Bra att veta

Åldersgränser

Åldersgränser på reguljära resor

Inga åldersgränser på reguljära resor, förutom vissa undantagna avgångar, se nedan.

Ungdomar och barn under 18 år får resa ensamma på reguljära avgångar förutsatt att de har förälders eller målsmans skriftliga tillstånd. Tillståndet skall kunna kontrolleras med hemmet, t.ex. per telefon. Blankett för ensamresande ungdomar.

Den unga personen visar upp det skriftliga tillståndet i samband med kontrollen av landgångskortet vid ombordstigningen. Den unga personen skall på uppmaning kunna legitimera sig och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Som legitimation gäller körkort, officiellt identitetskort eller pass.

 

Undantag
Hotellresor till Sverige och Finland: Alla dagar 18 år

På följande avgångar gäller 18 års åldersgräns från båda hamnarna: julfestkryssningar och nyårskryssning

På lördagsavgången klockan 18:00 från Umeå gäller 15 års åldersgräns. 15-17 åringar får resa ensamma förutsatt att de har förälders eller målsmans skriftliga tillstånd.

Åldersgränser på kryssningar

På våra dagskryssningar (Tur och retur under samma dag) gäller 18 års åldersgräns. 15-17 åringar kan dock resa på dagskryssning ensamma förutsatt att de har förälders eller målsmans skriftliga tillstånd. Tillståndet skall kunna kontrolleras med hemmet, t.ex. per telefon. Blankett för ensamresande ungdomar.

Den unga personen visar upp det skriftliga tillståndet i samband med kontrollen av landgångskortet vid ombordstigningen. Den unga personen skall på uppmaning kunna legitimera sig och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Som legitimation gäller körkort, officiellt identitetskort eller pass.

För att resa på en överanttningskryssingar (våra sk partykryssningar) är åldergränsen 18 år utan undantag.

Åldersgränser i fartygets bar

Baren ombord på vårt fartyg är en miljö som kvällstid lämpar sig enbart för vuxna. På dagtid och tidigare på kvällen är även alla barn och ungdomar välkomna!

Målsmän ansvarar för sina barn och minderåriga under resan.

Ledare

Vem kan vara ledare för enskilda personer som ej uppfyller gällande åldersgräns?

 • Vuxen person över 20

Barnens kompisar med på resan?

När egna föräldrar (mamma/pappa), målsman (även styvmamma/-pappa) eller mor-/farföräldrar är med på resan, får sammanlagt tre av barnens kompisar resa med familjen.

Grupper: Avtal om ordning ombord

Avbokning enskilda resenärer

Avbokning av ruttresor, kryssningar och paketresor
Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den snarast och senast 48 timmar före avresa. Det gör du på telefon +358207716810 eller +4690185200 eller genom att skicka epost till info@wasaline.com. Observera att epost läses måndag till fredag under kontorstider.
Med ändring av resa avses byte av datum, sträcka, antal resenärer, bilplats etc.

Tur och retur resor och kryssningar
För avbokning av returdelen av en påbörjad resa gäller villkoren nedan. Påbörjad kryssning ger ingen återbetalning.

Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

För avbokning av betalda resor gäller:

 • Tidigare än 7 dygn före avgång, debiteras 10% eller minst 10€/100 kr i expeditionsavgift.
 • Tidigare än 2 dygn och senast 7 dygn före avgång debiteras hälften av resans pris.
 • Platser avbeställda senare än 2 dygn före avresan debiteras till sitt fulla pris.
 • Om resan avbeställs senare än 7 dygn före avresan till följd av sjukdomsfall debiteras 10€/100 kr i expeditionsavgift. Orsaken till avbokningen skall styrkas med läkarintyg.

Avbokning av obetalda paketresor:

Obetalda paketresor måste avbokas senast 48 timmar innan avresa, annars debiteras hela paketpriset.

Återbetalning av avbokade resor

Vid kontakt med vår bokningspersonal, ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt för återbetalningar i Sverige och IBAN och Swift för återbetalningar i Finland.

Avbokningsvillkor grupper

 • 8 vardagar före avgång kan gruppen avbokas helt utan extra kostnader.
 • 7-3 vardagar före avgång debiteras 10 % av hela bokningens pris vid avbokning av hela gruppen.
 • 2 vardagar före avgång debiteras 100 % av bokningens pris vid avbokning av hela gruppen.
 • För passagerare som avbokas 7-3 vardagar innan avgång debiteras 50 % av biljettpriset.
 • För passagerare som avbokas senare än 2 vardagar före avgång debiteras 100 % av biljettpriset.
 • Namnändringar är kostnadsfria.
  Namnlistan innehållande; Gruppensnamn, Bokningsnummer, Efternamn, Förnamn, Födelsetid (ddmmåå) bör skickas till adressen group@wasaline.com senast 5 vardagar före avgång.

Rutin för återbetalning: 

Vid kontakt med vår bokningspersonal ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt för återbetalningar i Sverige och IBAN och Swift för återbetalningar i Finland.

Avbokningsvillkor paketresor

Avbokning av ruttresor, kryssningar och paketresor
Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den snarast och senast 48 timmar före avresa. Det gör du på telefon +358207716810 eller +4690185200 eller genom att skicka epost till info@wasaline.com. Observera att epost läses måndag till fredag under kontorstider.
Med ändring av resa avses byte av datum, sträcka, antal resenärer, bilplats etc.

Tur och retur resor och kryssningar
För avbokning av returdelen av en påbörjad resa gäller villkoren nedan. Påbörjad kryssning ger ingen återbetalning.

Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

För avbokning av betalda resor gäller:

 • Tidigare än 7 dygn före avgång, debiteras 10% eller minst 10€/100 kr i expeditionsavgift.
 • Tidigare än 2 dygn och senast 7 dygn före avgång debiteras hälften av resans pris.
 • Platser avbeställda senare än 2 dygn före avresan debiteras till sitt fulla pris.
 • Om resan avbeställs senare än 7 dygn före avresan till följd av sjukdomsfall debiteras 10€/100 kr i expeditionsavgift. Orsaken till avbokningen skall styrkas med läkarintyg.

Avbokning av obetalda paketresor:

Obetalda paketresor måste avbokas senast 48 timmar innan avresa, annars debiteras hela paketpriset.

Återbetalning av avbokade resor

Vid kontakt med vår bokningspersonal, ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt för återbetalningar i Sverige och IBAN och Swift för återbetalningar i Finland.

Betalningsvillkor

Betalning kan ske enligt följande

Internetbokning:
Följ instruktionerna i onlinebokningen.

Betalning i hamnen:
Om betalning enligt ovan ej är möjlig, kan betalning ske i hamnen efter överenskommelse med bokningen. Vi rekommenderar dock förhandsbetalning eftersom incheckningen går snabbare och underlättas.

Biljettkontroll och ombordstigning

I terminalens incheckning byts resebiljetten ut mot landgångskort (Boarding card) som visas upp vid ombordstigningen.
I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord. Vid behov av ledsagare kontakta vår försäljning eller incheckning.

Passagerare utan fordon:
Bör anlända till hamnen senast 30 minuter före fartygets avgång. Bokningarna för passagerare med försenad ankomst är inte mera i kraft. Landgången och incheckningen stängs 15 minuter före avgång.

Ombordstigningen påbörjas 40 minuter innan avgång.

Passagerare med fordon:
Bör anlända till hamnen senast 1 timme före avgång. Bokningarna för passagerare och fordon med försenad ankomst kan ej garanteras (fordonet sätts på väntelista). Passagerarna har ej tillträde till bildäcket under båtresan. Se även säkerhetsbestämmelser ombord.

Bokning och biljetter

Bokning av biljetter kan ske på följande sätt:

Internetbokning (Internetbokningen stänger 3 timmar före avgång)
Telefon:
Finland +358 (0)207 716 810 (10€ serviceavgift/telefonbokning)
Sverige +46 (0)90 18 52 00 (105 kr serviceavgift/telefonbokning)
Via resebyrå

I samband med bokningen skall för varje passagerare uppges släktnamn, förnamn, kön, födelsedatum, nationalitet samt ev. rörelsehinder.

Om biljetten används vid en annan tidpunkt än vad ursprungligen var meningen, måste ombokning ske. Ändringen bör antecknas på biljetten. Eventuell differens i priset p.g.a. annan prissäsong bör samtidigt erläggas, inga andra avgifter uppbärs för ombokning.

Ifall den ursprungliga biljetten förkommit skall en ny biljett inlösas. Rederiet ersätter inte borttappad, stulen eller förstörd biljett. Reseförsäkring rekommenderas.

En oanvänd biljett återinlöses endast i det fall att bokningen är vederbörligen avbeställd och att annulleringen antecknats på biljetten. För åtgärden debiteras en avgift i enlighet med avbokningsvillkoren.

Fordon

Vid bokning av fordonsplats krävs följande uppgifter: fordonstyp samt fordonsmått.

Fordonspriserna på Wasalines hemsida, i broschyrer och annonser gäller endast passagerarfordon. Om det vid incheckningen visar sig att måtten på fordonet överstiger de mått som uppgavs vid bokningen, eller att fordonet är registrerat som ett fraktfordon, strävar Wasaline efter att reservera en ny plats för fordonet, varvid kunden kommer att debiteras enligt prislista för fordonets längd och i enlighet med våra frakttariffer. Wasaline kan dock inte garantera en ny plats. Fordon som transporterar varor i kommersiellt syfte eller fordon som registrerats som varutransporterande fordon bokas som frakt.

Hamnarna

Vasa
Vägbeskrivning: Vasa hamn ligger ca 4 km från centrum på Vasklot. Följ skyltningen märkt ”hamnen” så kommer du till färjeterminalen.
Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsfri obevakad parkering.

Umeå
Vägbeskrivning: Umeå hamn ligger ca 20 km öster om Umeå. Kör E12 från Umeå mot kusten. Följ skyltningen märkt E12, vägen slutar vid färjeläget.
Parkering: I anslutning till terminalen finns avgiftsbelagd obevakad parkering.

Anslutningstrafiken till/från terminalerna

Här kan du läsa mer om anslutningstrafiken i Vasa och Umeå

Vasa Taksi
Tel: +358 6-100 411 eller från
GSM: +358 600-300 11

Umeå taxi
Tel: +46 90-77 00 00

Hälsotillstånd och graviditet

Hälsotillstånd och graviditet

Personer med nedsatt hälsotillstånd och härav begränsad förmåga att ta vara på sig själva under resan skall före bokningen av resan kontrollera med sin läkare att hinder för resa ej föreligger.

Vi rekommenderar inte att gravida kvinnor reser i graviditetens slutskede.

Vi rekommenderar att rullstolsbundna passagerare använder landgången för ombordstigning. Detta p.g.a. att vi inte kan garantera placering av fordon nära passagerarhissen. Vår personal kan ge mera information vid bokning.

Direktiv för funktionshindrade passagerare

Vi på Wasaline strävar efter att funktionshindrade passagerare ska kunna röra sig självständigt ombord så lätt och smidigt som möjligt.

Den assistansservice som terminalen och/eller rederiet erbjuder är avsedd för passagerare med begränsad röresleförmåga på grund av fysisk skada eller utvecklingsstörning, syn- eller hörselskada, tillfälligt rörelsehinder och för alla de som behöver specialhjälp. Servicen är avgiftsfri.

För att försäkra dig om att din resa ska bli så angenäm som möjligt, bör du komma ihåg att:
* Meddela om ditt behov av assistans i samband med bokning.
* Försäkra dig om att du har alla de uppgifter du behöver innan du förverkligar dina reseplaner.
* Var realistisk angående dina egna behov, speciellt om du inte klarar av att gå långa sträckor utan hjälp. Sträckan mellan incheckningen och färjan är lång.
* Assistansservicen som termnalerna och/eller rederiet erbjuder är s.k. allmän assistans. Om du behöver personlig hjälp (tex. vid måltider, lyft, medicinering och toalettbesök) bör du ta med dig en egen assistant under resan.

Assistansservice

Assistansservicen bör beställas i samband med bokning eller senast 48 timman innan avgång. Meddela även gärna om du har rullstol eller andra hjälpmedel.

Passagerare som är i behov av assistans ska meddela om saken i check-in. Efter meddelande kommer assistanten till platsen och hjälper dig med incheckningen samt eskorterar dig ombord. Anländande passagerare blir eskorterad från färjan till terminalens träffpunkt.

Bokning av assistansservice

Bokning Finland 0207 716 810 Sverige (090) 185 200 marketing@wasaline.com

EU:s förordning http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/maritime/doc/summary_sv.pdf

Identitetskontroll

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s plenum beslutade enhälligt i november 2001 om att skärpa skyddsbestämmelserna ombord på fartyg och i alla hamnar. I juli 2004 trädde de nya skyddsbestämmelserna i kraft.

Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Passagerare bör vara förberedda på skyddskontroller omfattande bl.a. att personens identitet bör kunna bevisas på ett tillförlitligt sätt med ett ikraftvarande identitetsbevis, såsom:

– Pass
– Körkort
– ID-kort med bild, utfärdat efter 1.3.1999 (ej tillfälligt)
– FPA-kort med bild (Finland), för barn under 15 år godkänns även FPA-kort (Finskt sjukförsäkringskort) utan bild.

