15.10.2020

Wasa Express sparar energi på ett nytt innovativt sätt

På Wasaline försöker man på alla sätt få M/S Wasa Express att vara mera miljövänlig och spara energi på olika sätt. Det senaste man gjort är att man har installerat batterier, som vid en s.k. Black out kan förse energi till de viktigaste pumparna ombord. Detta gör att man nu kan köra med en generator, istället för två. Wasa Express torde vara den första passagerarfärjan i världen där man installerat en sådan back-up lösning för kritiska pumpar. Lösningen som konstruerats av innovationsföretaget eMarine Engineering Nordic Ab gör att Wasa Express sparar 25 ton bränsle (ca. 80 ton CO2) per månad.

För tre år sedan började Wasaline med ett unikt miljö- och energibesparar projekt. eMarine har installerat Vacon frekvensomriktare ombord i samband med installation av litiumbatterier. Man har också installerat frekvensomriktare med ett unikt styrsystem från eMarine för ventilationen och andra pumpar. Alla dessa åtgärder har sparat energi samt förbättrat klimatet ombord.

Batteribackup systemet har konstruerats så att de pumpar och system som är viktiga för manöver av fartyget hålls igång 10-15 min i händelse av blackout (Fartyget blir strömlöst). Således kan man tryggt köra med enbart en generator även i trånga farleder, lotssträckor och dylikt. Detta sparar miljö, bränsle, driftstid och underhållskostnader på generatorerna och framförallt så undviker man att behöva köra två generatorer på 35% belastning, utan kan köra med en generator på optimal effekt.

Systemet som utvecklats av eMarine Engineering är ett komplement till de omfattande energioptimeringarna som gjorts under senaste år och består av bl.a. Vacon NXP frekvensomvandlare med ”eMarine Application” för styrning av pumphastighet.

”Vår unika lösning är ett resultat av ett samarbete mellan olika leverantörer och Wasaline. Jag är glad att Wasaline tog initiativ att utveckla den här produkten tillsammans med oss, det visar att man tar ansvar för miljön och vägleder branschen för framtida innovationer ” säger Christoffer Gustavsson, VD, Emarine Engineering Nordic Ab.

”Om systemets DC sida är inkopplad mot ett DC nätverk bildar detta en backupfunktion ifall man tappar AC nätverket (normal strömförsörjning). Själva DC nätverket består av ett batteripaket på ca 46kWh från Super B, en DC/DC omvandlare från Vacon samt en switchboard från VEO för distribution till de olika pumparna. För mindre styrsystem är lokala UPS´ar installerade”, förklarar Jonas Teir, teknisk chef, Wasaline.

 

”Jag är mycket stolt över utvecklingen på Wasaline. Sedan trafikstarten 2013 har vi målmedvetet arbetat med miljöbefrämjande åtgärder. Bränsleförbrukningen har minskat med 40%. Det har även bidragit till att vårt rederi framgångsrikt har förbättrat det ekonomiska resultatet varje verksamhetsår. Vi har även successivt förbättrat rutinerna med avfallshantering och sortering, samt avskaffat bruk av engångsplast ombord. Jag ser fram emot vårt nya fartyg Aurora Botnia som tar oss till nästa nivå till att vara det miljövänligaste passagerarfartyget i världen”, säger Peter Ståhlberg, VD, Wasaline

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I april 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs på skeppsvarvet Rauma Marine Constructions, Finland.

Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com

För mer information:

Peter Ståhlberg, VD, Wasaline [email protected]

Jonas Teir, Teknisk chef, Wasaline, [email protected]

Christoffer Gustavsson, VD, eMarine, [email protected]