Ingen trafik 6.1 – 20.1

3 - 5.1.2019
ruttavgång-ankomst
3.1
Vasa-Umeå09:00-12:30
Umeå-Vasa18:00-23:30
4.1
Vasa-Umeå09:00-12:30
Umeå-Vasa18:00-23:30
5.1
Vasa-Umeå09:00-12:30
Umeå-Vasa18:00-23:30