Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

NLC Ferry Ab Tietosuojaseloste

NLC Ferry Ab (”Wasaline”)

Y-tunnus: 2490732-8

Osoite: Laivanvarustajankatu 6 65170 VAASA
Puhelin: +358 (0)20 771 6810

Sähköposti: [email protected]

Rekisterinpitäjä

Puhelin: +358 (0)20 771 6810

Sähköposti: [email protected]

NLC Ferry Oy Ab:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme luottamus on meille erittäin tärkeää, ja me otamme siksi vastuun yksityisyytesi suojaamisesta, kun luovutat tietoja Wasalinelle tai käytät palveluitamme. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme ja käytämme asiakkaidemme tietoja, ja miten suojaamme käyttäjiemme yksityisyyttä.

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • kuljetuspalvelun toteuttamiseksi
 • matkustajien rekisteröintiä koskevien viranomaismääräysten täyttämiseksi
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
 • analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
 • tarjotaksemme ja hallinnoidaksemme pääsyäsi varauksiisi
 • verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan
 • markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointiin
 • täyttääksemme sopimusvelvoitteemme ja oikeudelliset velvoitteemme
 • täyttääksemme turvallisuusvaatimukset ja muut lakisääteiset vaatimukset

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- ja sopimussuhde, rekisteröidyn antama suostumus tai Wasalinen oikeutettu etu.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, sukupuoli, syntymäaika, kansalaisuus
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
 • matka- ja varaustiedot, kuten varausnumero, lähtöaika, varauspäivä, matkatyyppi
 • tiedot matkavaihtoehdoista, kuten hytistä ja etukäteen varattavasta ateriasta
 • tiedot ajoneuvosta, kuten tyyppi, paino, pituus, rekisterinumero
 • tiedot maksutavasta sekä laskutustiedot
 • vapaaehtoiset tiedot liikuntarajoitteista ja mahdolliset avustuspyynnöt
 • käyttäjätilin luomisen yhteydessä annetut tiedot: salasana (salattu), ikä, paikkakunta, sukupuoli, tilausnumero ja tilin käyttäjätunnus
 • maksuihin, ostohistoriaan, yhteydenottopyyntöihin, kilpailuihin, arvontoihin, kampanjoihin, kyselyihin ja tutkimuksiin liittyvät tiedot
 • muut tiedot, jotka on kerätty käyttäjän erillisellä hyväksynnällä

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi kun luo tilin, varaa matkan tai tilaa uutiskirjeemme taikka osallistuu kilpailuihin tai kampanjoihin sekä rekisteröidyn suostumuksella myös muista lähteistä.

Tietoja voidaan päivittää lisäksi meidän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa Wasalinelle.

Wasaline saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, varaustietojen hallinnointiin, tutkimuksiin ja asiakasviestintään. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Wasalinen alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Wasalinen määrittämiin tarkoituksiin. Wasaline velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti muun muassa jos se on välttämätöntä väärinkäytösten tai muiden turvallisuus- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi tai ehkäisemiseksi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja asiakas- ja markkinointirekisteriimme on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet tietoja lainvastaisesti, tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä sanottuja tietoja.

Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja markkinointirekisteristämme. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, esimerkiksi matkustajien turvallisuuden takaamiseksi, tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus

Siltä osin kuin olet itse toimittanut asiakas- ja markkinointirekisteriimme tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, on sinulla oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole noudattaneet toiminnassamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli tietoja käsitellään sinun suostumuksesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen kohdan 10. mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Wasalinelle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Wasalinen palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

Wasaline kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

(Seloste päivitetty  2018)

Lisäys 2019: Käytämme Hotjar-palvelua ymmärtääksemme paremmin verkkosivustomme käyttäjien tarpeita ja optimoidaksemme sivustomme mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Hotjar-palvelun avulla pyrimme ymmärtämään paremmin sivustolla kävijän kokemusta – esim. kuinka kauan aikaa käyttäjät viettävät aikaa kullakin sivulla, mitä linkkejä he klikkaavat, mistä he eivät sivustolla pidä – mikä auttaa meitä sivuston rakentamisessa ja kehittämisessä. Hotjar käyttää evästeitä ja muita teknisiä ratkaisuja, joilla se kerää tietoja kävijöiden käyttäytymisestä ja laitteistosta: laitteen IP-osoite (joka tallennetaan vain anonymisoidussa muodossa), näytön koko, laitteen tyyppi, selaininformaatio, maantieteellinen sijainta (vain maa). Hotjar tallentaa nämä tiedot pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Me emme, eikä Hotjar, käytä näitä tietoja yksittäisen sivustolla kävijän identifiointiin tai yhdistä niitä muuhun yksittäistä käyttäjää koskevaan tietoon.

Lisäys 06/2021: Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.
https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu