Kryssningsprg

22 – 24.8 Dennis Rönngård

Wasaline bar

24.8 Karaoke

29-31.8 Matteo Cerboncini

5 – 7.9 Claudio Sasso

Wasaline bar

7.9 Storbandsfrossa på Kvarken

Duke Mc Donald

12 – 14.9 Duke Mc Donald

19.9 Tomas Fant

Andre Linman

20.9 Andre Linman

Wasaline bar

21.9 Jazz-kryssning & Karaoke

26 – 27.9 Philip Järvenpää