VÄLKOMMEN ATT BEKANTA DEJ MED DEN NYA PASSAGERARFÄRJAN AURORA BOTNIA

en unik lösning inom den marina industrin

Färjan, beställd av Kvarken Link, är ett modernt fartyg med två fraktdäck. Den rymmer 800 passagerare och har en fraktkapacitet på 1 500 meter för last- och personbilar. Fartyget kommer att vara miljövänligt med motorer som körs med både olika slag av bränslelösningar och batterier. Den huvudsakliga källan till bränsle är flytande naturgas, LNG. Fartyget kommer också att kunna använda biogas.

Leverans av fartyget sker våren 2021.