ISPS ja turvallisuus satamissa alk. 1.7.2004

ISPS on lyhenne sanoista International Ship and Port Facility Security Code. Se on ohjeistus, jonka tarkoitus on lisätä meriturvallisuutta satamissa ja laivoilla. Toimielin tämän koodin takana on IMO (International Maritime Organization), joka toimii YK:n alaisuudessa. Kansainvälinen ISPS-koodi astui voimaan 1.7.2004. Wasalinelle ja sen asiakkaille koodi tarkoittaa seuraavaa:

  • Satama-alueet on aidattu.
  • Kaikki yksiköt on varattava etukäteen, jotta taataan pääsy satama-alueelle.
  • Kaikkien yksiköiden mukana on oltava tavaraluettelo ja erilliset asiakirjat vaarallisille aineille.
  • Yöpyminen aidatun alueen sisäpuolella on kielletty.
  • Kaikkiin alueelle hakeutuviin lastiyksiköiden lastiin voidaan suorittaa pistokokeita.

ISPS-koodi jakautuu ns. turvallisuustasoihin. Ne vaihtelevat tilanteesta ja mahdollisista uhkakuvista riippuen. Maan poliisiviranomainen määrää turvallisuustasoista ja ne voivat vaihdella satamasta satamaan.

LASTIN TARKISTUS
ISPS-koodi edellyttää, että turvallisuustaso 1:n ollessa voimassa tehdään pistokokeita lastista ja kuljetuskalustosta. Useammin toistuvia tarkistuksia tehdään turvallisuustaso 2:n ollessa voimassa. Kaikkien, jotka hakeutuvat ISPS-alueelle ja joilla on tarkoituksena matkustaa Wasalinen laivalla, tulee olla tietoisia näistä vaatimuksista. Tarkastuksesta kieltäytyminen tarkoittaa myös matkustusoikeuden luopumisesta Wasalinella. Nämä tarkastukset tehdään yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa

TURVALLISUUSTASO 1 (NORMAALI TILANNE)

Turvallisuustaso 1 on ISPS:n lähtökohtana eli ns. normaali taso. Tällä tasolla tavaraluettelolla tarkoitetaan kuljetusasiakirjaa, josta käy ilmi vastaanottaja, lähettäjä, kokonaispaino sekä tavaralaji.

KUORMA-AUTOT JA AJONEUVOT JOISSA ON KULJETTAJA
Kaikki yksiköt on varattava etukäteen ennen kuin niillä on oikeus siirtyä aidatulle satama-alueelle (ISPS-alueelle). Tämä tarkoittaa, että odottaville autoille on joko tehtävä varaus lähtöselvityksessä tai niiden on odotettava satama-alueen ulkopuolella. Kuljettajan on esitettävä tavaraluettelo lähtöselvityksessä.

Vaarallisia aineita kuljetettaessa on asiakirjoissa noudatettava voimassaolevia määräyksiä IMDG/ADR-säännösten mukaan. Määräsatamassa yksikön on välittömästi poistuttava satama-alueelta (ISPS-alueelta).

TAVARA (TRAILERIT, PAPERIKASETIT, KONTIT, VENEET, ALUSTAT)
Kaikki yksiköt on varattava etukäteen. Varaamaton yksikkö, joka saapuu satamaan päivän aikana, on varattava ennen satama-alueelle (ISPS-alueelle) pääsyä. Mahdollisista vaarallisista aineista on Wasalinelle esitettävä voimassaolevien säännösten vaatimukset täyttävä lastiasiakirja. Jätettyään kuormayksikön laivattavaksi vetoauton kuljettajan on poistuttava satama-alueelta.

KAPPALETAVARAKULJETUKSET
Kappaletavarakuljetukset voidaan laivata vain erillisen sopimuksen mukaan. Tavaran luovutuksen yhteydessä lähettäjän on esitettävä yksityiskohtainen tavaraluettelo ja täytettävä luovutustodistus.
Kaikki kappaletavarakuljetukset tarkastetaan silmämääräisesti.