Wasaline – Snäppet bättre

Vi transporterar passagerare och gods över kvarken. Vi är pålitliga, vänliga och värderar hög kvalitet. Vi är flexibla och tar hand om våra kunder, vår personal och miljön.

Vi jobbar för att utveckla och bygga upp kvarkentrafiken till något stort igen, ofta handlar det om att jobba mot oddsen. Där vår utmaning är att bevisa att vi gör något bra, något vi och regionen kan vara stolta över. Vi känner att det vi gör är en del i något större, att vårt rederi är en stolthet för hela regionen och på så sätt placerar hela regionen på kartan.

Vi vill att kunden skall känna sig välkommen, sedd och speciell, att kundens upplevelse skall vara positiv och minnesvärd.

Wasalines miljöpolicy och miljöarbete

Miljöpolicy

Wasalines miljötänk genomsyrar hela organisationen och dess arbetssätt. Rederiet transporterar dagligen både passagerare och gods över Kvarken och är den nordligaste färjeförbindelsen i världen som är i drift året runt. Wasalines rutt går längs Unescos världsarv, i ett vatten med en unik artrikedom. Rederiet känner ett stort ansvar för att hålla havet rent för kommande generationer i finska Österbotten likväl som i svenska Västerbotten.

Båda kommunerna på varsin sida om Kvarken visar tydliga miljöinitiativ, med Umeå kommuns mål om att på lokal nivå genomföra Agenda 2030, och Vasa stads ambition att bli klimatneutral senast år 2035. Genom en rad insatser vill Wasaline dra sin del av lasset och vara en del av Umeå kommuns och Vasa stads strategier och initiativ för miljön.

Miljöarbete

Ny miljöcertifierad färja – Wasaline har beställt en ny toppmodern färja som utmanar branschens standard, genom att vara miljöcertifierad samt kommer att drivas av flytande natur gas (LNG) som tillåter ytterligare hållbara transporter. Den nya färjan är designad och framtagen för att möta både dagens och framtidens behov.

Teknik – Wasaline har gjort flera tekniska uppgraderingar för minskning av bränsleförbrukning, vilket resulterar i minskade utsläpp och lägre energiförbrukning. Detta är ett initiativ som fortlöpt sedan trafikstarten 2013.

Rederiet arbetar ständigt för energioptimering, genom kontroll och styrning av utrustning samt utbyte av ineffektiva komponenter på alla verksamma områden. En rad olika insatser har genomförts. Bland annat har man installerat frekvensomformare på motorfläktarna och automatiserad klimatkontroll, övergått till induktionshällar i byssan och håller på att övergå till LED-belysning ombord.

Strävan att vara en förebild – Dessa insatser och initiativ är en del i vår strävan efter att rederiet ska var en stolthet för hela regionen. Vi känner att vårt miljöarbete är en del av något större där våra initiativ kan inspirera fler företag i regionen att se över sin miljöpolicy, för en mer hållbar värld.

Plast – Mängden plast och mikroplaster som återfinns i miljön utgör ett globalt problem som alla bör ta ansvar för. Wasaline har tagit ett stort steg mot att bli ett mer miljövänligt företag genom att i största möjliga utsträckning göra fartyget plastfritt. Det är en fortlöpande process där man nu vidtagit konkreta åtgärder för att minska användningen av plast.

I det aktiva arbetet mot att helt avveckla engångsplast ombord, har Wasaline bland annat frångått alla plastengångsförpackningar i cafét, slutat dela ut ballonger och ersatt plastpåsarna med andra alternativ såsom papper, tyg och biopåsar. I tillägg säljs inget smink som innehåller mikroplaster och ett nytt initiativ är att ersätta fleece-kläder med miljövänligare material.

Wasaline ställer även höga krav på att även underleverantörer ska använda mindre plast för att minimera risken för att den hamnar i havet.

Avfallshantering och sanitet – Wasaline har länge sopsorterat men har nyligen förnyat sitt sopsorteringssystem och gjort insatser som uppmuntrar våra passagerare att sortera. I tillägg har Wasaline gjort en stor genomgång av vacuum-systemet för att minska vattenförbrukningen och gångtiden för pumpar. Bland annat har vi övergått till vattenlösa pissoarer.