FÖRDUBBLAD VINST FÖR NLC FERRY – WASALINE

NLC FERRY AB OY PRESSMEDDELANDE – LEHDISTÖTIEDOTE PRESSRELEASE 04-18

FÖRDUBBLAD VINST FÖR NLC FERRY – WASALINE

År 2017 levererade rederiet för femte året i rad en ökad trafikvolym och förbättrade resultatet med 106 %.

Omsättningen ökade med 2,3 miljoner (13,2 %) till 19,3 miljoner €, varav passagerartrafiken uppvisade en omsättningsökning på 9,4 % och frakten med 20,6 %.

Resultatet uppgick till +1,79 miljoner € (2016 +0,86 milj €).

År 2017 ökade Wasaline sina marknadsandelar på samtliga segment i trafiken mellan Sverige och Finland och 2017 var ett rekordår sedan trafikstarten. Passagerarvolymen ökade med 8,4 % och fraktenheterna ökade med 24,3 %. Konferenspassagerare ökade med 39,6 % trots att den nya konferensavdelningen togs i bruk först i mars 2017. Wasaline är det enda rederiet i Östersjön som satsat på höghastighetsinternet för passagerare, vilket ytterligare stärker konferenskonceptet samt passagerartrivseln ombord.

Under 2017 har stor vikt satts på olika bränsleinbesparingsåtgärder och bränsleförbrukningen har reducerats med 6,9 %.

Bränslets medeltonpris har under verksamhetsåret ökat med 17,9 %. Rederiets totala bränslekostnad har dock endast ökat med 5,9 % då inbesparingarna visat sig ha god effekt. Isvintern var jämförbar med 2016 och mild.

”Jag ser fram emot 2018 med alla dess utmaningar. Med den personal rederiet har, som arbetar med stort hjärta och är engagerade och kostnadsmedvetna, så är jag övertygad om att rederiet når ytterligare framgångar i Kvarken trafiken.

I januari fortsatte den fina utvecklingen med en omsättningsökning på 23 % och passagerarvolymen ökade med 15,7 %. Under januari transporterades det 35,7 % mer fraktenheter än motsvarande tid i fjol, vilket bevisar hur viktig vår transportled är här i Kvarken. En investering i ett nytt miljövänligt fartyg är en strategi som är i rätt riktning och stärker vår region ytterligare.”

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg

+358 40 5592353

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som transporterar passagerare och gods över Kvarken dagligen med fartyget M/S Wasa Express. Vi har tre olika restauranger ombord, en bar, en butik och hytter. I vår konferensavdelning erbjuder vi möjligheten till inspirerande möten. Som första rederi i norden kan vi erbjuda våra passagerare en snabb och fungerande Wi-Fi uppkoppling under hela resan, som tar 4,5 timmar. Wasaline-ett litet rederi med stort hjärta.

 

Picture by Jakob West.