Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

PRESSINFORMATION 19-18

Q3 – FORTSATT TILLVÄXT FÖR WASALINE

Wasaline har transporterat 174 865 passagerare jan-september vilket är en 8,0% ökning mot fjolåret. Personfordon har ökat med 7,3% (39 394 fordon). Fraktenheterna har ökat med 1,9%.

Omsättningen har ökat med 2,6% till 15,8 M€.

Bränslekostnaden har ökat med 13,3%. Trots att bränslepriset idag är rekordhögt och medelpriset stigit i september med 32,7% har vi genom energibesparningsprogram lyckats reducera förbrukningen kontinuerligt samt effektivera vår verksamhet. Dock kommer Q4 att vara en utmaning om bränslepriserna fortsätter att stiga vilket påverkar årsresultatet negativt.

Räkenskapsperiodens resultat jan-sept är 8,4% bättre än i fjol.

“Jag är mycket nöjd med resultatet, framförallt att vi har ökat på samtliga segment samt lyckats hålla kostnaderna på samma nivå som i fjol. Hela Wasalines personal har jobbat hårt för att nå det här resultatet. Fastän siffrorna är mycket fina och året hittils i sin helhet överträffat förväntningarna fortsätter vi jobba hårt för att även det sista kvartalets målsättningar ska nås, och bokningsläget ser bra ut för de kommande månaderna.”

Tillläggsinformation

Peter Ståhlberg

VD

Tel: +358 40 559 2353

peter.stahlberg@wasaline.com