Wasalines boknings app

Med Wasalines app kan du enkelt boka, dela och göra ändringar i dina bokningar och samtidigt komma åt avgångsinformation och QR-koder för boarding. I appen loggar du in med ditt stamgästkonto och lösenord. Om du ännu inte registrerat dig som kund hos oss kan du enkelt registrera dig i appen.

Efter inloggning visas appens första sida där du förslagsvis börjar med ”Ny bokning” eller öppnar en befintlig bokning med ”Öppna bokning”. På första sidan visas också ”Din nästa resa” dvs. detaljer på nästkommande bokning som du har på ditt konto.

Här kommer en snabbtur genom Wasalines app och dess funktioner: