Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Yleistä tietoa

Matkustaja on velvoitettu selvittämään itse minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan passi tai viisumi matkustamiseen ja lisätietoja antaa tarvittaessa kyseisen maan suurlähetystö. Wasaline pidättää itsellään oikeuden käännyttää matkustajat, joilla ei ole vaadittuja asiakirjoja.

EU-maiden kansalaiset eivät tarvitse matkavakuutuskorttia tai -todistusta, mutta suosittelemme eurooppalaisen sairasvakuutuskortin tai E111-todistuksen hankkimista. Kortin myöntää Kela.

Pidätämme oikeuden aikataulujen, hintojen ja aluksen muutoksiin sekä vuorojen vähentämiseen.

Yleiset matkustusehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin NLC Ferry Ab Oy:n (jäljempänä ”Wasaline”) laivoilla tehtäviin matkoihin. Näiden sopimusehtojen lisäksi voidaan Wasalinen laivoilla tehtäviin matkoihin soveltaa jotakin tai joitakin seuraavista Wasalinen muista yleisistä ehdoista, mikäli matka kuuluu ko. ehtojen soveltamisalaan:

 • reitti- ja risteilyehdot, jotka löytyvät täältä
 • yleiset matkapakettiehdot, jotka löytyvät täältä
 • kokous- ja ryhmämatkojen erityisehdot, jotka löytyvät täältä
 • yleiset kuljetusehdot, jotka löytyvät täältä
 • yleiset rahtiehdot, jotka löytyvät täältä

Kaikkien matkustajien on varauduttava turvatarkastuksiin terminaaleissa käsittäen mm. henkilöllisyyden varmentamisen luotettavalla, voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Pohjoismaiden kansalaisilta ei vaadita passia, muilta matkustajilta voidaan vaatia passi. Henkilöllisyyden todentamiseen käyviä henkilöllisyystodistuksia ovat:

 • Passi (kaikkien maiden kansalaiset)
 • Ajokortti (Pohjoismaiden kansalaiset)
 • Kuvallinen henkilökortti (Schengen-EU/EES-kansalainen)
 • Kuvallinen Kela-kortti (Suomen kansalaiset)
 • Muukalaispassi
 • Matkustusasiakirja pakolaiselle

Velvollisuus kyetä todentamaan henkilöllisyytensä koskee kaikkia matkustajia, myös niitä, joilta ei vaadita varsinaista matkustusasiakirjaa. Henkilöiltä, jotka eivät kykene tai halua todentaa henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittaa sitä pyydettäessä, evätään alukselle pääsy.

Alle 18-vuotiaat matkustajat, jotka matkustavat vanhempiensa tai huoltajansa kanssa, eivät ole velvollisia pitämään voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta mukanaan laivalla. Yksin matkustavien alle 18-vuotiaiden matkustajien on siis kuitenkin aina voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Matkustajien on edellä mainittujen vaatimusten lisäksi hyvä huomioida, että esimerkiksi hotelleissa tai leirintäalueilla täytyy Schengen-sääntöjen mukaan pystyä pyydettäessä todistamaan kansalaisuutensa esimerkiksi passilla.

Matkustajien, jotka ovat viisumivelvollisia taikka joiden oleskelu Suomessa tai Ruotsissa perustuu oleskelulupaan, tulee aina kyetä todentaa henkilöllisyytensä passilla.

Peruutukset tehdään ensisijaisesti verkossa. Kirjaudu sisään varaukseesi käyttämällä vahvistussähköpostissa saamiasi tietoja. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä henkilökuntaamme sähköpostitse osoitteessa [email protected] tai soittaa puhelinvaraukseen. Kokous- tai ryhmämatkojen osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected]. Sähköpostitse tehty peruutus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona kirjallinen ilmoitus peruutuksesta saapui Wasalinelle. Edellä mainittuhiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt sähköpostit luetaan ainoastaan arkipäivisin toimistoaikana.

Mikäli matkan peruuttaja on oikeutettu varausmaksun tai maksetun matkan hinnan palauttamiseen, tulee hänen ottaa yhteyttä puhelimitse Wasalinen puhelinvaraukseen ja ilmoittaa peruutetun matkan varausnumero sekä omat pankkiyhteystietonsa riittävässä laajuudessa, ellei peruuttaja ole ilmoittanut edellä mainittuja tietoja peruutusilmoituksessaan.

Myös aloitetun meno-paluu -matkan paluumatkaa peruutettaessa pätevät tässä kohdassa mainitut ehdot sekä kuhunkin matkatyyppiin sovellettavat erityisehdot. Aloitetusta risteilystä ei suoriteta maksun palautusta.

Jos varatun meno-paluu -matkan menomatkaa ei ole käytetty eikä asianmukaisesti peruutettu, on Wasalinella oikeus katsoa myös saman varauksen paluumatka peruuntuneeksi. Tällaisessa tilanteessa Wasalinella on oikeus veloittaa koko meno-paluu -matkan hinta.

Matkan peruuttamiseen sovelletaan lisäksi kyseiseen matkatyyppiin sovellettavia erityisehtoja sekä pakottavan lainsäädännön määräyksiä. Mikäli peruuttamisesta ei ole määräyksiä soveltuvissa erityisehdoissa, eikä pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, ei varattua matkaa voi peruuttaa.

Riippumatta matkaan sovellettavien erityisten ehtojen määräyksistä, ei matkustajalla milloinkaan ole oikeutta maksun palautukseen, mikäli matkustaja ei saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos matkustaja ei voi osallistua matkalle siitä syystä, että hänellä ei ole mukanaan tarvittavia matkustusasiakirjoja, kuten esimerkiksi henkilöllisyystodistusta tai viisumia.

Ajoneuvopaikan varaukseen vaaditaan tiedot ajoneuvon tyypistä sekä sen mitat (pituus ja korkeus). Ajoneuvoja koskeva hinnasto, joka on saatavilla täältä, sekä muut ajoneuvohinnat mainoksissa ja esitteissä, koskevat ainoastaan henkilöajoneuvoja. Mikäli lähtöselvityksen yhteydessä havaitaan ajoneuvon mittojen ylittävän varauksessa annetut mitat tai ajoneuvon olevan rekisteröity rahtiajoneuvoksi, veloitetaan asiakkaalta hinta ajoneuvon todellisen koon tai rahtitaksojen mukaisesti. Wasaline pyrkii varaamaan varaustiedoista poikkeavalle ajoneuvolle uuden, tarkennettujen mittojen edellyttämän paikan mahdollisuuksien rajoissa, mutta ei miltään osin takaa, että ajoneuvolle voitaisiin varata uusi paikka. Ajoneuvoille, jotka kuljettavat tavaraa kaupallisissa tarkoituksissa, samoin kuin tavarankuljetukseen rekisteröidyille ajoneuvoille, tulee aina varata paikka rahtiajoneuvoina ja kyseisiä ajoneuvoja koskevat omat erityisehtonsa, jotka ovat saatavilla täältä.

Emme ota vastaan vaurioituneita sähkö-, hybridi- tai kaasu-autoja. Niiden kuljetus järjestetään yhdessä valtuutetun korjaamon ja vakuutusyhtiön kanssa.

Henkilöllisyyden todistaminen:

Matkustajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja ikänsä. Iän todistamiseksi hyväksytään passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus tai kuvallinen KELA-kortti. Lain vaatimat matkustajatiedot tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä. Tiedot tarkistetaan lähtöselvityksessä.

Risteilyllä tarkoitetaan matkaa, jossa meno ja paluu tapahtuvat saman päivän aikana. Huomaattehan, että päiväristeilyksi lasketaan myös risteily, jonka menomatka on aamulla ja paluu illalla, kunhan lähdöt ovat saman päivän aikana.

Reittiliikenne:

Alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset saavat matkustaa yksin reittiliikennelähdöillä edellyttäen, että heillä on vanhempien tai muiden huoltajien tai huoltajan kirjallinen matkustuslupa. Matkustuslupa tulee antaa Wasalinen lomakkeella, joka on ladattavissa tästä. Lupalomakkeella on ilmoitettava vanhempien tai muiden huoltajien taikka huoltajan yhteystiedot, jotta lupa voidaan tarvittaessa tarkistaa esim. puhelimitse. Matkustuslupa tulee esittää maihinnousukortin tarkastuksen yhteydessä laivaan noustessaan.

Risteilyt ja hotellipaketit:

Ikäraja risteilyillä ja hotellimatkoilla on 18 vuotta.

Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa huoltajan kanssa. Huoltajana voi toimia:

 • Vanhemmat, holhooja (myös äiti- ja isäpuoli)
 • Isovanhemmat
 • Vanhempien sisarukset (täti, setä, eno)

Lasten ja nuorten toverit mukana matkalla?

Kun omat vanhemmat (isä/äiti), holhooja (myös äiti-/isäpuoli) tai isovanhemmat ovat mukana matkalla, lasten kaverit saavat matkustaa perheen mukana.

Mukana matkustavilla kavereilla, jolla ei ole omia vanhempia mukana, pitää olla mukana matkustuslupa. Nuorella, joka matkustaa ilman omia vanhempia, pitää olla myös henkilöllisyystodistus.

Huoltaja on vastuussa lapsistaan ja mukanaan matkustavista muista alaikäisistä henkilöistä matkan aikana.

Matkan voi maksaa internet/mobiilivarauksen yhteydessä internetvarauksen ohjeiden mukaisesti taikka lähtösatamassa.

Mikäli maksua ei voida suorittaa yllämainituin tavoin, voidaan matkustajan ja Wasalinen välillä erikseen sopia, että matkalippu lunastetaan lähtösatamasta. Wasaline suosittelee maksamaan matkan etukäteen lähtöselvityksen nopeuttamiseksi.

Matkalippu vaihdetaan maihinnousukorttiin terminaalin lähtöselvityksessä. Maihinnousukortti tulee esittää laivaan noustessa.

Matkustajat, joiden matka on maksettu ja joilla on maihinnousukortti QR-koodin muodossa puhelimessa tai tulostettuna, voivat mennä suoraan lähtöportille.

Saattajien ei pääsääntöisesti sallita nousta laivaan, mutta mikäli saattajan on välttämätöntä nousta laivaan matkustajan mukana, tulee tällöin ottaa etukäteen yhteys Wasalinen myyntiin tai lähtöselvitykseen asian tarkempaa sopimista varten. Wasalinellä on kuitenkin aina oikeus oman harkintansa mukaan kieltää saattajaa nousemasta laivaan matkustajan mukana.

Henkilöiden, jotka matkustavat ilman ajoneuvoa, tulee olla lähtösatamassa viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöä. Myöhemmin saapuvien matkustajien varaukset eivät ole enää voimassa.

Laivaan nousu pyritään aloittamaan 40 minuuttia ennen laivan lähtöä.

Henkilöiden, jotka matkustavat ajoneuvon kanssa, tulee olla lähtösatamassa yhtä (1) tuntia ennen lähtöä. Myöhemmin saapuvien matkustajien ja autojen varauksia ei voida varmasti taata. Tällaisessa tilanteessa auto joutuu odotuslistalle.

Oleskelu autokannella on matkan aikana kielletty.

Varauksen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

 • Wasalinen kotisivujen kautta (sulkeutuu 3 tuntia ennen lähtöä)
 • Wasalinen mobiilisovelluksen kautta [(sulkeutuu 3 tuntia ennen lähtöä)]
 • Puhelimitse:
  • Suomessa: +358 (0)207 716 810 (10 EUR palvelumaksu / puhelinvaraus)
  • Ruotsissa: +46 (0)90 18 52 00 (110 SEK palvelumaksu / puhelinvaraus)
 • Matkatoimiston kautta

Varauksen yhteydessä on kaikista matkustajista ilmoitettava seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, sukupuoli, syntymäaika, kansallisuus ja tieto mahdollisista toiminta- ja liikuntarajoitteista. Jos lippu käytetään muuna ajankohtana kuin mille se alun perin on varattu, on varausta muutettava ko. varausta koskevien peruutusehtojen mukaisesti. Samalla mahdollinen hintakauden aiheuttama erotus on maksettava.

Kadonneen matkalipun tilalle on lunastettava uusi lippu. Wasaline ei korvaa hukattua, varastettua tai tuhoutunutta lippua. Matkustajia suositellaan ottamaan matkavakuutus. Käyttämätön matkalippu lunastetaan takaisin ainoastaan siinä tapauksessa, että varattu paikka on asianmukaisten peruutusehtojen mukaisesti peruutettu. Matkalipun takaisinlunastamisesta peritään kuluja peruutusehtojen mukaisesti.

Matkalippu on henkilökohtainen eikä matkustajalla ole oikeutta luovuttaa matkalippua toiselle.

Sarjalipuilla matkustavien on varattava paikka ennakkoon. Sarjalippu vaihdetaan matkakorttiin lähtöselvityksessä. Käyttämättömiä lippuja ei lunasteta takaisin.

Wasaline pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että toiminta- ja liikuntarajoitteiset matkustajat kykenevät matkustamaan Wasalinen laivoilla mahdollisimman sujuvasti ja helposti.

Wasaline tarjoaa avustamispalvelua, joka on kuitenkin ns. yleisavustamista. Mikäli toiminta- tai liikuntarajoitteinen matkustaja tarvitsee erityistä henkilökohtaista apua esimerkiksi ruokailemisessa tai wc-käynneissä, tulee matkustajalla tällöin olla henkilökohtainen avustaja mukana. Tällaisessa tilanteessa avustaja saa henkilölipun kuluitta. Matkustajan on turvallisuussyistä ilmoitettava henkilökohtaisen avustajan tarpeestaan lähtöselvitystä tehtäessä sekä ilmoitettava laivalle tultaessa laivan henkilökunnalle tarpeelliset henkilö- ja hyttitiedot.

Wasalinen avustamispalvelu tulee tilata matkaa varatessa tai viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä. Matkustajan on myös edellä mainitussa ajassa ilmoitettava, mikäli matkustaja käyttää pyörätuolia tai muita apuvälineitä. Avustamispalvelua tarvitsevan tulee lähtöselvityksen yhteydessä ilmoittaa varanneensa avustamispalvelun.

Matkustajien, joiden matkustuskyky on sairauden tai muun syyn vuoksi heikentynyt, tulee ennen matkan alkua varmistaa asianmukaiselta terveydenhuollon ammattihenkilöltä, että henkilö on kykenevä matkustamaan.

Wasaline kehottaa matkustajia varmistamaan, että matkustajalla on kaikki tarvittavat tiedot ennen matkasuunnitelman toteuttamista sekä suhtautumaan omaan avun tarpeeseensa realistisesti.

Laivalla ja satamissa voi käyttää seuraavia luotto- ja maksukortteja maksuvälineenä:

 • EuroCard
 • MasterCard
 • VISA / Electron
 • Amex
 • Suomalaiset pankkikortit
 • Ruotsalaiset pankkikortit

Kaikkien laivassa olevien henkilöiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi laivan matkustajien tulee aina noudattaa [seuraavia järjestyssääntöjä][1]:

 • Matkustaja on velvollinen laivaan noustessaan ja matkan aikana pyydettäessä esittämään voimassaolevan maihinnousukortin.
 • Ennen laivaan nousua tai laivaan nousun aikana matkustajalle voidaan tarvittaessa suorittaa turvatarkastus. Myös matkustajan matkatavarat tai ajoneuvo voidaan tarkastaa. Matkustajan tulee noudattaa lähtö- ja määräsatamassa passia, viisumia tai oleskelulupaa koskevia voimassaolevia määräyksiä ja vaadittaessa esittää viranomaisten antamia todistuksia. Mikäli Wasaline kärsii jollain tavalla matkustajan puutteellisten matkustus- tai muiden asiakirjojen vuoksi, matkustaja on korvausvelvollinen hänen takiaan Wasalinelle aiheutuneista kustannuksista.
 • Matkustajalta voidaan evätä pääsy laivaan, jos hän on päihtynyt tai jos hän käyttäytyy uhkaavasti tai on pukeutunut epäsiveellisesti taikka jos hän muiden matkustajien mielestä herättää pahennusta tai on olemassa muita painavia syitä.
 • Mukana tuotujen alkoholijuomien nauttiminen sekä huumausaineiden hallussapito ja käyttö laivalla on kielletty.
 • Matkustajat eivät saa tuoda laivaan vaarallisia esineitä tai aineita. Avotulen (kynttilät, kaasukeittimet ym.) sytyttäminen laivalla on kielletty.
 • Matkustajan tulee ilmoittaa ampuma-aseista ja muista aseista sekä ampuma-aseiden ammuksista lähtöselvityksen yhteydessä ennen laivaan nousua. Aseet sekä ammukset tulee laivalla toimittaa säilytettäviksi neuvontapisteeseen matkan ajaksi. Aseet luovutetaan ennen maihinnousua henkilöllisyystodistusta ja kuittia vastaan. Matkustajan on lähtöselvityksen yhteydessä esitettävä voimassa olevat asianmukaiset aseenkanto- ja muut tarvittavat luvat sekä muut asiakirjat kaikista luvanvaraisista aseista. Ampuma-aseella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia sellaisia esineitä, joilla voi aiheuttaa vakavan vamman laukaisemalla ammuksen tai jotka vaikuttavat siltä, että niillä voisi aiheuttaa vakavan vamman laukaisemalla ammuksen. Ampuma-aseella tarkoitetaan näin ollen myös esimerkiksi jousia sekä tuliaseiden jäljitelmiä, jotka muistuttavat oikeita tuliaseita niin paljon, että niitä voitaisiin erehtyä pitämään oikeina aseina.
 • Lemmikkieläinten tulee oleskella niille varatuissa tiloissa tai niille tulee varata eläinhytti matkan ajaksi. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda ravintolatiloihin (pois lukien opas- ja avustajakoirat). Ilmoitus mahdollisista lemmikeistä tulee tehdä jo varauksen yhteydessä ja matkustajien on tuotava lemmikkien omat ruoka- ja vesiastiat mukanaan. Niin ikään matkustajien on itsenäisesti selvitettävä ja otettava huomioon lemmikkejä koskevat maahantuontirajoitukset. Matkustaja on aina vastuussa lemmikkieläimestään. Opas- ja avustajakoirat, joilla tulee olla päällään asianmukaisin merkinnöin varustetut liivit tai valjaat, saavat kulkea laivalla matkustajan mukana kaikkialla, missä opastettava tai avustettava matkustajakin saa kulkea. [Opas- ja avustajakoirat eivät kuitenkaan saa oleilla allergiahyteissä.]
 • Matkustajan tulee aina noudattaa laivan henkilökunnan antamia ohjeita ja laivan järjestyssääntöjä. Laivan henkilökunta edustaa laivan kapteenia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa koskevissa asioissa. Laivan henkilökunta on velvollinen puuttumaan asioihin tilanteen niin vaatiessa.
 • Matkustaja ei saa matkan aikana käyttäytyä häiritsevästi tai uhkaavasti muita matkustajia kohtaan eikä saa olla millään muualla tavalla häiriöksi. Matkustaja, joka ei kykene pitämään itsestään huolta tai joka käyttäytyy häiritsevästi tai sopimattomasti taikka joka rikkoo turvallisuutta koskevia sääntöjä, voidaan siirtää loppumatkan ajaksi säilöön.
 • Laivan myymälästä ostetun alkoholin nauttiminen laivassa ennen maihinnousua on kielletty.
 • Laivan ravintoloissa ei ole luvallista nauttia matkustajan mukanaan tuomaa ruokaa tai juomaa, lukuun ottamatta vauvanruokia tai erityisruokavalioon kuuluvaa ruokaa tai juomaa.
 • Matkustajat saavat oleskella matkan aikana ainoastaan matkustajille tarkoitetuissa tiloissa.
 • Oleskelu autokannella, kulkuneuvojen korjaaminen ja polttoaineiden käsittely matkan aikana on kielletty.
 • Kaikki tavara ajoneuvossa on kiinnitettävä hyvin.
 • Henkilökunnan autokannella antamia ohjeita on noudatettava ja auton moottorin saa käynnistää vasta, kun on oma vuoro ajaa ulos. Syttyviä nesteitä irtoastioissa ei saa kuljettaa autokannella.
 • Asuntovaunujen ja -autojen kaasusäiliöiden venttiilien tulee olla suljettuina matkan aikana.
 • Laivan tiloissa tapahtunut varkaus, murto tai muu laiton toiminta, kuten näpistely laivan myyntipisteistä, ilmoitetaan aina poliisille. Hytissä olevaa irtaimistoa, kuten vuodevaatteita, tyynyjä tai tuoleja, ei saa viedä pois hytistä.
 • Matkustaja, joka toiminnallaan aiheuttaa laivalla vahinkoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Laivan turvavarusteiden vahingoittaminen johtaa syytteeseen. Ilkivaltaisen hälytyksen aiheuttaminen tai hätä- ja hälytyslaitteiden tahallinen vahingoittaminen ilmoitetaan aina poliisille.
 • Matkustajalla ei ole oikeutta harjoittaa laivassa liike- tai muuta myyntitoimintaa, järjestää keräyksiä tai arpajaisia tai propagandatilaisuuksia, pitää esityksiä, harjoittaa yllytystoimintaa tai pitää poliittisia puheita, ellei asiasta ole sovittu etukäteen Wasalinen kanssa.
 • Matkustajalla tarkoitetaan laivassa oleskelevaa henkilöä, joka ei kuulu laivan miehistöön.
 • Tupakointi on kielletty laivan sisätiloissa. Turvallisuussyistä ja yleisen viihtyvyyden vuoksi, on tupakointi sallittu ainoastaan ulkotiloissa alueilla, joista löytyy ”Smoking Area” kyltti.

Matkustajia kehotetaan tutustumaan laivan turvallisuusohjeisiin. Lähdön jälkeen annetaan lyhyt tiedotus koskien laivan turvallisuusohjeita ja pelastautumisvälineitä. Henkilökunta on aina matkustajien palveluksessa koskien turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Wasalinen turvallisuusjohtamisjärjestelmä on tehty kansainvälisen turvallisuuskoodin, ISM-koodin, mukaisesti ja on Trafin hyväksymä ja sertifioima.

Wasalinellä on oikeus tarkastaa matkustajien matkatavarat sekä terminaalissa ennen laivaan nousua että milloin tahansa laivamatkan aikana. Wasaline pidättää oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka on päihtymyksen tai muun syyn vuoksi sellaisessa tilassa, että matkustaja voi aiheuttaa Wasalinelle tai muille matkustajille vahinkoa tai muulla tavalla loukata Wasalinen tai muiden matkustajien oikeuksia. Matkustajien on aina noudatettava Wasalinen henkilökunnan antamia turvallisuusohjeita.

Hyväksymällä matkaehdot, matkustajaa antaa Wasalinelle suostumuksensa sähköpostitse ja tekstiviestitse tapahtuvaan tiedottamiseen. Ainoastaan Wasaline, ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, saavat lähettää matkustajalle tietoa matkoista, uutisia, kilpailukutsuja, tarjouksia jne. Matkustaja voi lopettaa uutiskirjeen tilaamisen milloin tahansa mahdollisten viestien sisältämien ohjeiden avulla. Matkustajan sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot tallennetaan tietokantaan, jota käsitellään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Laivan tulo- ja lähtöajat ovat aina paikallista aikaa. Suomessa kello on tunnin edellä (+1 h) Ruotsin aikaa. Kun kello on 13.00 Suomessa niin samanaikaisesti kello on 12.00 Ruotsissa. Laivalla käytetään Suomen aikaa.

Alla[1] on esitetty kursivoidulla tekstillä matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annetun asetuksen (EU) N:o 1177/2010 23 artiklan 2 kohdan mukainen yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä. Yhteenvedolla ei ole itsenäistä oikeudellista sitovuutta, vaan matkustajien oikeudet määräytyvät aina EU-asetuksen N:o 1177/2010 mukaisesti. Mainittu EU-asetus on saatavilla kokonaisuudessaan internetissä muun muassa tästä. Sarjalipulla matkustavilla on kyseiset oikeudet ainoastaan, jos sarjalipun haltija on tehnyt varauksen kohdan 8 mukaisesti.

Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 1177/2010 ryhdytään soveltamaan 18. joulukuuta 2012.

Asetuksessa säädetään matkustajien vähimmäisoikeuksista, kun matkustajat

 • käyttävät matkustajaliikennepalveluja, kun alukseen nousemiseen tarkoitettu satama sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa,
 • käyttävät unionin liikenteenharjoittajien tarjoamia matkustajaliikennepalveluja, kun matka alkaa kolmannessa maassa sijaitsevasta satamasta ja päättyy jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevaan satamaan, ja
 • ovat risteilyllä, jonka osalta alukseen nousemiseen tarkoitettu satama sijaitsee jonkin jäsenvaltion alueella.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta tiettyihin vesiliikennepalvelujen luokkiin.

Asetus (EU) No 1177/2010 ei estä matkustajia hakemasta kansallisen lainsäädännön mukaista korvausta kansalliselta tuomioistuimelta liikennepalvelujen peruuntumisesta tai viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Tiedonsaantioikeus

Kaikilla meri- tai sisävesiliikenteen matkustajilla on oikeus saada riittävästi tietoja koko matkansa ajan. Tähän oikeuteen sisältyy oikeus saada tietoja matkustajien oikeuksista, oikeus
saada kansallisten täytäntöönpanoelinten yhteystiedot sekä oikeus saada tietoja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden esteettömästä pääsystä liikennepalveluihin.

Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä matkustajilla on oikeus saada liikenteenharjoittajalta tai terminaalinpitäjältä tieto peruutuksesta tai viivästyksestä viimeistään 30 minuutin kuluttua aikataulun mukaisesta lähtöajasta sekä tieto arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa.

Oikeus syrjimättömiin sopimusehtoihin

Ketään ei saa syrjiä suoraan tai välillisesti hänen kansalaisuutensa perusteella tai sen perusteella, missä liikenteenharjoittajan tai lipunmyyjän sijoittautumispaikka unionissa on, kun ostetaan vesiliikenteen matkustajalippuja ja risteilylippuja.

Oikeus huolenpitoon ja apuun

Jos matkustajaliikennepalvelun tai risteilyn lähtö viivästyy yli 90 minuuttia tai peruuntuu, matkustajille on kohtuuden rajoissa tarjottava maksutta välipaloja, aterioita tai virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan.

Jos lähdön viivästymisen tai peruuntumisen vuoksi matkustajan on välttämätöntä majoittua yhdeksi tai useammaksi yöksi, liikenteenharjoittajan on tarjottava matkustajalle maksutta asianmukainen majoitus aluksella tai maissa sekä satamaterminaalin ja majoituspaikan välinen kuljetus. Jos liikenteenharjoittaja osoittaa, että peruuntuminen tai viivästyminen johtuu aluksen turvallisen toiminnan vaarantavista sääolosuhteista, se vapautetaan velvoitteesta tarjota majoitus maksutta.

Matkustaja ei ole oikeutettu liikenteenharjoittajan apuun, jos hänelle on ilmoitettu peruuntumisesta tai viivästymisestä ennen lipun ostamista tai jos peruuntuminen tai viivästyminen on hänen syytään.

Oikeus uuteen matkareittiin ja lipun hinnan palautukseen lähdön peruuntuessa tai viivästyessä

Jos matkustajaliikennepalvelun lähtö viivästyy yli 90 minuuttia verrattuna aikataulun mukaiseen lähtöaikaan tai peruuntuu, matkustajilla on oikeus valita seuraavista:

 • uusi matkareitti lopulliseen määräpaikkaan vastaavin ehdoin lisämaksutta mahdollisimman pian, tai
 • lipun hinnan palautus ja tarvittaessa paluumatka maksutta kuljetussopimuksessa yksilöityyn ensimmäiseen lähtöpaikkaan mahdollisimman pian.

Oikeus pyytää lipun hinnan osittaista korvaamista, jos saapuminen lopulliseen määräpaikkaan viivästyy

Matkustajat voivat pyytää liikenteenharjoittajalta 25 prosentin korvausta lipun hinnasta, jos saapumisaika lopulliseen määräpaikkaan viivästyy

 • tunnin, jos matkan aikataulun mukainen kesto on enintään neljä tuntia;
 • kaksi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli neljä tuntia mutta enintään kahdeksan tuntia;
 • kolme tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli kahdeksan tuntia mutta enintään 24 tuntia; tai
 • kuusi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia.

Matkustajat voivat pyytää liikenteenharjoittajalta 50 prosentin korvausta lipun hinnasta, jos saapumisaika lopulliseen määräpaikkaan viivästyy

 • kaksi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on enintään neljä tuntia;
 • neljä tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli neljä tuntia mutta enintään kahdeksan tuntia;
 • kuusi tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli kahdeksan tuntia mutta enintään 24 tuntia; tai
 • 12 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia.

Liikenteenharjoittaja kuitenkin vapautetaan velvoitteesta maksaa matkustajille korvausta saapumisen viivästyessä, jos se osoittaa, että viivästyminen johtuu aluksen turvallisen toiminnan vaarantavista sääolosuhteista tai matkustajaliikennepalvelun suorittamista haittaavista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet:

Matkustajien yleisten oikeuksien lisäksi vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on seuraavat oikeudet vesiliikennepalveluissa, jotta varmistettaisiin heidän tasavertainen asemansa muihin matkustajiin nähden:

 1. a) Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeus liikennepalveluihin ilman syrjintää

Liikenteenharjoittajat, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät eivät saa kieltäytyä hyväksymästä varausta, myöntämästä lippua tai ottamasta alukseen henkilöitä vammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden perusteella.

Jos vammaista tai liikuntarajoitteista henkilöä ei ole mahdollista kuljettaa aluksella turvallisuussyistä tai sen vuoksi, että alukseen nouseminen ei ole mahdollista aluksen suunnittelun tai sataman infrastruktuurin ja laitteiden vuoksi, liikenteenharjoittajien, matkatoimistojen tai matkanjärjestäjien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta asianomaiselle henkilölle voidaan ehdottaa hyväksyttävissä olevaa kuljetusvaihtoehtoa. Jos varauksen tehneet vammaiset tai liikuntarajoitteiset henkilöt ovat ilmoittaneet liikenteenharjoittajalle erityistarpeistaan mutta heidän pääsynsä alukselle kuitenkin evätään, he voivat valita joko lipun hinnan palautuksen tai uuden matkareitin edellyttäen, että uusi matkareitti täyttää turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Liikenteenharjoittajat, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät eivät saa pyytää vammaisia tai liikuntarajoitteisia henkilöitä maksamaan enemmän varauksista tai matkalipuista. Vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille on tarjottava lippuja ja varauksia samoin ehdoin kuin muille matkustajille.

Liikenteenharjoittajilla ja terminaalinpitäjillä on oltava syrjimättömät esteettömyyttä koskevat ehdot vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden ja heidän seurassaan matkustavien henkilöiden kuljetukselle.

 1. b) Oikeus erityiseen apuun

Liikenteenharjoittajien ja terminaalinpitäjien on annettava maksutta vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille apua satamissa ja aluksilla, myös alukseen nousemisen ja aluksesta poistumisen yhteydessä.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden on ilmoitettava liikenteenharjoittajalle varausta tehdessään tai lippua ennakkoon ostaessaan majoitukseen, istumapaikkaan tai palveluihin liittyvistä erityistarpeistaan tai tarpeesta ottaa mukaan lääkinnällisiä välineitä. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden on ilmoitettava liikenteenharjoittajalle tai terminaalinpitäjälle muusta avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan, ja heidän on saavuttava sovitulla hetkellä ennen ilmoitettua alukseen nousemisaikaa ilmoitettuun pisteeseen.

 1. c) Oikeus korvaukseen kadonneesta tai vaurioituneesta liikkumisen apuvälineestä

Jos vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön käyttämän liikkumisen apuvälineen tai muun erityisvälineen katoaminen tai vahingoittuminen johtuu liikenteenharjoittajan tai terminaalinpitäjän tuottamuksesta tai laiminlyönnistä, liikenteenharjoittajan tai terminaalinpitäjän on maksettava vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle korvaus, jonka on oltava välineiden jälleenhankinta-arvon tai tapauksen mukaan niiden korjauskustannusten suuruinen.

Oikeus esittää valituksia liikenteenharjoittajille ja kansallisille täytäntöönpanoelimille

Matkustaja voi esittää liikenteenharjoittajalle tai terminaalinpitäjälle valituksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun palvelu suoritettiin tai kun se olisi pitänyt suorittaa.

Liikenteenharjoittajalla ja terminaalinpitäjällä on oltava valitusten käsittelyjärjestelmä. Liikenteenharjoittajan tai terminaalinpitäjän on yhden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta ilmoitettava matkustajalle, onko tämän valitus hyväksytty, hylätty vai edelleen käsiteltävänä. Liikenteenharjoittajan tai terminaalinpitäjän on annettava matkustajalle lopullinen vastaus kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Matkustaja voi esittää valituksen asetuksen (EU) N:o 1177/2010 väitetystä rikkomisesta kansallisille täytäntöönpanoelimille.

Matkustajien oikeuksien täytäntöönpano kansallisten täytäntöönpanoelinten tai vastaavien mekanismien toimesta

Nimettyjen kansallisten täytäntöönpanoelinten on kussakin jäsenvaltiossa valvottava asetuksessa (EU) N:o 1177/2010 vahvistettujen oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja noudattamista niiden matkustajaliikennepalvelujen ja risteilyjen osalta, jotka lähtevät kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevista satamista tai suuntautuvat kolmannesta maasta tällaisiin satamiin.

Jos jäsenvaltio on päättänyt vapauttaa asetuksen soveltamisalasta matkustajaliikennepalvelun, joka kuuluu julkisia palveluja koskevien velvoitteiden, julkisia palveluja koskevien sopimusten tai integroitujen palvelujen piiriin, sen on huolehdittava siitä, että matkustajien oikeuksien täytäntöönpanoa varten on olemassa vastaava järjestelmä.

1 Yhteenveto on laadittu asetuksen (EU) N:o 1177/2010 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sillä ei ole oikeudellista arvoa.

2 Risteilymatkustajilla ei ole oikeutta uuteen matkareittiin tai lipun hinnan palautukseen lähdön peruuntuessa tai viivästyessä eikä lipun hinnasta maksettavaan korvaukseen saapumisen viivästyessä.

3 Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät alukset, jotka saavat kuljettaa enintään 12 matkustajaa, alukset, joiden käytöstä vastaava miehistö koostuu enintään kolmesta henkilöstä, matkustajaliikennepalvelut, joissa matka on alle 500 metriä yhdensuuntaisesti, muut retket ja kiertoajelut kuin risteilyt, alukset, jotka eivät kulje konevoimalla, ja alkuperäiset historialliset matkustaja-alukset ja niiden yksittäiset kaksoiskappaleet, jotka on suunniteltu ennen vuotta 1965 ja rakennettu pääosin alkuperäisistä rakennusaineista ja jotka saavat kuljettaa enintään 36 matkustajaa.

Edellyttäen, että matkustajien oikeudet taataan riittävällä tavalla kansallisessa lainsäädännössä, jäsenvaltiot voivat lisäksi vapauttaa asetuksen soveltamisalasta sellaiset merialukset, joiden bruttovetoisuus on alle 300 ja joita käytetään kotimaanliikenteessä, 17. päivään joulukuuta 2014 saakka ja sellaisen matkustajaliikennepalvelun, joka kuuluu julkisia palveluja koskevien velvoitteiden, julkisia palveluja koskevien sopimusten tai integroitujen palvelujen piiriin, määräämättömäksi ajaksi.

Wasaline vastaa vahingosta, joka on aiheutunut merionnettomuudessa sattuneen kuolemantapauksen tai henkilövahingon seurauksena, mikäli ei osoiteta tapahtuman johtuneen olosuhteista, joihin Wasaline ei ole voinut vaikuttaa. Merionnettomuudella tarkoitetaan aluksen haaksirikkoa, kaatumista, yhteentörmäystä, karilleajoa, räjähdystä, tulipaloa tai aluksessa olevaa vikaa. Tapahtuman on oltava luonteeltaan sellainen, ettei sitä ole voitu välttää eikä sen seurausta estää tai sen on oltava kokonaan kolmannen osapuolen aiheuttama vahingontekotarkoituksessa. Mikäli Wasaline pystyy osoittamaan, ettei vahinko ole johtunut Wasalinen virheestä tai laiminlyönnistä, vastuu rajoitetaan enintään 250 000 SDR:ään. SDR:llä (englanniksi Special Drawing Right) tarkoitetaan kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n määrittelemää erityistä nosto-oikeutta. Muussa tapauksessa Wasaline vastaa myös tämän määrän ylittävästä vahingosta, joka aiheutuu merionnettomuuden seurauksena.

Muun tapahtuman kuin edellä tarkoitetun merionnettomuuden yhteydessä Wasaline vastaa vahingosta, joka on sattunut kuolemantapauksen tai henkilövahingon seurauksena, mikäli vahingon aiheuttanut tapahtuma johtui Wasalinen virheestä tai laiminlyönnistä. Vahinkoa kärsineellä on velvollisuus osoittaa, että vahingon aiheuttanut tapahtuma johtui suoraan Wasalinen virheestä tai laiminlyönnistä.

Wasaline vastaa vahingosta, joka on aiheutunut käsimatkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta, mikäli vahingon aiheuttanut tapahtuma johtui Wasalinen virheestä tai laiminlyönnistä. Merionnettomuuden tapauksessa on vahingon katsottava aiheutuneen virheestä tai laiminlyönnistä, muussa tapauksessa vahinkoa kärsineen on osoitettava, että käsimatkatavaroiden katoaminen tai vahingoittuminen on suora seuraus Wasalinen virheestä tai laiminlyönnistä.

Muun matkatavaran kuin käsimatkatavaroiden osalta Wasaline vastaa vahingosta, jonka on aiheuttanut Wasalinen virheestä tai laiminlyönnistä suoraan seurannut menetys tai vahinko. Vahinkoa kärsineellä on velvollisuus todistaa, että menetys tai vahinko on aiheutunut suoraan Wasalinen virheestä tai laiminlyönnistä.

Edellä tässä kohdassa mainittu Wasalinen vastuu edellyttää, että vahinko on aiheutunut merimatkan aikana sattuneesta tapahtumasta. Vahinkoa kärsineen on pystyttävä todistamaan vahingon laajuus ja se, että vahinko on sattunut merimatkan aikana.

Wasaline on vastuussa matkustajan tai hänen matkatavaroidensa myöhästymisestä johtuneesta vahingosta, mikäli vahinko on aiheutunut Wasalinen tai sen vastuulla olevan tahon virheestä tai laiminlyönnistä.

Matkustajalla on seuraava omavastuu katoamisesta tai vahingoittumisesta:

 • SDR 20 myöhästymisestä johtuvasta vahingosta
 • SDR 330 kustakin vahingoittuneesta ajoneuvosta
 • SDR 149 muusta matkatavaravahingosta.

Edellä mainitut matkustajan omavastuun rajat ovat lakisääteisiä.

Edellä mainitut rajoitukset ja varaukset ovat myös laivan päällystön ja miehistön, toimittajien ja agenttien, ahtaajien ja muiden Wasalinen vastuulla olevien tahojen eduksi, vaikka Wasalinelle esitetty vaatimus ei perustuisi matkasopimukseen.

Wasaline ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, taide-esineitä tai muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, ellei Wasaline ole ottanut omaisuutta erityiseen säilytykseen.

Matkustajan tulee aina kirjallisesti ilmoittaa Wasalinelle saatuaan tiedon mahdolliseen korvausvaatimukseen oikeuttavista olosuhteista. Edellä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun matkustaja sai tietää korvausvaatimukseen oikeuttavista olosuhteista, kuitenkin aina viimeistään jäljempänä tässä kohdassa mainittujen aikarajojen puitteissa.

Matkatavaroiden ilmeisen vahingoittumisen yhteydessä matkustajan tulee käsimatkatavaran ollessa kyseessä ilmoittaa kirjallisesti Wasalinelle vahingosta ennen maihinnousua tai maihinnousun yhteydessä. Muiden matkatavaroiden osalta matkustajan on tehtävä edellä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus ennen niiden luovutusta takaisin matkustajalle tai samassa yhteydessä, kun matkatavarat luovutetaan takaisin matkustajalle.

Sellaisen matkatavaravahingon yhteydessä, joka ei ole selvästi näkyvä, tai matkatavaran katoamisen yhteydessä, tulee matkustajan ilmoittaa vahingosta tai katoamisesta Wasalinelle 15 päivän kuluessa maihinnousupäivästä tai tavaran luovuttamisesta tai, mikäli kyse on matkatavaran katoamisesta, ajankohdasta, jolloin tällaisen luovutuksen olisi tullut tapahtua.

Mikäli matkustaja ei noudata edellä mainittuja aikarajoja, matkustajan oletetaan ottaneen matkatavarat vastaan vahingoittumattomina, ellei matkustaja toisin osoita. Matkustajan ei tarvitse antaa edellä tässä kohdassa tarkoitettua kirjallista selvitystä, mikäli matkatavaran kunto on vastaanotettaessa yhdessä katsastettu tai tarkastettu.

Seuraavissa asioissa mahdolliset vaatimukset Wasalinea kohtaan raukeavat, ellei Wasalinea vastaan nosteta laissa säädettyä menettelytapaa noudattaen kannetta:

 • korvausvaatimus koskien matkustajan kuolemantapausta tai ruumiinvammaa on tehtävä kahden (2) vuoden kuluessa siitä, kun maihinnousu on tapahtunut tai sen olisi pitänyt tapahtua sekä, jos kuolemantapaus sattuu maihinnousun jälkeen, kahden vuoden kuluessa kuolemantapauksesta mutta enintään kolme vuotta maihinnoususta.

korvausvaatimus koskien matkatavaroiden, käsimatkatavara mukaan lukien, katoamista tai vahingoittumista on tehtävä kahden (2) vuoden kuluessa siitä, kun tavara on tuotu maihin tai, jos tavara on kadonnut matkan aikana, siitä kun sen olisi pitänyt tulla maihin.

Valituksen tai reklamaation johdosta matkustajat voivat ottaa yhteyttä Wasalinen asiakaspalveluun joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Matkustajan ja Wasalinen välistä sopimusta koskevat riidat voidaan kantajan valinnan mukaan panna vireille yleisissä tuomioistuimissa Ruotsissa tai Suomessa. Sopimukseen sovelletaan tuomioistuimen kotipaikan lakia. Kuluttajan asemassa oleva matkustaja voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja kuluttajariitalautakunnasta on saatavilla internetosoitteessa.

Reitti- ja risteilymatkojen erityisehdot

Näitä NLC Ferry Ab Oy:n (jäljempänä ”Wasaline”) erityisiä ehtoja sovelletaan Wasalinen tarjoamiin reitti- ja risteilymatkoihin. Näitä ehtoja ei kuitenkaan sovelleta niihin matkoihin, jotka kuuluvat Wasalinen matkapaketteja koskevien ehtojen tai Wasalinen kokous- ja ryhmämatkoja koskevien erityisehtojen soveltamisalaan.

Reitti- ja risteilyliikenteen ikärajoihin sovelletaan Wasalinen yleisten matkustusehtojen määräyksiä ikärajoista.

Maksetusta matkasta, joka perutaan:

 • viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen lähtöä, veloitetaan 10% tai vähintään 10 EUR / 110 SEK toimistokuluina;
 • myöhemmin kuin seitsemän (7) ja aikaisemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, veloitetaan puolet (50 %) matkan hinnasta;
 • myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, veloitetaan matkan hinta kokonaisuudessaan.

Matkan peruuntuessa matkustajan sairauden vuoksi silloin, kun lähtöön on aikaa vähemmän kuin 7 päivää, peritään ainoastaan 10 EUR / 110 SEK toimistokuluina. Peruutuksen syy tulee todistaa lääkärintodistuksella

Huomaattehan, että erikoisristeilyillä voi olla erityisehtoja.

Kokous- ja ryhmämatkojen erityisehdot

Näitä kokous- ja ryhmämatkojen erityisehtoja sovelletaan NLC Ferry Ab Oy:n (jäljempänä ”Wasaline”) ryhmille myymiin laivamatkoihin ja muihin ryhmille myytäviin matkapalveluihin. Näissä erityisehdoissa ”ryhmällä” tarkoitetaan seuruetta, johon kuuluu vähintään 10 aikuista matkustajaa.

2.1 Ennakkomaksu

Mikäli ryhmämatka varataan vähintään 30 vuorokautta ennen laivan lähtöä, peritään varauksen tekemisen yhteydessä 10 %:n suuruinen ennakkomaksu, jota ei palauteta.

Mikäli ryhmämatka varaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen laivan lähtöä, ei tällöin peritä edellä mainittua ennakkomaksua.

2.2. Maksuehto

Mikäli matka on varattu vähintään 30 vuorokautta ennen laivan lähtöä, tulee ryhmämatka maksaa viimeistään 30 vuorokautta ennen lähtöä.

Mikäli ryhmämatka varataan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen laivan lähtöä, tulee ryhmämatka tällöin maksaa välittömästi varauksen yhteydessä.

Kaikki peruutukset on tehtävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen [email protected] Peruutus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona kirjallinen ilmoitus peruutuksesta saapui Wasalinelle.

Mikäli ryhmävarauksen tekijä on oikeutettu varausmaksun tai maksetun matkan hinnan palauttamiseen, tulee ryhmävarauksen tekijän ottaa yhteyttä puhelimitse Wasalinen puhelinvaraukseen  +358 (0)20 771 6813 (Suomi) / +46 (0)90 185205 (Ruotsi) ja ilmoittaa peruutetun matkan varausnumero sekä omat pankkiyhteystietonsa riittävässä laajuudessa, ellei ryhmävarauksen tekijä ole ilmoittanut edellä mainittuja tietoja kirjallisessa peruutusilmoituksessaan.

Peruutusehdot konferenssiryhmille alle alle 100 hlö

 • 21 päivää ennen lähtöä koko ryhmän voi peruuttaa kuluitta.
 • 20-14 päivää ennen lähtöä veloitetaan 10% peruutettujen paikkojen arvosta.
 • 13-7 päivää ennen lähtöä veloitetaan 25% peruutettujen paikkojen arvosta.
 • 7-3 päivää ennen lähtöä veloitetaan 50% peruttujen matkojen arvosta.

Matkustajista, joiden matka perutaan myöhemmin kuin 2 päivää ennen lähtöä, veloitetaan 100% matkan, hytin ja ruoan arvosta.

Nimenmuutokset jotka tehdään omilla varaussivuilla, ovat maksuttomia. Mikäli Wasaline hallinnoi nimenmuutoksia, peritään 10 € nimenmuutosmaksu per muutos.

Nimilista sisältää: Ryhmän nimi, varausnumero, sukunimi, etunimi, syntymäaika (ppkkvv). Lista on lähetettävä osoitteeseen [email protected] viimeistään 5 päivää ennen lähtöä. Online-varauksen kautta tehtyihin, max 15. hengen varauksiin voi nimenmuutokset tehdä omilla varaussivuilla.

Erityisristeilyt ja charter-risteilyt

Erityisristeilyissä ja charter-risteilyissä Wasaline pidättää oikeuden erillisiin peruutus- ja maksuehtoihin.

Erityisristeilyinä pidetään sellaisia risteilyjä, joiden risteilyohjelma, laivan lähtö- tai saapumisaika tai satama poikkeaa tavanomaisesta ja tämä poikkeaminen johtuu tehdystä ryhmävarauksesta.

20 vuotta täyttänyt henkilö voi toimia koulu- tai nuorisoryhmän valvojana edelyttäen että valvoja sitoutuu nouduttamaan Wasalinen Hyvän järjestyksen sopimusta.

