Feedback

Service ombord

Vi är mycket tacksamma för åsikter om vår service ombord.

Om du upptäcker brister i vår ombordservice under resan, kontakta alltid fartygspersonalen ombord, för snabb korrigering av misstaget direkt på plats.

I formuläret nedan ber vi dig vänligen meddela bokningsnumret och eventuellt medlemsnummer. Om du inte har tillgång till ditt bokningsnummer, skriv i vilket namn bokningen var gjord. Detta snabbar upp behandlingen av ditt ärende.

Feedback - service ombord

Resa

Feedback

Kontaktuppgifter