Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Wasaline – Snäppet bättre

Wasaline är världens mest sympatiska rederi och ett utmärkt exempel på nordisk marin know-how. Vi gör livet snäppet bättre.

Vi erbjuder kryssningsupplevelser som är större än vår storlek och vi är den smartaste fraktlösningen för Kvarkens logistik. Vi tar hand om våra kunder, vår personal och miljön. Flexibilitet är en av våra styrkor.

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat märket Nyckelflaggan till Aurora Botnia och Wasalines kryssnings- och frakttjänster som tecken på en produkt/tjänst som är tillverkad i Finland.

Wasalines hållbarhetspolicy

Wasalines miljötänk genomsyrar hela organisationen och dess arbetssätt. Vårt företags ledstjärna är miljömässig, klimatsmart, social, lokal och ekonomisk hållbarhet. Det är så vi vill att våra kunder ska förstå oss samtidigt som de njuter av vår gästfrihet.

Rederiet transporterar dagligen både passagerare och gods över Kvarken och är den nordligaste färjeförbindelsen i världen som är i drift året runt. Wasalines rutt går längs Unescos världsarv, i ett vatten med en unik artrikedom. Rederiet känner ett stort ansvar för att hålla havet rent för kommande generationer i finska Österbotten likväl som i svenska Västerbotten.

Båda kommunerna på varsin sida om Kvarken visar tydliga miljöinitiativ, med Umeå kommuns mål om att på lokal nivå genomföra Agenda 2030, och Vasa stads ambition att bli klimatneutral senast år 2035. Genom en rad insatser vill Wasaline dra sin del av lasset och vara en del av Umeå kommuns och Vasa stads strategier och initiativ för miljön.

Vår verksamhet sker helst i samverkan med lokala företag och vi använder närproducerade råvaror i största möjliga utsträckning. Ett uttalat mål för företaget är att bli alltmer miljövänligt och klimatsmart. Varje år går vi igenom vår hållbarhetspolicy och stämmer av att den efterföljs och om vi behöver göra mer.

Vi har även nolltolerans avseende trakasserier, mobbing och förföljelse och värnar om alla människors lika värde. Företaget vill bidra till en genuin upplevelse som berikar besökare och hjälper till att bevara miljö-, kultur- och naturvärden.

Aurora Botnia

Aurora Botnia är ett modernt fartyg med 2 fraktdäck. Den rymmer cirka 800 passagerare och har en fraktkapacitet på 1 500 filmeter för frakt och bilar. Fartyget är designat för att vara miljövänligt, med ett maskineri som körs på en dubbelbränsle- och batterilösning. Den huvudsakliga bränslekällan är flytande naturgas, LNG. Fartyget kommer även att kunna utnyttja biogas.

Allt från design av färjan till passagerarflöde och upplevelse tar hänsyn till miljöaspekterna. Här är några exempel:

  • Flexibel användning av passagerarutrymmen med intelligent ventilation och belysning
  • Smarta hamnar och automatisk registrering av bilar
  • Smarta hytter
  • Miljövänliga material

Miljöarbete

Ny miljöcertifierad färja – Wasaline har beställt en ny toppmodern färja som utmanar branschens standard, genom att vara miljöcertifierad samt kommer att drivas av flytande natur gas (LNG) som tillåter ytterligare hållbara transporter. Den nya färjan är designad och framtagen för att möta både dagens och framtidens behov.

Teknik – Wasaline har gjort flera tekniska uppgraderingar för minskning av bränsleförbrukning, vilket resulterar i minskade utsläpp och lägre energiförbrukning. Detta är ett initiativ som fortlöpt sedan trafikstarten 2013.

Rederiet arbetar ständigt för energioptimering, genom kontroll och styrning av utrustning samt utbyte av ineffektiva komponenter på alla verksamma områden. En rad olika insatser har genomförts. Bland annat har man installerat frekvensomformare på motorfläktarna och automatiserad klimatkontroll, övergått till induktionshällar i byssan och håller på att övergå till LED-belysning ombord.

Strävan att vara en förebild – Dessa insatser och initiativ är en del i vår strävan efter att rederiet ska var en stolthet för hela regionen. Vi känner att vårt miljöarbete är en del av något större där våra initiativ kan inspirera fler företag i regionen att se över sin miljöpolicy, för en mer hållbar värld.

Plast – Mängden plast och mikroplaster som återfinns i miljön utgör ett globalt problem som alla bör ta ansvar för. Wasaline har tagit ett stort steg mot att bli ett mer miljövänligt företag genom att i största möjliga utsträckning göra fartyget plastfritt. Det är en fortlöpande process där man nu vidtagit konkreta åtgärder för att minska användningen av plast.

I det aktiva arbetet mot att helt avveckla engångsplast ombord, har Wasaline bland annat frångått alla plastengångsförpackningar i cafét, slutat dela ut ballonger och ersatt plastpåsarna med andra alternativ såsom papper, tyg och biopåsar. I tillägg säljs inget smink som innehåller mikroplaster och ett nytt initiativ är att ersätta fleece-kläder med miljövänligare material.

Wasaline ställer även höga krav på att även underleverantörer ska använda mindre plast för att minimera risken för att den hamnar i havet.

Avfallshantering och sanitet – Wasaline har länge sopsorterat men har nyligen förnyat sitt sopsorteringssystem och gjort insatser som uppmuntrar våra passagerare att sortera. I tillägg har Wasaline gjort en stor genomgång av vacuum-systemet för att minska vattenförbrukningen och gångtiden för pumpar. Bland annat har vi övergått till vattenlösa pissoarer.

Våra värderingar

Wasaline values: reliable

Pålitlig

Man litar på oss. Fartyget håller tidtabellen och utmärkt mat serveras ombord. Vi bär ansvar för eget och andras samt för miljöns välmående. Alla har en given plats och roll och försäkrar trygghet på alla plan.

Wasaline values: Authentic

Genuin

Vi är uppriktiga, äkta och öppna. Vi litar på oss själva, vårt kunnande och håller inte tillbaka med beröm. Vi är sammansvetsade i vårt arbete och lyssnar på varandra. Vi är ödmjuka och vill lära oss av våra misstag.

Wasaline values: hjärtlig

Hjärtlig

Vårt jobb är att göra kundernas resa snäppet bättre. Det består av varm och välkomnande service av högsta kvalitet. Det innebär att vi förstår oss på våra passagerare och vet vad de uppskattar. Med hjälp av kreativitet har vi möjlighet att göra även de små sakerna bättre.

Kom och träffa oss!

Rekrytointipäivä
Wasaline
Aurora Botnia winter
Aurora Botnia

K50-mässa

Wasaline deltar K50-mässa i Tammerfors. Mässan är fullspäckad med utställare inom resande, välmående och underhållning.

Tampere Hall
Tammerfors
Suomi
Wasaline
Wasaline
Wasaline