Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ladda ner pressbilder: Aurora Botnia, Peter Ståhlberg

NLC Ferry Ab Oy   I  Pressmeddelande I  23.2.2023

2022 – Ett rekordår för Wasaline trots att första kvartalet påverkades av restriktioner

Trots att det under första kvartalet 2022 förekom inreserestriktioner, som påverkade resandet negativt, ökade omsättningen med 78,6% jämfört med 2021. Passagerarsidans omsättning ökade med 150,7 % och passagerarvolymen ökade med 149 %. Fraktens omsättning ökade med 7,7 %. Fraktenheterna ökade med 4,4 %.

Avgångarna ökade med 14% till 1 133 avgångar. Antalet passagerarfordon ökade med 126%.

Bränslekostnaderna ökade med 55,3 % och uppgick till 5,97 miljoner €. Kostnader för löner och anställningsförmåner ökade med 37,5%.

Rörelseresultatet uppgick till +3,3 miljoner euro.

Trafikstatistik

 • st/person
 • Avgångar
 • Passagerare
 • Passagerarfordon
 • Fraktenheter
 • 2022
 • 1 133
 • 267 757
 • 55 661
 • 22 191
 • 2021
 • 990
 • 107 659
 • 24 590
 • 21 259

Nyckeltal

 • (1000 €)
 • Omsättning
 • Rörelseresultat
 • Rörelseresultat %
 • Soliditet
 • 2022
 • 29 293
 • 3 294
 • 11,2 %
 • 63,05 %
 • 2021
 • 16 433
 • 686
 • 4,2 %
 • 73,38 %

”Vi har på alla sätt ett historiskt verksamhetsår bakom oss då vi nu har första hela året bakom oss med det nya fartyget Aurora Botnia i trafik. Vi har kontinuerligt förbättrat vår produkt och både fartyg och besättning har överträffat alla förväntningar på alla segment. Under året har vi lyckats reducera energikonsumtionen med 21% per resa och CO2 utsläppet har minskat 19,6%. Det goda resultatet möjliggör fortsatta miljösatsningar mot målet att vara klimatneutrala 2030”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Tilläggsuppgifter:

VD Peter Ståhlberg
[email protected], tel. +358 40 559 2353

NLC Ferry Oy Ab, med marknadsföringsnamn Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Färjan har beviljats märket nyckelflaggan som tecken på en produkt som är tillverkad i Finland.