PRESSRELEASE 019-201 – Plusresultat för Wasaline 2015

Wasaline lyckades för tredje året i rad öka trafikvolymerna och förbättra resultatet 2015 till ett plusresultat. Plusresultat för Wasaline 2015

Omsättningen ökade under räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2015 med 8,7 % till 16,1 Meur (14,8 Meur 2014).

Resultat efter avskrivningar uppgick till + 375 t euro (-1,3 Meur 2014). De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 11% till 10,2 Meur (9,2 Meur 2014) och fraktintäkterna ökade med 5% till 5,9 Meur (5,6 Meur 2014).

 

PASSAGERARANTAL OCH FRAKTVOLYMER

Passagerarantalet under räkenskapsåret ökade med 4,2 % till 168 557 passagerare (161 710 passagerare 2014) och fraktvolymen ökade med 4.2% till 14 143 fraktenheter (13 574 fraktenheter 2014).

”Rederiets strategi har innefattat tillförlitlighet i trafiken samt en satsning på marknadsföring, försäljning och en ständig förbättring av kundservicen genom motiverad och kunnig personal. De kostnadseffektiva satsningarna som påbörjades 2014 har gett resultat. Med en engagerad styrelse och personal iland och ombord har Wasaline kunnat visa att uppställda förväntningar om lönsam förbindelse över Kvarken är realistiska. Det ger ytterligare ett bevis på den vikt trafiklänken har som tillväxtkorridor och påvisar hur viktigt det är att projektet Midway Alignment of the Corridor går vidare i EU.”

 

Tilläggsinformation VD Peter Ståhlberg peter.stahlberg@wasaline.com +358 40 5592353

 

 

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som trafikerar dagligen mellan Vasa och Umeå med M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av 2013. Wasaline sköter såväl gods-, kryssnings- som konferenstrafik. På färjan finns moderna konferensutrymmen, restaurang, café, skärgårdsbord, A la Carte, bar och butik. Hytter finns också till förfogande och resan tar 4,5 timmar.