Allmän information

Du är skyldig att själv informera dig om vilka länders medborgare som behöver pass/visum. Har du frågor om pass- och visumkrav, kontakta respektive lands ambassad. Wasaline förbehåller sig rätten att avvisa resenärer som saknar nödvändiga handlingar.

EU-medborgare behöver inte medföra reseförsäkringskort eller -intyg men ett europeiskt sjukförsäkringskort eller E111-intyg rekommenderas. Det beställs hos Försäkringskassan/Kela.

Rese- och avbokningvillkor

Allmänna paketresevillkor

Dessa avtalsvillkor har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. Villkoren tillämpas på avtal som slutits 1.7.2018 eller senare. Villkoren har satts upp med beaktande av direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang (EU 2015/2302) och de tvingande bestämmelserna i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901). Läs mer här

Identitetskontroll

Identitetskontroll
Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s plenum bestämde enhälligt i november 2001 om att skärpa skyddsbestämmelserna ombord på fartyg och i alla hamnar. I juli 2004 trädde de nya skyddsbestämmelserna i kraft.

Passagerare bör vara förberedda på skyddskontroller omfattande bl.a. att personens identitet bör kunna bevisas på ett tillförlitligt sätt med ett ikraftvarande identitetsbevis, såsom:

 • Pass
 • Körkort
 • ID-kort med bild, utfärdat efter 1.3.1999 (ej tillfälligt)
 • FPA kort med bild (Finland)
 • Skyldighet att styrka sin identitet gäller alla passagerare, även de som inte tillkrävs egentliga resehandlingar (se Pass- och visumbestämmelser). Personer som inte kan eller vägrar styrka sin identitet på anmodan vägras tillträde ombord.

Avbokning enskilda resenärer

Avbokning av ruttresor, kryssningar och paketresor
Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den snarast och senast 48 timmar före avresa. Det gör du på telefon +358207716810 eller +4690185200 eller genom att skicka epost till info@wasaline.com. Observera att epost läses måndag till fredag under kontorstider.
Med ändring av resa avses byte av datum, sträcka, antal resenärer, bilplats etc.

Tur och retur resor och kryssningar
För avbokning av returdelen av en påbörjad resa gäller villkoren nedan. Påbörjad kryssning ger ingen återbetalning.

Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

För avbokning av betalda resor gäller:

 • Tidigare än 7 dygn före avgång, debiteras 10% eller minst 10€/100 kr i expeditionsavgift.
 • Tidigare än 2 dygn och senast 7 dygn före avgång debiteras hälften av resans pris.
 • Platser avbeställda senare än 2 dygn före avresan debiteras till sitt fulla pris.
 • Om resan avbeställs senare än 7 dygn före avresan till följd av resenärens sjukdomsfall debiteras 10€/100 kr i expeditionsavgift. Orsaken till avbokningen skall styrkas med läkarintyg.

Avbokning av obetalda paketresor:

Obetalda paketresor måste avbokas senast 48 timmar innan avresa, annars debiteras hela paketpriset.

Återbetalning av avbokade resor

Vid kontakt med vår bokningspersonal, ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt för återbetalningar i Sverige och IBAN och Swift för återbetalningar i Finland.

Avbokningsvillkor grupper

Avbokningsvillkor grupper

 • 8 vardagar före avgång kan gruppen avbokas helt utan extra kostnader.
 • 7-3 vardagar före avgång debiteras 10 % av hela bokningens pris vid avbokning av hela gruppen.
 • 2 vardagar före avgång debiteras 100 % av bokningens pris vid avbokning av hela gruppen.
 • För passagerare som avbokas 7-3 vardagar innan avgång debiteras 50 % av biljettpriset.
 • För passagerare som avbokas senare än 2 vardagar före avgång debiteras 100 % av biljettpriset.
 • Namnändringar är kostnadsfria.
  Namnlistan innehållande; Gruppensnamn, Bokningsnummer, Efternamn, Förnamn, Födelsetid (ddmmåå) bör skickas till adressen group@wasaline.com senast 5 vardagar före avgång.

