Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ladda ner bild

NLC Ferry Ab Oy   I  Pressmeddelande I  10-2022 I   13.10.2022

Wasaline förbättrar brandsäkerheten genom att beställa en EVFS Pool

Under de senaste 6 månaderna har Wasaline fört samarbete med det finska bolagen Firesea Euipment Oy (Electric Vehicle Fire Safety) och Rescue Team Scandinavia, för att se över vilka alternativa och kompletterande släckmedel det finns för Bil/elbilsbränder ombord på fartyg.

EVFS fire safety pool on board Aurora BotniaWasaline har tillsammans med övriga passagerarrederier drivit ett utvecklingsprojekt av en ny innovativ släckningsbassäng som har tagits fram för elbilbränder och Wasaline har nu som första rederi beställt denna bassäng. Bassängen som utvecklats för elbilsbränder i små utrymmen kyler ner bilen vid en eventuell brand. Den är lätt att hantera i trånga utrymmen och har visat sig vara effektiv vid gjorda tester.

Vid batteribrand kan EVFS-poolen snabbt sättas upp runt fordonet. Branden kontrolleras sedan genom att batterierna, vanligtvis placerade under bilgolvet, sänks ner i kylvätska. I fälttester har poolen visat sig vara effektiv och lätt att hantera i trånga utrymmen på bildäck.

Wasaline har även utrustat Aurora Botnia med AVD-släckare (Aqueous Vermiculite Dispersion) som för närvarande är den mest effektiva metoden på marknaden för att förhindra litiumjonbatteribränder. AVD-medlet kyler ner och kapslar in det brinnande batteriet.

”Säkerheten till sjöss är vår högsta prioritet. Wasaline är alltid villig att delta i innovativa säkerhets-, teknologi- eller hållbarhetsprojekt. Genom att förse Aurora Botnia med en EVFS-pool och AVD-släckare ökar vi återigen vår säkerhetsnivå”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

”Samarbetet med andra rederier, räddningsverk, leverantörer, yrkesverksamma fackmän och besättning ombord har varit exceptionellt. Detta motiverar även vår besättning ombord till att få vara med om att ta fram produkter som främjar säkerheten ombord”, fortsätter han.

Tilläggsuppgifter

VD Peter Ståhlberg
[email protected], tel. +358 40 559 2353

Presskontakt:
Catarina Fant, Director Brand and Communications
[email protected]@wasaline.com, tel: +358 46 921 5811

Mera information om EVFS poolen:
https://evfspool.com/
VD Ari Mattila +358 41 707 2999

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Mer information: www.wasaline.com.