Wasalines smittskyddsarbete tredjepartsverifierat av DNV

Wasalines smittskyddsarbete har utvärderats av DNV enligt My Care-metoden. Verifieringen täcker fartyget Aurora Botnia och verksamheten i terminalerna i Vasa och Umeå. Detta stärker Wasalines förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker, inklusive COVID-19.

Wasaline jobbar sedan länge hårt och systematiskt för att garantera säkerheten för passagerarna och personalen. Med DNV:s My Care-verifikat får Wasaline sitt smittskyddsarbete under pandemin kvalitetssäkrat och kontrollerat av tredje part.

”My Care utvärderingen, som bygger på en infektionsriskstandard för sjukhusmiljö, ger en god grund för utveckling av rutiner och processer förutom att det är ett betyg på systematisk riskhantering,” säger Curt Ruokolahti, Business Development Manager på på DNV.

Wasaline My Care