Rutin för återbetalning:

Vid kontakt med vår bokningspersonal ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt för återbetalningar i Sverige och IBAN och Swift för återbetalningar i Finland.

Avbokningsvillkor paketresor

Avbokning av ruttresor, kryssningar och paketresor
Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den snarast och senast 48 timmar före avresa. Det gör du på telefon +358207716810 eller +4690185200 eller genom att skicka epost till info@wasaline.com. Observera att epost läses måndag till fredag under kontorstider.
Med ändring av resa avses byte av datum, sträcka, antal resenärer, bilplats etc.

Tur och retur resor och kryssningar
För avbokning av returdelen av en påbörjad resa gäller villkoren nedan. Påbörjad kryssning ger ingen återbetalning.

Om utresan ej har utnyttjats eller avbokats har rederiet rätt att avboka hemresan.

För avbokning av betalda resor gäller:

 • Tidigare än 7 dygn före avgång, debiteras 10% eller minst 10€/100 kr i expeditionsavgift.
 • Tidigare än 2 dygn och senast 7 dygn före avgång debiteras hälften av resans pris.
 • Platser avbeställda senare än 2 dygn före avresan debiteras till sitt fulla pris.
 • Om resan avbeställs senare än 7 dygn före avresan till följd av sjukdomsfall debiteras 10€/100 kr i expeditionsavgift. Orsaken till avbokningen skall styrkas med läkarintyg.

Avbokning av obetalda paketresor:

Obetalda paketresor måste avbokas senast 48 timmar innan avresa, annars debiteras hela paketpriset.

Återbetalning av avbokade resor

Vid kontakt med vår bokningspersonal, ha bokningsnummer, clearingnummer och kontonummer tillgängligt för återbetalningar i Sverige och IBAN och Swift för återbetalningar i Finland.

Fordon

UPPGIFTER OM FORDON

Vid bokning av fordonsplats krävs följande uppgifter: fordonstyp samt fordonsmått. Fordonspriserna på Wasalines hemsida, i broschyrer och annonser gäller endast passagerarfordon. Om det vid incheckningen visar sig att måtten på fordonet överstiger de mått som uppgavs vid bokningen, eller att fordonet är registrerat som ett fraktfordon, strävar Wasaline efter att reservera en ny plats för fordonet, varvid kunden kommer att debiteras enligt prislista för fordonets längd och i enlighet med våra frakttariffer. Wasaline kan dock inte garantera en ny plats. Fordon som transporterar varor i kommersiellt syfte eller fordon som registrerats som varutransporterande fordon bokas som frakt.

Åldersgränser

Åldersgränser på reguljära resor

Inga åldersgränser på reguljära resor, förutom vissa undantagna avgångar, se nedan.

Ungdomar och barn under 18 år får resa ensamma på reguljära avgångar förutsatt att de har förälders eller målsmans skriftliga tillstånd. Tillståndet skall kunna kontrolleras med hemmet, t.ex. per telefon. Blankett för ensamresande ungdomar.

Den unga personen visar upp det skriftliga tillståndet i samband med kontrollen av landgångskortet vid ombordstigningen. Den unga personen skall på uppmaning kunna legitimera sig och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Som legitimation gäller körkort, officiellt identitetskort eller pass.

 

Undantag
Hotellresor till Sverige och Finland: Alla dagar 18 år

På följande avgångar gäller 18 års åldersgräns från båda hamnarna: julfestkryssningar och nyårskryssning

På lördagsavgången klockan 18:00 från Umeå gäller 15 års åldersgräns. 15-17 åringar får resa ensamma förutsatt att de har förälders eller målsmans skriftliga tillstånd.

