Wasalines smittskyddsarbete tredjepartsverifierat av DNV GL

Wasalines smittskyddsarbete har utvärderats av DNV GL enligt My Care-metoden. Verifieringen täcker fartyget Wasa Express och verksamheten i terminalerna i Vasa och Umeå. Detta stärker Wasalines förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker, inklusive COVID-19.

Wasaline jobbar sedan länge hårt och systematiskt för att garantera säkerheten för passagerarna och personalen. Med DNV GL:s My Care-verifikat får Wasaline sitt smittskyddsarbete under pandemin kvalitetssäkrat och kontrollerat av tredje part.

”My Care utvärderingen, som bygger på en infektionsriskstandard för sjukhusmiljö, ger en god grund för utveckling av rutiner och processer förutom att det är ett betyg på systematisk riskhantering,” säger Curt Ruokolahti, Business Development Manager på på DNV GL.

”Säkerheten är det viktigaste för våra passagerare och anställda. Med denna verifiering vill vi försäkra oss att allting är tryggt och säkert, både ombord och i terminalerna, speciellt under dessa rådande omständigheter med Covid-19”, säger Peter Ståhlberg, VD på Wasaline.

My Care-verifieringen 

DNV GL är en världsledande global aktör av tredjeparts analys, utvärdering och certifiering med verksamhet i mer än 100 länder. Genom certifiering, verifiering, utbildning och digitala försäkringslösningar hjälper DNV GL företag att hantera risker och säkerställa en hållbar verksamhet. Att hantera risker kräver nya strategier i ett post-covid-landskap. Att förstå hur man svarar på nya utmaningar från kunder och intressenter har stor betydelse. Kunderna och de egna anställda måste kunna lita på att åtgärderna är på plats för att säkerheten är tryggad. Genom My Care utvärderingen vill DNV GL försäkra sig om att hanteringen av infektionsrisker är väl förankrad i företagets verksamhet.

Relaterad information

Wasaline & My Care