Muilta osin sovelletaan Wasalinen yleisiä matkustusehtoja ja, jos ryhmämatka kuuluu Suomen matkatoimistoalanliitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemien yleisten matkapakettiehtojen soveltamisalaan, kyseisiä yleisiä matkapakettiehtoja sekä myös muita Wasalinen erityisiä ehtoja, mikäli ryhmämatka kuuluu Wasalinen kyseisten erityisten ehtojen piiriin. Mikäli näiden ehtojen ja yleisten matkapakettiehtojen kanssa on ristiriita, noudatetaan näitä ehtoja.

Matkapakettiehdot

Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Nämä ehdot ovat erikseen saatavilla täältä. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain pakottavat säännökset.

Näihin sopimusehtoihin lihavoidulla tekstillä kirjoitetut ehdot ovat NLC Ferry Ab Oy:n (jäljempänä soveltuvin osin ”matkanjärjestäjä”, ”laivayhtiö” tai ”varustamo” tai ”Wasaline”) omia erityisehtoja, joita Wasalinella on oikeus käyttää kuluttaja-asiamiehen ja Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n neuvottelemien sopimusehtojen kohdan 1.3 mukaisesti (ks. alla kohta 1.3). Kyseiset Wasalinen omat erityisehdot täydentävät edellä mainittuja yleisiä sopimusehtoja.

1.1. Yleiset matkapakettiehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

1.2. Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaan tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet.

Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan.

Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti.

2.2. Sopimuksen sisältö

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistä kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaa koskevat lain (901/2017)  ja asetuksen (181/2018) edellyttämät tiedot.

2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistä annettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustajavastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

2.5. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 10.1. b) tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään.

Selvyyden vuoksi mainitaan, että laivayhtiön avustamisvelvollisuuteen sovelletaan lisäksi Wasalinen yleisiä matkustusehtoja, jotka ovat saatavilla internetosoitteessa.

2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä.

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

2.6.5 Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle.

Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen.

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat.

4.1 Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

 1. a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista
 2. b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista
 3. c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista
 4. d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista
 5. e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Hotellipaketit, eli sekä laivanmatkan että maissa tapahtuvan majoituksen sisältämät matkat, on varattava aina vähintään 48 tuntia ennen matkan alkua. Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään 48 tuntia ennen matkapäivän alkua, tai peruutuskuluina veloitetaan 95 % matkan hinnasta.

Hiihtopakettimatkat tulee varata ja peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen matkan alkua tai koko paketin hinta veloitetaan peruutusmaksuna.

Mikäli matkustaja on oikeutettu mahdollisen varausmaksun tai maksetun matkan hinnan palauttamiseen, tulee matkustajan ottaa yhteyttä puhelimitse Wasalinen puhelinvaraukseen ja ilmoittaa peruutetun matkan varausnumero sekä omat pankkiyhteystietonsa riittävässä laajuudessa.

Matkustajan on ilmoitettava matkan peruuttamisesta joko puhelimitse Wasalinen puhelinvaraukseen tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai, jos kyseessä on ryhmämatka, [email protected] Sähköpostitse tehty peruutus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona kirjallinen ilmoitus peruutuksesta saapui Wasalinelle.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos:

 1. a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai
 2. b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai

 1. c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta
 • yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla
 • yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla
 • alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai
 1. d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1. d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

 1. a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai
 2. b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1. b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1. a) tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1. b) perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16.

7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

 1. a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai
 2. b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai
 3. c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.

8.2. Hinnankorotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.

Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a–c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1.

9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

 1. 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
 2. 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
 3. 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.

10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

 1. a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:
 1. 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää
 2. 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään
 3. 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.
 1. b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

12.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

 1. a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai
 2. b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai
 3. c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.

12.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista.

Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe.

Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen.

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo.

Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla.

Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti.

Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia.

Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen.

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä.

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että

 1. virhe johtuu matkustajasta;
 2. virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä
 3. virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista.

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä.

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3.

16.9.Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet)
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee. Jos matkustajalla on paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan oikeus majoitukseen pidemmältä ajalta, sovelletaan tätä lain säädäntöä.

Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla.

Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon.

Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä.

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta.

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle.

19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Hallinnolliset muodollisuudet

1.1 Matkustaja on yksin vastuussa Suomen ja Ruotsin valtioiden lakien, säännösten, määräysten, vaatimusten tai matkustusedellytysten sekä Wasalinen sisäisten määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.

1.2 Wasaline ei ole vastuussa mistään niistä seuraamuksista, joita matkustajalle voi aiheutua, mikäli hän laiminlyö kyseisten asiapapereiden tai viisumien hankkimisen tai kyseisten lakien, säännösten, määräysten, vaatimusten, matkustusedellytysten, sääntöjen tai ohjeiden noudattamisen. Wasaline ei myöskään vastaa mistään viranomaisten toimintaan liittyvästä syystä matkustajalle aiheutuvasta haitasta tai vahingosta (kuten esimerkiksi matkustajaan kohdistuvista toimenpiteistä turva- tai tullitarkastuksen yhteydessä).

Matkustajan tulee ennen matkaa esittää kaikki kyseiden maiden lakien, säännösten, määräysten tai vaatimusten edellyttämät maastapoistumis-, maahantulo-, terveys- ja muut todistukset sekä sallia Wasalinen ottaa ja säilyttää jäljennökset kyseisistä asiakirjoista. Wasaline pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta sellaista matkustajaa, joka ei ole toiminut voimassa olevien lakien, säännösten, määräysten tai vaatimusten mukaisesti tai jonka asiapaperit eivät ilmeisesti ole kunnossa.

Matkustaja on velvollinen maksamaan voimassa olevan hinnan sekä viranomaisten määräämät maksut ja sakot, jos Wasaline jonkin valtion viranomaisten määräyksestä joutuu kuljettamaan matkustajan maasta, johon matkustajalta evätään pääsy. Wasaline ei palauta hintaa, joka on peritty kuljetuksesta siihen paikkaan, jossa matkustajalta evätään tulo-oikeus tai josta hänet karkotetaan.

Jos Wasalinea vaaditaan maksamaan sakkoja tai muita rangaistusmaksuja tai jos sille aiheutuu joitain muita kustannuksia siitä syystä, että matkustaja ei noudata kysymykseen tulevien maiden lakeja, säädöksiä, määräyksiä, vaatimuksia ja matkustusedellytyksiä tai ei esitä vaadittuja asiapapereita, matkustajan tulee vaadittaessa korvata Wasaline:lle tämän maksettavaksi määrätty summa ja muut sille koituneet kustannukset. Wasaline voi tällaisten maksujen ja kustannusten korvaukseksi käyttää kaikkia käyttämättömästä kuljetuksesta sille suoritettuja maksueriä tai muita mahdollisia hallussaan olevia matkustajan maksusuorituksia.

Matkustajan tulee vaadittaessa olla läsnä tulliviranomaisten tai muiden valtion viranomaisten suorittamassa matkustajan matkatavaran tai ajoneuvon tarkastuksessa. Wasaline ei ole velvollinen korvaamaan matkustajalle niitä menetyksiä tai vahinkoja, joita tälle aiheutuu tarkastuksesta tai tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä.

Matkustajan tulee suostua kaikkiin valtion, virkailijoiden, Wasalinen tai muiden turvallisuusyhtiöiden toimeenpanemiin turvatarkastuksiin.

Kuljetusehdot

Nämä kuljetusehdot koskevat matkustajia ja heidän matkatavaroitaan ja näitä kuljetusehtoja sovelletaan NLC Ferry Oy Ab:n (jäljempänä ”Wasaline”) ja matkustajan väliseen kuljetussopimukseen.

Rahdinottaja on Wasaline. Nämä kuljetusehdot sisältävän matkalipun tai muun asiakirjan osoittama kuljetussopimus on rahdinottajan ja matkustajan välinen.

Kuljetussopimukseen sovelletaan joko Suomen merilain tai Ruotsin merilain määräyksiä riippuen siitä, minkä
määräykset ovat pakottavasti voimassa näiden kuljetusehtojen mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikalla. Mikäli minkään edellä mainitun lain määräykset eivät ole pakottavasti voimassa kuljetusehtojen mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikalla, sovelletaan ao. tuomioistuinta velvoittavan lain matkustajien ja heidän matkatavaroidensa (sisältäen tässä ja jäljempänä myös mukana seuraavat ajoneuvot ja käsimatkatavarat) kuljetusta koskevia määräyksiä.

Elleivät mitkään lain määräykset ole pakottavasti voimassa matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljetuksessa näiden kuljetusehtojen tarkoittaman paikkakunnan tai minkään muun paikkakunnan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, sovelletaan kuljetussopimukseen Ateenan Sopimusta vuodelta 1974, sen 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muodossa sisältäen Euroopan parlamentin asetusta (EY) 392/2009, koskien matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljettamista meritse.

Tuomiovalta kuljetussopimusta koskevissa riidoissa on kantajan valinnan mukaan pätevällä tuomioistuimella

 1. vastaajan vakinaisella asuinpaikkakunnalla tai pääasiallisen liikkeen sijaintipaikkakunnalla
 2. aluksen sopimuksenmukaisella lähtö- tai määräpaikkakunnalla.

Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 3 mukaan sovellettava Ruotsin merilakia, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään Ruotsin merilain 21 luvun 4 §:n 1 momentin kohdissa 3 ja 4.

Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 3 mukaan sovellettava Ateenan Sopimusta, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään Ateenan Sopimuksen artiklassa 17, kohdassa 1 (c) ja (d).

Matkustajan ja hänen matkatavaroidensa kuljettamiseen meritse sovelletaan kuljetussopimuksen ja yllä olevan kohdan 3 mukaan sovellettavan lain määräyksiä. Merikuljetus käsittää ajan, joka alkaa matkustajien ja heidän matkatavaroidensa saapumisesta alukseen ja joka päättyy heidän poistumiseensa alukselta. Merikuljetus ei kata aikaa, jona matkustaja ja hänen matkatavaransa ovat rahdinottajan terminaalissa lähtösatamassa, aluksella ja rahdinottajan terminaalissa määräsatamassa.