Åldersgränser på kryssningar

På våra dagskryssningar (Tur och retur under samma dag) gäller 18 års åldersgräns. 15-17 åringar kan dock resa på dagskryssning ensamma förutsatt att de har förälders eller målsmans skriftliga tillstånd. Tillståndet skall kunna kontrolleras med hemmet, t.ex. per telefon. Blankett för ensamresande ungdomar.

Den unga personen visar upp det skriftliga tillståndet i samband med kontrollen av landgångskortet vid ombordstigningen. Den unga personen skall på uppmaning kunna legitimera sig och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Som legitimation gäller körkort, officiellt identitetskort eller pass.

För att resa på en överanttningskryssingar (våra sk partykryssningar) är åldergränsen 18 år utan undantag.

Åldersgränser i fartygets bar

Baren ombord på vårt fartyg är en miljö som kvällstid lämpar sig enbart för vuxna. På dagtid och tidigare på kvällen är även alla barn och ungdomar välkomna!

Målsmän ansvarar för sina barn och minderåriga under resan.

Ledare

Vem kan vara ledare för enskilda personer som ej uppfyller gällande åldersgräns?

 • Vuxen person över 20

Barnens kompisar med på resan?

När egna föräldrar (mamma/pappa), målsman (även styvmamma/-pappa) eller mor-/farföräldrar är med på resan, får sammanlagt tre av barnens kompisar resa med familjen.

Grupper: Avtal om ordning ombord

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor
Betalning kan ske enligt följande:
Internet-bokning:
Följ instruktionerna i onlinebokningen.

Betalning i hamnen:
Om betalning enligt ovan ej är möjlig, kan betalning i hamnen ske efter överenskommelse med bokningen. Vi rekommenderar dock förhandsbetalning eftersom incheckningen går snabbare och underlättas.

Biljettkontroll

Biljettkontroll
I terminalens incheckning byts resebiljetten ut mot landgångskort (Boarding card) som visas upp vid ombordstigningen.
I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord. Vid behov av ledsagare kontakta vår försäljning eller incheckning.

Passagerare utan fordon:
Bör anlända till hamnen senast 30 minuter före fartygets avgång. Bokningarna för passagerare med försenad ankomst är inte mera i kraft. Landgången och incheckningen stängs 15 minuter före avgång.

Ombordstigningen påbörjas 40 minuter innan avgång.

Passagerare med fordon:
Bör anlända till hamnen senast 1 timme före avgång. Bokningarna för passagerare och fordon med försenad ankomst kan ej garanteras (fordonet sätts på väntelista).Passagerarna har ej tillträde till bildäcket under båtresan. Se även säkerhetsbestämmelser ombord

Bokning och biljetter

Bokning och biljetter
Bokning av biljetter kan ske på följande sätt:
Internet bokning (Internetbokningen stänger 3 timmar före avgång)

Telefon:
Finland +358 (0)207 716 810 (10€ serviceavgift/telefonbokning)
Sverige +46 (0)90 18 52 00 (95 kr serviceavgift/telefonbokning)

Via resebyrå

I samband med bokningen skall för varje passagerare uppges släktnamn, förnamn, kön, födelsedatum, nationalitet samt ev. rörelsehinder.

Om biljetten används vid en annan tidpunkt än vad ursprungligen var meningen, måste ombokning ske. Ändringen bör antecknas på biljetten. Eventuell differens i priset p.g.a. annan prissäsong bör samtidigt erläggas, inga andra avgifter uppbärs för ombokning.

Ifall den ursprungliga biljetten förkommit skall en ny biljett inlösas. Rederiet ersätter inte borttappad, stulen eller förstörd biljett. Reseförsäkring rekommenderas.

En oanvänd biljett återinlöses endast i det fall att bokningen är vederbörligen avbeställd och att annulleringen antecknats på biljetten. För åtgärden debiteras en avgift i enlighet med avbokningsvillkoren.

