd hytt, tills fartyget nått destinationen.

Passagerare eller personal som har ovanstående symptom eller som har varit i kontakt med personer med COVID-19 smitta under de senaste 14 dagarna får ej komma ombord.

Vänligen notera att resande inte är rekommenderat för personer i riskgrupperna, dvs. personer över 70 eller personer med svåra kroniska sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, luftvägssjukdomar) och individer med svagt immunförsvar.

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Nu är det också viktigt att friska människor minskar sina sociala kontakter, eftersom epidemin på så sätt sprids långsammare. Undvik alltså folkskaror och trängsel och håll dig på minst två meters avstånd från andra människor.

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask. Ansiktsmasker finns till salu i fartygets information och butik.

Genom att upprätthålla en god hand- och hosthygien kan du också minska risken för att du och dina närstående smittas.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
  • Använd alkoholbaserat handsköljmedel om du inte kan tvätta händerna.
  • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands ska du hosta eller nysa i armvecket, inte i händerna.

Mera information hittar du här.

För mer information