Kuljetussopimusta ja yllä olevan kohdan 3 mukaan sovellettavan lain määräyksiä ei sovelleta muihin palveluihin eikä sopimuksiin, jotka on tehty matkustajan ja Wasalinen välillä kuljetussopimuksen lisäksi. Edellä mainittuihin palveluihin ja sopimuksiin sovelletaan Wasalinen yleisiä ehtoja sekä, mikäli muu palvelu tai sopimus kuuluu kyseisten ehtojen soveltamisalaan, Wasalinen ryhmämatkojen erityisehtoja, Wasalinen matkapakettiehtoja ja/tai Wasalinen reitti- ja risteilyehtoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että matkustajan on laivamatkan aikana aina noudatettava Wasalinen järjestyssääntöjä. Kaikki edellä mainitut ehdot, mukaan lukein järjestyssäännöt, ovat saatavilla täältä.

Kuljetussopimuksen olemassaolon osoittava matkalippu tai muu asiakirja on esitettävä lipuntarkastuksessa rahdinottajan terminaalissa lähtösatamassa. Matkustaja ei saa siirtää toiselle henkilölle matkalippuun tai muuhun matkustamiseen oikeuttavaan asiakirjaan perustuvia oikeuksiaan. Sen, joka on hankkinut matkalipun tai muun matkustamiseen oikeuttavan asiakirjan toisen henkilön puolesta, on katsottava olleen valtuutettu siihen samoin kuin hyväksymään nämä kuljetusehdot tämän henkilön puolesta.

Rahdinottajalla ei ole velvollisuutta maksaa takaisin varastetun, kadonneen tai tuhoutuneen matkalipun tai muun matkustamiseen oikeuttavan asiakirjan hintaa. Matkan peruuttamiseen sovelletaan rahdinottajan yleisiä ehtoja ja/tai mahdollisesti soveltuvia erityisehtoja. Sekä rahdinottajan että matkustajan oikeus purkaa kuljetussopimus määräytyy näiden ehtojen kohdan 2 mukaan määräytyvän sovellettavan lain sekä rahdinottajan yleisten ehtojen ja mahdollisesti sovellettavien erityisehtojen mukaisesti.

Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus muullakin kuin ilmoitetulla tai lipussa mainitulla aluksella.

Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle matkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa terminaalille, alukselle, ihmisille, muille matkatavaroille tai lastille. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella tai ilman omaa vastuutaan viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää sellainen matkatavara. Matkustaja ei saa tuoda alukseen mitään sellaista tunnistamatonta matkatavaraa, joka ei kuulu matkustajalle itselleen.

Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle eläviä eläimiä ilman nimenomaista, rahdinottajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta.

Rahdinottajalla on oikeus turvallisuussyistä tarkastaa matkustajan matkatavarat niin terminaaleissa kuin aluksellakin.

Rahdinottajan vastuu määritellään yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavassa laissa. Rahdinottajan vastuu ja korvattavat rahasummat on aina rajoitettu sovellettavan lain tai Ateenan Sopimuksen määräysten, niiden 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muodossa, mukaan.

Rahdinottajan vastuu on rajoitettu myös merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta annettujen lain määräysten tai kansainvälisten yleissopimusten mukaan siten kuin niitä sovelletaan yllä olevan kohdan 3 mukaan määritellyssä tuomioistuimessa.

Rahdinottaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai myöhästymisestä johtuvista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet ennen matkustajien tai heidän matkatavaroidensa edellä kohdassa 4 määritellyn merikuljetuksen alkamista tai sen päättymisen jälkeen, riippumatta siitä, mistä syystä tällaiset vahingot, menetykset tai myöhästymiset ovat aiheutuneet.

Rahdinottaja ei vastaa matkatavaroiden, mukaan lukein arvotavaroiden, kuten esimerkiksi arvopapereiden tai koruesineiden, häviämisestä tai vahingoittumisesta, elleivät rahdinottaja ja matkustaja ole nimenomaisesti sopineet, että rahdinottaja ottaa kyseiset matkatavarat säilytettäväkseen. Rahdinottaja ei myöskään vastaa mistään naulakoihin, käytäville tai muulle yleiselle paikalle jätettyjen tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä.

Matkustajalla on velvollisuus ilmoittaa rahdinottajalle kirjallisesti yllä kohdassa 4 määritellyn merikuljetuksen aikana tapahtuvasta matkatavaroiden, mukaan lukien ajoneuvot, häviämisestä tai vahingoittumisesta. Mikäli matkatavaran vahinko on niin ilmeinen, että matkustajan on tullut havaita vahinko jo merikuljetuksen aikana, tulee matkustajan ilmoittaa vahingosta rahdinottajalle viimeistään silloin, kun matkustaja poistuu aluksesta tai, mikäli tavara on ollut merikuljetuksen aikana rahdinottajan hallussa, viimeistään silloin, kun tavara luovutetaan matkustajalle takaisin. Mikäli matkatavaran vahinko ei ole edellä mainitulla tavalla ilmeinen, tai kyse on matkatavaran häviämisestä, tulee matkustajan tehdä ilmoitus matkatavaran häviämisestä tai vahingoittumisesta rahdinottajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun matkustaja poistui aluksesta tai kun matkatavara luovutettiin takaisin asiakkaalle tai kun matkatavara olisi pitänyt luovuttaa asiakkaalle.

Mikäli matkustaja ei tee edellä mainittua ilmoitusta rahdinottajalle, oletetaan matkustajan vastaanottaneen matkatavaran vahingoittumattomana tai että matkatavara ei ole hävinnyt yllä kohdassa 4 määritetyn merikuljetuksen aikana.

Jos aluksen omistajaa, päällikköä, miehistöä, ketä tahansa rahdinottajan palveluksessa olevaa henkilöä, agenttia, itsenäistä sopimuskumppania tai ketä tahansa aluksen suhteen edunsaajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä henkilöllä sama oikeus vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin rahdinottajalla kuljetussopimuksen ja edellä olevassa kohdassa 2 mainitun, kulloinkin sovellettavan lain perusteella, ikään kuin se olisi laadittu nimenomaan hänen edukseen. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka ovat tai joiden voidaan katsoa tässä suhteessa olevan kuljetussopimuksen sopimusosapuolia.

Rahdinottajan ja yllämainittujen muiden henkilöiden maksettavaksi tulevat korvaukset eivät missään tapauksessa saa ylittää niitä enimmäismääriä, jotka on määritelty kuljetussopimuksessa ja edellä olevan kohdan 2 perusteella sovellettavassa laissa.

Rahtipalveluiden kuljetusehdot

NLC Ferry Ab Oy (”Kuljettaja”) solmii sopimuksen moottoriajoneuvojen, kuorma-autojen, trailereiden, konttien ja muiden tavara-ajoneuvojen (”Tavara”) kuljettamisesta seuraavien kuljetusehtojen mukaisesti.

Näitä kuljetusehtoja sovelletaan kaikkiin Kuljettajan tai sen valtuuttaman rahdinkuljettajan suorittamiin rahdin kuljetuksiin ja niihin liittyviin palveluihin. Kuljettajan vastuu määräytyy näiden kuljetusehtojen mukaan myös silloin, kun Kuljettaja on lain tai näiden kuljetusehtojen mukaan vastuussa jonkun toisen rahdinkuljettajan suorittamasta kuljetuksesta tai palveluista. Nämä kuljetusehdot eivät kuitenkaan miltään osin laajenna Kuljettajan vastuuta verrattuna siihen, mikä Kuljettajan vastuu on sovellettavan lain mukaan.

Nämä kuljetusehdot ovat ainoat Kuljettajan Tavaran kuljetussopimuksiin sovellettavat ehdot. Mitkään muut suullisesti tai kirjallisesti sovitut ehdot eivät vaikuta näihin ehtoihin. Mikäli nämä kuljetusehdot ovat ristiriidassa muun sovellettavan sopimuksen tai asiakirjan kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä kuljetusehtoja. Mikäli nämä kuljetusehdot ovat ristiriidassa muun sovellettavan sopimuksen tai asiakirjan kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä kuljetusehtoja, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Kuljetussopimus solmitaan vahvistettujen ennakkovarausten perusteella tai lähtöhetkellä.

Rahtaussopimus astuu voimaan, kun Kuljettaja vahvistaa varauksen. Kuljetussopimuksen todisteeksi annetaan rahtauslippu.

Kuljetussopimus perustuu maksupäivänä voimassa olevaan tariffiin ja valuuttakursseihin.

Jos muuta ei ole sovittu, tulee rahti maksaa viimeistään ennen lastausta. Rahti on maksettava kokonaisuudessaan, eikä se ole vähennyskelpoinen mahdollista vastavelkomusta vastaan.

Mukana seuraavan vetoajoneuvon kuljettaman Tavaran tulee olla valmiina lastattavaksi vähintään yhtä (1) tuntia ennen aluksen aikataulun mukaista lähtöä. Tavaran saapuessa myöhemmin katsotaan varaus menetetyksi, eikä Kuljettajalla ole velvollisuutta ottaa Tavaraa kuljetettavaksi. Tavara katsotaan jätetyksi Kuljettajalle, kun vetoauto on kirjoittautunut alukselle.

