Wasaline säkerställer trafiken i Kvarken, kör frakt med normal tidtabell

Wasaline har beviljats ett stöd av Finlands försörjningsberedskapscentral och kan nu säkra den viktiga transportleden över Kvarken.

Trafiken fortsätter med en oförändrad tidtabell, med 16 avgångar per vecka vilket givetvis förutsätter att det inte sker radikala förändringar angående Korona virusets restriktioner, samt att fraktvolymerna hålls på en sådan nivå att det finns förutsättningar att trafikera. Vid behov kan tidtabellen justeras och mera avgångar kan sättas in. Wasaline kör även under påsk och helger för att hålla upp beredskapstrafiken.

Vi har redan upplevt en ökning av frakt och är mycket tacksamma över att transportbolag använder oss och ser det viktigt att stöda trafiken. På det sättet kan vi fortsätta trafiken och även utöka turerna vid behov. Nu om någonsin behövs vi för att säkerställa att industrin får råvaror, samt att läkemedel och konsumtionsvaror når fram.”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Vasa är en av de tre hamnar i Finland som är öppen för trafik. Wasa Express trafikerar varje dag mellan Vasa och Umeå.

Videolink

#cargolifeline

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I april 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs på skeppsvarvet Rauma Marine Contructions, Finland.

Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com

För mer information:

Peter Ståhlberg, VD, Wasaline e-mail: [email protected] tel: +358 40 559 2353