Hälsotillstånd och graviditet

Hälsotillstånd och graviditet
Personer med nedsatt hälsotillstånd och härav begränsad förmåga att ta vara på sig själva under resan skall före bokningen av resan kontrollera med sin läkare att hinder för resa ej föreligger.

Graviditet 
Vi rekommenderar inte att gravida kvinnor reser i graviditetens slutskede.

Direktiv för funktionshindrade passagerare 
Vi rekommenderar att rullstolsbundna passagerare använder landgången för ombordstigning. Detta p.g.a. att vi inte kan garantera placering av fordon nära passagerarhissen. Vår personal kan ge mera information vid bokning.

Vi på Wasaline strävar efter att funktionshindrade passagerare ska kunna röra sig självständigt ombord så lätt och smidigt som möjligt.

Den assistansservice som terminalen och/eller rederiet erbjuder är avsedd för passagerare med begränsad rörelseförmåga på grund av fysisk skada eller utvecklingsstörning, syn- eller hörselskada, tillfälligt rörelsehinder och för alla de som behöver specialhjälp. Servicen är avgiftsfri.

För att försäkra dig om att din resa ska bli så angenäm som möjligt, bör du komma ihåg:
* Meddela om ditt behov av assistans i samband med bokning.
* Försäkra dig om att du har alla de uppgifter du behöver innan du förverkligar dina resplaner.
* Var realistisk angående dina egna behov, speciellt om du inte klarar av att gå långa sträckor utan hjälp. Sträckan mellan incheckningen och färjan är lång.
* Assistansservicen som terminalerna och/eller rederiet erbjuder är så kallad allmän assistans. Om du behöver personlig hjälp (tex. vid måltider, lyft, medicinering och toalettbesök) bör du ta med dig en egen assistent under resan.

Assistansservice
Assistansservicen bör beställas i samband med bokning eller senast 48 timman innan avgång. Meddela även gärna om du har rullstol eller andra hjälpmedel.

Passagerare som är i behov av assistans ska meddela om saken i check-in. Efter meddelande kommer assistenten till platsen och hjälper dig med in-checkningen samt eskorterar dig ombord. Anländande passagerare blir eskorterad från färjan till terminalens träffpunkt.

Bokning av assistansservice
Bokning Finland 0207 716 810 Sverige (090) 185 200 marketing@wasaline.com

Kredit- och betalkort, valuta

KREDIT- OCH BETALKORT, VALUTA
Ombord och i hamnarna kan du betala med euro och kronor, eventuell växel ges i hamnarna tillbaka i lokal valuta. Följande kredit- och betalkort kan också användas:

VISA/Electron
EuroCard
MasterCard
finskt bankkort
svenskt bankkort

Pass- och visumbestämmelser

Pass- och visumbestämmelser
Nordiska medborgare:
Nordiska medborgare behöver inte pass för resor inom Norden. För att legitimera sig måste man dock kunna uppvisa ett pålitligt och giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller efter 1.3.1999 utfärdat identitetskort med fotografi (gäller ej tillfälligt identitetskort, underårigas identitetskort som har utfärdats utan samtycke av vårdnadshavare eller identitetskort utfärdat till utlänning). Personer som inte vill eller kan bevisa sin identitet och/eller inte vill uppge den vid anmodan, vägras ombordstigning. Observera att man till exempel på hotell och campingplatser enligt Schengen-reglerna måste kunna bevisa sin nationalitet vid anmodan, exempelvis med pass.

Övriga EU-medborgare samt schweiziska medborgare:
Pass eller identitetskort försett med fotografi överensstämmande med EU:s standarder. Av identitetskortet bör framgå giltighetstiden och innehavarens nationalitet. Pass är alltid det mest rekommendabla alternativet.

