Oförändrat bra resultat för Wasaline

Det blev ett bra resultat för Wasaline trots ett utmanande år med Wasa Express på varv i 3 veckor i januari (6.1-27.1) och Finska Sjömansunionens stödstrejk i november, då Wasa Express stod i hamn 8 avgångar och trafikerade 4 avgångar utan last.

Omsättningen blev oförändrad 19,6 miljoner euro, passagerartrafikens omsättning ökade med 6,3% och fraktens omsättning minskade med 6,2 %.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter blev oförändrat +2,1 miljoner euro, trots en varvskostnad på cirka en miljon euro, som ej fanns 2018 och som påverkade resultatet.

Under verksamhetsåret fortgick satsningar på energieffektivisering. Batterisystemet till hjälpmaskinerna slutförs under första kvartalet 2020. Elförbrukningen ombord har minskat med 28,8% mot 2018 genom dessa åtgärder.

Bränslets medeltonpris har under verksamhetsåret minskat med 2,5 %. Tack vare detta och gjorda investeringar för bränsleinbesparingar har rederiets totala bränslekostnad minskat med 8,4 %. Den totala bränsleinbesparningen var 9,6 %. Årets isvinter var mild och årets maximala is utbredning inträffade redan i slutet på januari. Det var även en mild höst/vinter och isfritt hela slutet på året.

Trafikstatistik

 • (st om ej annat anges)
 • Avgångar
 • Passagerare
 • Passagerarfordon
 • Fraktenheter
 • 2019
 • 826
 • 204 704
 • 46 312
 • 15 913
 • 2018
 • 850
 • 212 112
 • 46 990
 • 16 631

Nyckeltal

 • (1000 €)
 • Omsättning
 • Rörelseresultat
 • Rörelseresultat %
 • Soliditet
 • 2019
 • 19 570
 • 2 114
 • 10,8 %
 • 83,3 %
 • 2018
 • 19 592
 • 2 124
 • 10,8 %
 • 62,3 %

Projektet med byggandet av den nya färjan på varvet Rauma Marine Constructions går vidare och fortsätter i ett intensivt skede hela 2020. Nya färjan, Aurora Botnia, blir världens miljövänligaste passagerarfärja och levereras i april 2021.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I april 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs på skeppsvarvet Rauma Marine Constructions, Finland. Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com