Ilman mukana seuraavaa vetoajoneuvoa kuljetettava Tavara tulee, samoin seuraamuksin myöhästymisestä, jättää Kuljettajan terminaalialueelle vähintään yhtä (1) tuntia ennen aluksen aikataulun mukaista lähtöä. Ilman mukana seuraavaa vetoajoneuvoa kuljetettava Tavara katsotaan luovutetuksi Kuljettajalle, kun se on jätetty tällaiselle Tavaralle tarkoitetulle paikalle terminaalialueella, ei kuitenkaan ennen kuin Tavaralle tarkoitetun lähdön sisäänkirjoittautuminen on aloitettu. Tavara tulee luovuttaa sellaisessa kunnossa, että se voidaan viedä alukseen, ahdata, kuljettaa ja purkaa vaivattomasti ja turvallisesti. Kuljettajalla ei ole velvollisuutta tutkia kuljetusajoneuvoa tai muita kuljetusvälineitä sisäpuolelta sen selvittämiseksi, että Tavara on pakattu siten, ettei se voi vahingoittua tai aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle. Lähettäjä on vastuussa Kuljettajalle kuljetusvälineeseen virheellisesti lastatun tai pakatun Tavaran aiheuttamasta vahingosta.

Ilman mukana seuraavaa vetoajoneuvoa kuljetettava Tavara tulee noutaa saapumissatamasta viimeistään kaksi (2) tuntia aluksen aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen. Mikäli Tavaraa ei noudeta tämän ajan kuluessa, jättää Kuljettaja Tavaran terminaalialueelle vastaanottajan kustannuksella ja riskillä.

Kuljettajalla on oikeus käyttää kolmatta henkilöä suorittamaan kuljetus tai sen osa, lastaus ja purku, varastointi tai muut kuljetussopimuksen täyttämiseksi tarvittavat tehtävät.

Mikäli kuljetussopimuksessa on sovittu, että tietyn osan kuljetuksesta suorittaa nimetty alihankkijana toimiva Kuljettaja, on Kuljettaja vapaa vastuusta niiden vahinkojen osalta, jotka aiheutuvat sellaisesta tapahtumasta, joka sattuu Tavaran ollessa alihankkijana toimivan Kuljettajan hallussa.

Kuljettajalla on oikeus sanoa kuljetussopimus irti välittömin vaikutuksin, jos sen täyttämiseen liittyy ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joihin Kuljettaja ei voi vaikuttaa, kuten että alus ei voi liikennöidä työselkkaustoimen, viranomaisen toimien, haverin, palon, merelle ominaisen vaaran tai onnettomuuden, sotatapahtuman, kapinan tai levottomuuksien, ihmishenkien pelastamisen, aluksen pelastamisen tai muun ylivoimaisen luonnontapahtuman takia, niiden tyypistä riippumatta.

Jos Kuljettaja sanoo kuljetussopimuksen irti tämän pykälän mukaan, palautetaan suoritettu rahtimaksu vähennettynä mahdollisella osamatkarahdilla merilain 14 luvun 21 § mukaan.

Vaarallista Tavaraa otetaan kuljetettavaksi ainoastaan Kuljettajan nimenomaisella suostumuksella. Vaarallisen Tavaran lähettäjän tulee antaa IMDG-koodi, tekninen tavaralajinimike, tiedot tarpeellisista ennakolta ehkäisevistä suojatoimenpiteistä ja siitä, miten mahdollinen Tavarasta aiheutuva vaara torjutaan. Jos lähettäjä jättää Kuljettajalle vaarallista Tavaraa ilmoittamatta Tavaran vaarallista laatua ja antamatta tietoa tarpeellisista turvatoimenpiteistä, lähettäjä on Kuljettajalle vastuussa kuluista ja muusta vahingosta, joka aiheutuu tällaisen Tavaran kuljettamisesta. Kuljettajalla on tässä tapauksessa olosuhteiden mukaan oikeus purkaa, tehdä vaarattomaksi tai tuhota Tavara ilman korvausvelvollisuutta.

Kuljettajan vastuu vahingosta määritellään Suomen merilain luvussa 13 kappaletavaran kuljetuksesta. Kuljettajan vastuu vahingosta rajoittuu Suomen merilain 13 luvun mukaisesti. Kuljetus on siten vuoden 1924 kansainvälisen konvention alainen, joka koskee tiettyjen yhteisten määräysten säätämistä konossementin suhteen sen siinä muodossa, kun se on vuoden 1968 muutospäiväkirjassa (Haag-Visby-säännöt) sekä vuoden 1979 pöytäkirjassa mainitun pöytäkirjan muutoksista. Ehdot, jotka poikkeavat mainitusta laista ja konventiosta lähettäjän, purkajan tai vastaanottajan haitaksi, ovat pätemättömiä.

Kuljettaja vastaa i) Tavarasta siitä hetkestä lähtien, jolloin Tavara on luovutettu kuljetettavaksi siihen hetkeen asti, kun Tavara luovutetaan vastaanottajalle, tai ii) mikäli vastaanottaja ei nouda Tavaraa, ja se jätetään terminaalialueelle, kaksi tuntia aikataulun mukaisen tuloajan jälkeen.

Kuljettaja on vastuussa viivästymisen aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka aiheutuu Tavaran häviämisestä tai vahingoittumisesta, joka on sattunut Tavaran ollessa Kuljettajan hallussa, ellei Kuljettaja voi osoittaa, ettei Kuljettajan oma tai Kuljettajan vastuullaan olevan henkilön virhe tai laiminlyönti ole aiheuttanut vahinkoa tai myötävaikuttanut sen syntymiseen.

Kuljettaja ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut ihmishenkien pelastamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai perustelluista toimenpiteistä aluksen tai muun merellä olevan omaisuuden pelastamiseksi. Kuljettaja ei vastaa myöskään mistään sellaisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet Kuljettajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, kuten esimerkiksi myrskystä tai muista luonnonilmiöistä.

Kuljettaja ei vastaa Tavaran mukana seuraavien pakastin- tai lämpölaitteiden toimintahäiriöistä.

Aikatauluissa annetut ajat eivät ole takuuaikoja, vaan likimääräisiä aikoja. Aikataulujen aikatietoja ei katsota osaksi kuljetussopimusta ja aikataulujen aikatietoja voidaan muuttaa

Kuljettaja ei missään tilanteessa vastaa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta kuten esimerkiksi tulonmenetyksestä. Mikäli Kuljettaja kuitenkin pakottavan lainsäädännön nojalla olisi vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta taikka viivästymisestä aiheutuvasta vahingosta, on Kuljettajan vastuu kuitenkin aina rajoitettu alla mainittavalla tavalla.

Kuljettajan kokonaisvastuu on aina rajoitettu alimpaan seuraavista:

 • rahdin määrään tai kuljetettavien Tavaroiden arvoon riippuen siitä, kumpi on matalampi. Kuljetettavien Tavaroiden arvona pidetään i) Tavaran pörssihintaa tai ii) mikäli kiinteää pörssihintaa ei ole, Tavaroiden käypää hintaa taikka iii) mikäli Tavaralla ei ole kiinteää pörssihintaa eikä käypää hintaa, pidetään Tavaroiden arvona tällöin samankaltaisten ja laadultaan vastaavien tavaroiden normaalia arvoa. Tavaroiden arvo määritetään sen ajankohdan mukaiseen arvoon, jona Tavarat toimitettiin kuljetussopimuksen mukaisesti tai jona Tavarat olisi pitänyt kuljetussopimuksen mukaan toimittaa; tai
 • 667 erityiseen nosto-oikeuteen (Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n määrittelemä Special Drawing Right, SDR) joka kollilta tai muulta tavarayksiköltä, tai mikäli vastuu siten tulee suuremmaksi, 2 erityiseen nosto-oikeuteen (SDR) jokaiselta kyseisen Tavaran bruttopainon kilogrammalta. Jokaista moottoriajoneuvoa, perävaunua, traileria, konttia, suurlavaa tai muuta sellaista kuljetuslaitetta, lasteineen tai ilman, pidetään joka suhteessa, Kuljettajan vastuu mukaan lukien, yhtenä kollina, ja se voidaan ilman erityistä ilmoitusta lähettäjälle lastata kannelle.

Tässä tehdyt varaukset ovat voimassa aluksen päällystön, miehistön, agenttien, ahtaajien ja muiden Kuljettajan vastuulla olevien henkilöiden hyväksi.

Yhteinen haveri jaetaan York/Antverpen -sääntöjen mukaan ja merivahinkoselvityksen laatii Kuljettajan määräämä merivahingonlaskija.

Jos Tavara on siirretty pois tulosataman terminaalialueelta ilman, että vastaanottaja on kirjallisesti tiedottanut Kuljettajalle vähenemisestä tai vahingosta, jonka tämä on huomannut tai olisi tullut huomata, sekä vähenemisen tai vahingon yleisestä laajuudesta, tulee Tavara katsoa luovutetuksi vahingoittumattomana. Jos vähenemistä tai vahinkoa ei ole voitu havaita luovutuksen yhteydessä, on sama voimassa, ellei tällaista ilmoitusta ole tehty kolmen (3) päivän sisällä Tavaran luovutuksesta.

Kuljetussopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan kantajan valinnan mukaan näiden kuljetusehtojen mukaisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat:

·       vastaajan pääasiallisen toimipaikan tai, mikäli tällaista ei ole, vastaajan asuinpaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa;

·       kuljetussopimuksen tekopaikan mukaan määräytyvä tuomioistuin edellyttäen, että vastaajalla on siellä toimipaikka, sivuliike tai edustaja, jonka kautta kuljetussopimus tehtiin;

·       sen paikan mukaan määräytyvä tuomioistuin, jossa Kuljettaja otti Tavarat kuljetettavaksi;

·       Kuljetussopimuksen mukaisen kuljetuspaikan mukaan määräytyvä tuomioistuin;

·       sen paikan mukaan määräytyvä tuomioistuin, jonne Tavarat tosiasiallisesti kuljetettiin.

Kuljetussopimukseen sovelletaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikan mukaan määräytyvää lakia.