PRESSMEDDELANDE
27.5.2020

Wasaline inleder nya samarbetsförhandlingar

Wasaline inleder nya samarbetsförhandlingar. Samarbetsförhandlingarna gäller hela personalen.

Wasaline har sedan tidigare permitterat största delen av personalen p.g.a. coronavirusepidemin, samt de rådande resebegränsningarna.

Svenska utrikesdepartementet avråder från att resa utomlands fram till 15 juli. Förutsättningarna med resandet har försvagats denna sommar.

”I nuläget trafikerar vi med frakt och arbetsresenärer. Fraktvolymerna har haft en ökande trend. Tack vare Försörjningsberedskapscentralens stöd av frakttrafiken har vi klarat oss relativt nära ett nollresultat i vår. Om frakttrafikens stöd ej fortsätter efter 18 juni, samt resandet inte kommer igång i sommar, blir det mycket svårt att fortsätta trafiken efter det. Det är väldigt beklagligt att vi är tvungna att fortsätta med permitteringarna. Vi hoppas att alla inser hur allvarlig situationen är för passagerarrederier och att frakttrafikens stöd fortsätter så att beredskapen hålls uppe i Finland även i fortsättningen”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Tilläggsuppgifter
VD Peter Ståhlberg
+358 40 5592353

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I april 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs på skeppsvarvet Rauma Marine Contructions, Finland.

Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com