PRESSMEDDELANDE
24 februari 2020

Wasaline undertecknade SAILS-initiativet

Wasaline har som första nordiska rederi undertecknat SAILS-initiativet (Sustainable Actions for Innovative and Low-Impact Shipping) för god praxis för skyddandet av havs- och kustmiljön inom sjöfarten. Tack vare den nya färjan som är under konstruktion överträffar Wasaline de rådande bestämmelserna på flera punkter gällande miljökraven.

En del intressegrupper önskar att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa klimatkrisen och den minskade biodiversiteten. Undertecknandet av initiativet är rederiernas sätt att bidra till att skydda och förbättra havsmiljön på ett hållbart sätt.

De som undertecknar initiativet förbinder sig att frivilligt och utöver sina lagstadgade plikter vidta specifika åtgärder inom flera eller alla dessa områden:

  • Skydd av valar
  • Reducerat fartygsbuller under vatten
  • Minskade utsläpp av växthusgaser och övriga föroreningar i atmosfären
  • Starkare anknytning till den vetenskapliga sektorn – Bekämpning av främmande arter
  • Optimerad energieffektivitet
  • Specifika åtgärder för rederier med passagerarfartyg
  • Ledning av initiativet

”Hållbarhet är en viktig faktor för oss på Wasaline. Vår passagerarfärja är den första som byggs enligt kraven för klassbeteckningen Clean Design vilket ger en bra utgångspunkt för initiativet”, säger Wasalines VD Peter Ståhlberg.

Clean Design beviljas nya fartyg som bevis på vidtagande av frivilliga åtgärder för att förhindra föroreningar och leva upp till framtida miljöbestämmelser.

Sjöfarten är avgörande för den globala ekonomin och står för mer än 90 % av världshandelns volym. Ur miljösynpunkt är sjöfarten ett effektivt transportmedel. Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) är referensorganisation för åtgärder inom sjöfarten.

SAILS-initiativet för god praxis för skyddandet av havs- och kustmiljön inom sjöfarten är ett franskt initiativ inom hållbar sjöfart. www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-sails-bonnes-pratiques-dutransport-maritime-protection-du-milieu-marin-et-du-littoral.

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I maj 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs i Raumo.

Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com

Presskontakt: Catarina Fant, Head of Marketing, Kvarken Link, [email protected], tfn: +358 46 921 5811