Skyldighet att styrka sin identitet gäller alla passagerare, även de som inte tillkrävs egentliga resehandlingar (se Pass- och visumbestämmelser). Personer som inte kan eller vägrar styrka sin identitet på anmodan vägras tillträde ombord.

Kredit- och betalkort, valuta

Ombord och i hamnarna kan du betala med euro och kronor, eventuell växel ges i hamnarna tillbaka i lokal valuta.

Följande kredit- och betalkort kan också användas:

VISA/Electron
EuroCard
MasterCard
finskt bankkort
svenskt bankkort

Pass- och visumbestämmelser

Nordiska medborgare:
Nordiska medborgare behöver inte pass för resor inom Norden. För att legitimera sig måste man dock kunna uppvisa ett pålitligt och giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller efter 1.3.1999 utfärdat identitetskort med fotografi (gäller ej tillfälligt identitetskort, underårigas identitetskort som har utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare eller identitetskort utfärdat till utlänning). Personer som inte vill eller kan bevisa sin identitet och/eller inte vill uppge den vid anmodan, vägras ombordstigning. Observera att man till exempel på hotell och campingplatser enligt Schengen-reglerna måste kunna bevisa sin nationalitet vid anmodan, exempelvis med pass.

Övriga EU-medborgare samt schweiziska medborgare:
Pass eller identitetskort försett med fotografi överensstämmande med EU:s standarder. Av identitetskortet bör framgå giltighetstiden och innehavarens nationalitet. Pass är alltid det mest rekommendabla alternativet.

Medborgare i övriga länder:
Pass samt visum vid behov.

Ordningsregler ombord

För alla personers trivsel och trygghet ombord, tillämpas följande ordningsregler:

* Passagerare är skyldig att vid ombordstigningen och under resans gång kunna uppvisa giltigt landstigningskort.

* Passagerare är före eller vid ombordstigningen skyldig, om så krävs, att genomgå säkerhetskontroll, också gällande sitt bagage eller sitt fordon. Passagerare är skyldig att följa i avgångslandet och ankomstlandet gällande bestämmelser om pass och visum och uppehållstillstånd, samt att uppvisa av myndighet utfärdad verifikation om så krävs. Om rederiet drabbas av kostnader pga brister i ovanstående, svarar passagerare för dessa.

* Befälhavaren har rätt att avvisa passagerare, vars resedokument inte uppfyller kraven, som uppträder berusat eller hotfullt, eller som är osedligt klädd och som uppträder förargelseväckande, eller om något annat vägande skäl föreligger.

* Alkohol eller berusande droger får inte medtagas ombord för förtäring eller användning.

* Passagerare äger inte rätt att på resan medtaga föremål eller ämnen, som kan anses medföra någon fara, eller använda öppen eld, såsom ljus eller gasolkök.

* Om passagerare medför skjutvapen eller andra vapen skall detta meddelas till check-in före ombordstigningen. Vapen överlämnas till Informationen för förvaring under resan. Vapen återlämnas före landstigningen mot uppvisande av ID-handling och kvitto.

* Om sällskapsdjur medföres skall sällskapsdjuret vistas i särskilt anvisat utrymme alternativt skall djurhytt bokas för resan. Husdjur får inte medtagas i restaurangutrymmena ombord.

* Passagerare är skyldig att alltid åtlyda personalens direktiv, samt att följa fartygets ordningsregler ombord. Fartygets personal representerar vid behov befälhavarens auktoritet ombord i frågor som gäller upprätthållandet av ordningen ombord, och är skyldiga att ingripa om så erfodras.

* Passagerare är under resan skyldig att uppträda på ett sådant sätt att man inte stör eller hotar medpassagerare, eller bryter mot god sed. Passagerare som ej kan taga hand om sig själv, som uppträder störande, eller som bryter mot säkerhetsregler kan tagas i förvar för återstoden av resan.

* Alkohol inhandlad ombord i fartygets butik får ej konsumeras innan landstigning.

* Egen medtagen mat och dryck får ej medtagas i restauranger för förtäring, med undantag av spädbarnsmat, eller annan specialdietmat.

* Passagerarna har under resan endast rätt att vistas i utrymmen avsedda för passagerare.

* Vistelse på bildäck eller reparation av fordon samt all hantering av bränsle under resan är förbjudet.

* Gasflaskor i husvagnar och campingfordon skall stängas och förseglas före lastning av fordonet.

