Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ladda ner pressbilder: Aurora Botnia, Peter Ståhlberg

NLC Ferry Ab Oy   I  Pressmeddelande I  10.1.2023

Rekordår för Wasaline – den starka tillväxten fortsätter på samtliga segment i Kvarken

Trots Covid-19 pandemirestriktionerna, som påverkade passagerarsiffrorna negativt i första kvartalet, ökade passagerarvolymen med 149 % och Wasaline transporterade 267 757 passagerare år 2022 (2021: 107 659 passagerare). Sedan pandemirestriktionerna avskaffades i mars har Wasaline haft passagerarrekord varje månad.

Avgångarna ökade med 14% till 1 133 avgångar (2021: 990). Antalet passagerarfordon ökade med 126%.

Frakten gjorde ett nytt rekord och enheterna ökade med 4,4 %. Ökningen i ton var 11,5 %. Från slutet av februari bidrog det ryska anfallskriget till höjda energikostnader och frakttillväxten mattades av under året på grund av minskad efterfrågan på frakt, samt osäkerheten på marknaden.

Omsättningen ökade med 78,6%.

Med vårt nya energieffektiva fartyg Aurora Botnia ser jag fram emot fortsatt tillväxt både på frakt och passagerarsidan. Vi kan se en tydlig trend att både passagerare och fraktkunder värderar våra kontinuerliga insatser på att minimera klimatpåverkan i vår trafik med världens miljövänligaste fartyg. Under året har vi lyckats reducera energikonsumtionen med 21% per resa och CO2 utsläppet har minskat 19,6%. Vi kommer att fortsätta våra satsningar på att fortgående reducera vårt klimatavtryck. ”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

”Denna goda fortsatta tillväxt ger oss möjlighet att även i framtiden vara i framkant med innovationer som gynnar miljön. Vi får hoppas att vi även i fortsättningen kan fortsätta med trafiken i Kvarken med samma förutsättningar som tidigare, utan att Finland inför special undantag för utsläppshandel i Östersjön.”

”Jag vill rikta ett stort tack till alla fraktkunder och passagerare. Jag vill också tacka hela personalen som dagligen gör ett enastående arbete med att se över alla kostnader och ser till att beredskapstrafiken fungerar störningsfritt över Kvarken”, avslutar Peter Ståhlberg.

Tilläggsuppgifter:

VD Peter Ståhlberg
[email protected], tel. +358 40 559 2353

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Färjan har beviljats märket nyckelflaggan som tecken på en produkt som är tillverkad i Finland.