Fraktrekord i november för Wasaline

November månad var den bästa fraktmånaden sedan trafikstarten 2013 för Wasaline på alla segment.

Wasaline ökade 30% på fraktmetervolymen och 45% på vikten. Kumulativt har ökningen varit 6% på fraktmeter och 14% på ton.

Det känns fantastiskt att återvända till Wasaline och få bidra till denna ökning. Det är en helt otrolig känsla att känna av den stora lojaliteten fraktkunderna har att stöda den viktiga trafiken över Kvarken”, berättar Tony Ehrs, fraktdirektör på Wasaline.

Passagerartrafiken har övergått till nyttotrafik och i år har passagerarantalet minskat med 72%.

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I april 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs på skeppsvarvet Rauma Marine Constructions, Finland.

Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com

För mer information:

Tony Ehrs, fraktdirektör tel: +358 50 5371450  e-mail: [email protected]

Peter Ståhlberg, VD, tel: +358 40 559 2353 e-mail: [email protected]