Medborgare i övriga länder:
Pass samt visum vid behov

Ordningsregler ombord

Ordningsregler ombord
För alla personers trivsel och trygghet ombord, tillämpas följande ordningsregler:
* Passagerare är skyldig att vid ombordstigningen och under resans gång kunna uppvisa giltigt landstigningskort.
* Passagerare är före eller vid ombordstigningen skyldig, om så krävs, att genomgå säkerhetskontroll, också gällande sitt bagage eller sitt fordon. Passagerare är skyldig att följa, i avgångslandet och ankomstlandet gällande bestämmelser om pass och visum och uppehållstillstånd, samt att uppvisa av myndighet utgiven verifikation om så krävs. Om rederiet drabbas av kostnader pga brister i ovanstående, svarar passagerare för dessa.
* Befälhavaren har rätt att avvisa passagerare, vars resedokument inte uppfyller kraven, som uppträder berusat, hotfullt eller som är osedligt klädd och som uppträder förargelseväckande, eller om något annat vägande skäl föreligger.
* Alkohol eller berusande droger får inte medtagas ombord för förtäring eller användning.
* Passagerare äger inte rätt att på resan medtaga föremål eller ämnen, som kan anses medföra någon fara, eller använda öppen eld, såsom ljus eller gasolkök.
* Om passagerare medför skjutvapen, eller andra vapen, skall detta meddelas till check-in, före ombordstigningen. Vapen överlämnas till Informationen för förvaring under resan. Vapen återlämnas före landstigningen, mot uppvisande av ID-handling och kvitto.
* Om sällskapsdjur medföres skall sällskapsdjuret vistas i för ändamålet avsett utrymme alternativt skall djurhytt bokas för resan. Husdjur får inte medtagas i restaurangutrymmena ombord.
* Passagerare är skyldig att alltid åtlyda personalens direktiv, samt att följa fartygets ordningsregler ombord. Fartygets personal representerar vid behov befälhavarens auktoritet ombord i frågor som gäller upprätthållandet av ordningen ombord, och är skyldiga att ingripa om så erfordras.
* Passagerare är under resan skyldig att uppträda på ett sådant sätt, att man inte stör eller hotar medpassagerare, eller bryter mot god sed. Passagerare som ej kan taga hand om sig själv, som uppträder störande, eller som bryter mot säkerhetsregler kan tagas i förvar för återstoden av resan.
* Alkohol inhandlad ombord i fartygets butik får ej konsumeras innan landstigning.
* Egen medtagen mat och dryck får ej medtagas i restauranger för förtäring, med undantag av spädbarnsmat, eller annan specialdietmat.
* Passagerarna har under resan rätt att endast vistas i utrymmen avsedda för passagerare.
* Vistelse på bildäck, eller reparation av fordon och all hantering av bränsle under resan är förbjudet.
* Gasflaskor i husvagnar och campingfordon skall stängas och förseglas före lastning av fordonet.
* Stöld, inbrott och annan olaga verksamhet, såsom snatteri ur fartygets försäljningsställen, polisanmäls alltid. Hyttinventarier såsom sängkläder, dynor, stolar får ej tagas ur hytterna.
* Passagerare som förorsakar förstörelse ombord blir erstättningsskyldig för skadan. Skadegörelse på fartygets säkerhetsutrustning leder dessutom till åtal. Okynnesalarm eller manipulering med nöd- och alarmutrustning polisanmäls alltid.
* Passagerare äger inte rätt att ombord idka affärsverksamhet eller annan försäljning, organisera insamlingar, driva lotteriverksamhet, driva propagandaverksamhet, uppvigling eller hålla politiska tal, om det ej överenskommits med rederiet om verksamheten.
* Med passagerare avses de personer ombord, som inte tillhör fartygets besättning

Rökning ombord

Rökning ombord
Alla allmänna utrymmen inomhus och ombord är rökfria.

Med tanke på brandsäkerhet och den allmänna trivseln är rökning tillåten endast på avsett utrymme utomhus försett med ”Smoking Area”-skylt.