* Stöld, inbrott och annan olaga verksamhet, såsom snatteri ur fartygets försäljningsställen, polisanmäls alltid. Hyttinventarier såsom sängkläder, dynor, stolar får ej tagas ur hytterna.

* Passagerare som förorsakar förstörelse ombord blir erstättningsskyldig för skadan. Skadegörelse på fartygets säkerhetsutrustning leder dessutom till åtal. Okynnesalarm eller manipulering med nöd- och alarmutrustning polisanmäls alltid.

* Passagerare äger inte rätt att ombord idka affärsverksamhet eller annan försäljning, organisera insamlingar, driva lotteriverksamhet, driva propagandaverksamhet, uppvigling eller hålla politiska tal, om det ej överenskommits med rederiet om verksamheten.

* Med passagerare avses de personer ombord som inte tillhör fartygets besättning.

Rökning ombord

Alla allmänna utrymmen inomhus är rökfria.

Med tanke på brandsäkerhet och den allmänna trivseln är rökning tillåten endast på avsett utrymme utomhus försett med ”Smoking Area”-skylt.

Säkerhetsföreskrifter ombord

Passagerare uppmanas att bekanta sig med fartygets säkerhetsanvisningar. Vid avgång ges kort information om fartygets säkerhetsinstruktioner och räddningsutrustningen ombord. Personalen står alltid till tjänst gällande frågor som rör säkerheten.

Wasalines säkerhetsledningssystem är uppgjort enligt kraven för den internationella säkerhetskoden, ISM-koden, och är godkänt och certifierat av Sjöfartsverket i Finland.

Bilister bör observera följande:
* Allt gods i bilen bör fästas ordentligt.
* Rökning samt att göra upp öppen eld är förbjudet.
* Vistelse på bildäck under resan är förbjudet.
* Bildäcket är stängt under resan och öppnas efter ankomst.
* Följ personalens anvisningar på bildäcket och starta motorn först då det är din tur att köra ut.
* Brännbara vätskor i öppna kärl får ej transporteras på bildäcket.
* Ventilerna på husvagnars och –bilars gasflaskor bör vara stängda under resan.

Sällskapsdjur

Hundar och katter kan medföras och vistas i för djur avsett utrymme under transporten. Meddela vid bokningen om husdjur medtas, eftersom antalet platser per avgång är begränsat. Medtag egna vatten- och matkärl.

Observera gällande införselbegränsningar. Kontrollera med din veterinär!

Särskild assistans

Direktiv för funktionshindrade passagerare

Vi på Wasaline strävar efter att funktionshindrade passagerare ska kunna röra sig självständigt ombord så lätt och smidigt som möjligt.

Den assistansservice som terminalen och/eller rederiet erbjuder är avsedd för passagerare med begränsad röresleförmåga på grund av fysisk skada eller utvecklingsstörning, syn- eller hörselskada, tillfälligt rörelsehinder och för alla de som behöver specialhjälp. Servicen är avgiftsfri.

För att försäkra dig om att din resa ska bli så angenäm som möjligt, bör du komma ihåg att:
* Meddela om ditt behov av assistans i samband med bokning.
* Försäkra dig om att du har alla de uppgifter du behöver innan du förverkligar dina reseplaner.
* Var realistisk angående dina egna behov, speciellt om du inte klarar av att gå långa sträckor utan hjälp. Sträckan mellan incheckningen och färjan är lång.
* Assistansservicen som termnalerna och/eller rederiet erbjuder är s.k. allmän assistans. Om du behöver personlig hjälp (tex. vid måltider, lyft, medicinering och toalettbesök) bör du ta med dig en egen assistant under resan.

Assistansservice

Assistansservicen bör beställas i samband med bokning eller senast 48 timman innan avgång. Meddela även gärna om du har rullstol eller andra hjälpmedel.

Passagerare som är i behov av assistans ska meddela om saken i check-in. Efter meddelande kommer assistanten till platsen och hjälper dig med incheckningen samt eskorterar dig ombord. Anländande passagerare blir eskorterad från färjan till terminalens träffpunkt.

Bokning av assistansservice 

Bokning Finland 0207 716 810

Sverige (090) 185 200

marketing@wasaline.com

EU:s förordning http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/maritime/doc/summary_sv.pdf

Tidsskillnader och tid ombord

Avgångs- och ankomsttider anges alltid i lokal tid. I Finland är klockan en timme (+1 h) före Sverige. Då klockar är 13.00 i Finland är den 12.00 i Sverige.

Ombord används finsk tid.