PRESSMEDDELANDE 002-2017 REKORDÅR FÖR NLC FERRY AB OY – WASALINE

NLC FERRY AB OY
PRESSMEDDELANDE 002-2017

REKORDÅR FÖR NLC FERRY AB OY – WASALINE
Under rederibolaget NLC Ferry Abs fjärde verksamhetsår lyckades rederiet slå rekord både vad gäller trafikvolymer och resultat. Rörelseresultatet uppgick till 892t€, (2015 – 375 t€) vilket är en förbättring med 138%. Årsomsättningen ökade med 5,9 % till 17,1 milj €. (2015 – 16,1 milj€).
Wasaline transporterade 184 144 passagerare under 2016, (2015 – 168 557) vilket är en ökning med 9,2 %. Frakt 227 789 meter (2015 – 245 571 meter) – 7%. 40 824 passagerarfordon (2015 – 36 994) + 10%.

Trots färre avgångar p g a dockningen på hösten (2016 – 790 avgångar, 2015 – 816 avgångar) har rederiet nått en omsättningsökning på passagerarsidan (+12,2%). På fraktsidan var det en omsättningsminskning på 4,8 %.

”Vi vill rikta ett stort tack till alla våra anställda för det framgångsrika året och vi ser med tillförsikt mot 2017 där vi redan idag ser en gynnsam utveckling av passagerare och frakt med nya rekordsiffror i januari och februari på alla segment.”

”Vi fortsätter att utveckla vårt fungerande produktkoncept med att fartyget skall vara ett betydande resmål med god underhållning och fantastiska matupplevelser. Vi önskar stärka den positiva trafikutvecklingen med fortsatta kostnadsmedvetna satsningar, och i mars lanseras en helt ny konferensavdelning ombord.”

Peter Ståhlberg Verkställande Direktör

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som trafikerar mellan Vasa och Umeå med M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av 2013. Wasaline sköter såväl gods-, kryssnings- som konferenstrafik. På färjan finns moderna konferensutrymmen, restaurang, café, skärgårdsbord, A la Carte, bar och butik. Hytter finns också till förfogande och resan tar 4,5 timmar.

Tilläggsinformation:
VD Peter Ståhlberg peter.stahlberg@wasaline.com +358 40 5592353