Säkerhetsföreskrifter ombord

Säkerhetsföreskrifter ombord
Passagerare uppmanas att bekanta sig med fartygets säkerhetsanvisningar. Vid avgång ges kort information om fartygets säkerhetsinstruktioner och räddningsutrustningen ombord. Personalen står alltid till tjänst gällande frågor som rör säkerheten.

Wasalines säkerhetsledningssystem är uppgjort enligt kraven för den internationella säkerhetskoden, ISM-koden, och är godkänt och certifierat av Sjöfartsverket i Finland.

Bilister bör observera följande:
Allt gods i bilen bör fästas ordentligt.
Rökning samt uppgörande av öppen eld är förbjudet.
Vistelse på bildäck under resan är förbjudet.
Bildäcket är stängt under resan och öppnas efter ankomst.
Följ personalens anvisningar på bildäcket och starta motorn först då det är din tur att köra ut.
Brännbara vätskor i öppna kärl får ej transporteras på bildäcket.
Ventilerna på husvagnars och –bilars gasflaskor bör vara stängda under resan.

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur
Hundar och katter kan medföras och vistas i avsett utrymme under transporten. Meddela vid bokningen om husdjur medtas, eftersom antalet platser per avgång är begränsat. Medtag egna vatten- och matkärl.

Observera gällande införselbegränsningar. Kontrollera med din veterinär!

Informationsutskick

Informationsutskick
I och med att du godkänner resevillkoren samtycker du till att Wasaline får skicka relevant information till din e-postadress (båtresor, kryssningar, nyheter, tävlingar, erbjudanden etc). Endast Wasaline kan göra detta, d v s inga andra företag. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen enligt anvisningarna i varje utskick. Din e-postadress samt övriga kontaktuppgifter sparas i en databas som behandlas enligt PuL (ansvarig: Wasaline).

Tidsskillnader och tid ombord

Tidsskillnader och tid ombord
Avgångs- och ankomsttider anges alltid i lokal tid. I Finland är klockan en timme (+1 h) före Sverige. Då klockar är 13.00 i Finland är den 12.00 i Sverige.

Ombord används finsk tid.

Transportvillkor

Transportvillkor för passagerare och deras resgods

Bortfraktare

Bortfraktare
Nlcferry Oy Ab är bortfraktare enligt transportavtal, styrkt genom biljetten som innehåller gällande transportvillkor mellan Nlcferry Oy Ab och passageraren.

Tillämplig lag

Tillämplig lag
Transportavtalet regleras av bestämmelserna i antingen den finska eller den svenska sjölagen  beroende på vilken av dem som är tvingande på den ort, där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist. Om ingen av dessa lagbestämmelser är tvingande på denna ort, gäller de lagbestämmelser, som är tvingande på denna ort angående transport av passagerare och resgods (inkluderar här och nedan i dessa villkor medhavda fordon och handelsgods) till sjöss. Om inga lag bestämmelser är tvingande vid transport av passagerare och deras resgods på den ort där den enligt dessa transportvillkor behöriga domstolen har sin hemvist eller på ort, där annan domstol godkänner jurisdiktion bör bestämmelserna i Atenkonventionen från 1974 inkluderat med Europeiska parlamentets författning (EY) 392/2009 angående sjöbefordran av passagerare och deras resgods tillämpas på transportavtalet.

Jurisdiktion

Jurisdiktion
Talan om ansvarighet på grund av avtal om sjötransport av passagerare och deras resgods får väckas enligt kärandens val vid domstol: a) för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse; b) för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten. Om lagbestämmelserna i den svenska sjölagen tillämpas enligt klausul 2 ovan får tvisten också avgöras enligt kärandens val vid domstol enligt kapitel 21 paragraf 4, mom 1 punkter 3 och 4 i den svenska sjölagen. Om lagbestämmelserna i Atenkonventionen tillämpas enligt klausul 2 ovan kan tvisten också avgöras enligt kärandens val av domstol enligt artikel 17,mom.1(c) och (d).

