NLC Ferry Ab Oy I Pressrelease I 8.1.2021

Utmanande år för Wasaline, dock med många ljusglimtar trots Covid-19

På grund av restriktionerna gällande Covid-19 pandemin minskade omsättningen under året med 46,4%. Passagerarsidans omsättning minskade med 72,7% och passagerarvolymen minskade med 72,0%. Fraktens omsättning ökade med 7,5%.

12 mars utgick utrikesministeriet i Finland med en rekommendation om att undvika allt resande och utlyste undantagstillstånd 16 mars. 19 mars blev gränsövergången mellan Sverige och Finland begränsad och nöjesresandet avstannade helt.

Hotellbokningarna avstannade och i Vasa minskade hotellnätternas antal med 96% och i Umeå med 86,4%.

2020 gjordes rekord i antalet fraktenheter sedan trafikstarten 2013. Fraktenheterna ökade med 6,6% jämfört med 2019 och sedan 2013 har ökningen varit 26%.

Bränslets medeltonpris har under 2020 minskat med 36,1% och den totala bränsleinbesparningen har varit 3,2%. Avgångarna minskade med 1,2% till 816 avgångar mellan Vasa och Umeå jämfört med 2019 med 826 avgångar.

Trots alla utmaningar vi har med Covid-19 så ser jag fram emot 2021. Med en stadig ökning på fraktsidan så ser vi att nya fartyget med större fraktkapacitet behövs och vi har redan lanserat tidtabellen för 2021. Med de omfattande besparingsprogram som gjorts har vi lyckats hålla ekonomin på tillfredsställande nivå. Vi vill rikta ett stort tack till alla fraktkunder samt till all personal som dagligen gör ett enastående arbete med att se över alla kostnader och ser till att beredskapstrafiken fungerar störningsfritt över Kvarken”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Tilläggsuppgifter                          
VD Peter Ståhlberg, [email protected] tel. +358 40 5592353

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I maj 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs i Raumo, Finland. Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com