SPONSORERING

Med sponsorering avser Wasaline samarbete som ger oss möjlighet till synlighet och ökar Wasalines igenkännbarhet genom bl.a. deltagande i olika kundevenemang. Sponsoreringsavtalen görs alltid skriftligen. Sponsorering är en del av Wasalines marknadsföring och sker av affärsmässiga orsaker samt förutsätter motprestationer, vilka är rimliga i förhållande till vår insats.

Notera att sponsorering inte är välgörenhet.

Målsättningar med sponsorering:

 • Ge synlighet
 • Öka Wasalines igenkännbarhet
 • Skapa nya affärsmöjligheter
 • Fördjupa och förbättra våra kundrelationer

Vi önskar att alla förfrågningar och ansökningar om sponsorering sker elektroniskt till adressen [email protected].

Från ansökningarna skall framkomma:

 • Vilken nytta har Wasaline av samarbetet?
 • Hur förknippas sponsoreringsobjektet med Wasaline?
 • Basuppgifter om objektet
 • Vilken målgrupp kan man nå? Målgruppens storlek?
 • Planerad synlighet
 • Samarbetets längd samt kostnad
 • Motprestationerna
 • Andra samarbetspartners?