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde
Dessa transportvillkor och tillämpliga lagbestämmelser enligt klausul 2 ovan skall gälla vid sjötransport av passagerare och resgods. Sjötransporten täcker den period passageraren, resgods och medhavda fordon befinner sig i bortfraktarens terminal på avgångsorten, ombord på fartyget och i bortfraktarens terminal på bestämmelseorten. Dessa transportvillkor och lagbestämmelser skall inte tillämpas på andra tjänster eller avtal mellan passageraren och Wasaline Oy Ab utöver sjötransporten såsom stadgat ovan.

Biljetter och fartyg

Biljetter och fartyg
Biljetter som styrker transportavtalet, måste uppvisas vid incheckningen i bortfraktarens terminal på avgångsorten. Passageraren får ej till annan överlåta sin rätt enligt biljetten. Den som på annans vägnar anskaffat en biljett, skall anses ha haft fullmakt att på dennes vägnar godkänna dessa transportvillkor. Bortfraktaren är ej skyldig att betala ersättning för stulen, borttappad eller förstörd biljett. Bortfraktarens och passagerarens rätt att häva transportavtalet är definierat i lagbestämmelserna enligt klausul 2 ovan. Bortfraktaren har rätt att utföra transporten med annat än annonserat eller i biljetten angivet fartyg.

Restriktioner beträffande resgods

Restriktioner beträffande resgods
Passageraren får ej till terminalen eller ombord medföra resgods som kan förorsaka fara eller medföra väsentlig olägenhet för terminalen, fartyget, liv eller annat resgods, handresgods eller last. Bortfraktaren har rätt att föra iland, eller oskadliggöra och förstöra sådant resgods på passagerarens bekostnad och utan något som helst ansvar från bortfraktarens sida. Passageraren får ej till terminalen eller ombord medföra levande djur utan särskild överenskommelse med bortfraktaren. Bortfraktaren har rätt av säkerhetsskäl att inspektera passagerarens resgods, såväl i terminalen som ombord.

Bortfraktarens ansvar

Bortfraktarens ansvar
Bortfraktarens ansvar regleras enligt tillämplig lag under klausul 2 ovan och är alltid begränsat såsom fastställts och till det belopp som anges i de tillämpliga lagbestämmelserna eller i Atenkonventionens genom 29.3 1990 tilläggsprotokoll ändrade betydelse. Bortfraktarens ansvar är också begränsat enligt de lagbestämmelser eller den internationella konvention som gäller begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar som är tillämpligt på den ort där den behöriga domstolen har sin hemvist enligt klausul 3 ovan. Bortfraktaren svarar ej för skador, förlust eller utgifter på grund av dröjsmål, oavsett hur dessa är förorsakade och vilka uppstått innan påbörjad eller efter avslutad sjötransport av passagerare och deras resgods och fordon enligt klausul 4 ovan.

Bortfraktarens ansvar för medhjälpare, agenter och självständiga underleverantörer

Bortfraktarens ansvar för medhjälpare, agenter och självständiga underleverantörer
Om någon åtgärd riktas direkt mot fartygets ägare, dess befälhavare, besättning eller medhjälpare, agent eller självständig underleverantör, eller mot någon som har intresse i fartyget, skall denne ha rätt att åberopa samma försvar och ansvarsbegränsningar som bortfraktaren. Då bortfraktaren sluter transportavtal görs detta icke uteslutande för egen del utan även som agent och fullmäktig för sådana personer, som skall anses vara eller bedömas bli parter av transportavtalet. De sammanlagda belopp som kan ersättas av bortfraktaren och andra medhjälpare skall under inga omständigheter överskrida de begränsningar som anges i transportavtalet och tillämpliga lagbestämmelser i enlighet med klausul 2 ovan.