På grund av storm på måndag 2.11 så ställs måndagens avgångar in med Wasa Express.

Avgång Umeå kl 12.00 LT samt avgång Vasa kl 20.00 LT trafikeras ej.

Tisdagens avgångar trafikeras enligt tidtabell.