Den snabbaste vägen till en hållbarare och mer ekonomisk drift är att använda fartygets motorer och system på ett mer effektivt sätt. I den här artikeln avslöjar den tekniska direktören Jonas Teir hur det är möjligt för Wasaline att ta stora steg framåt när det gäller bränsleeffektivitet och samtidigt minska utsläppen.

Aurora Botnia

Wasalines toppmoderna Aurora Botnia är ett 150 meter långt RoPax-fartyg med en fraktkapacitet på 1 500 filmeter för last och fordon. Dessutom rymmer det 800 passagerare. Fartyget sjösattes i augusti 2021 och är ett av världens mest effektiva och hållbara fartyg. Det uppfyller redan IMO:s mål för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2050 och EU:s kommande Fit for 55-paket.

Så hur är det möjligt för Wasaline att förbättra bränsleeffektiviteten och minska utsläppen på ett redan så effektivt fartyg?

”Bränsleoptimering är den snabbaste vägen till en mer hållbar och ekonomisk fartygsdrift”, säger Jonas Teir på Wasaline.

”Våra ambitiösa miljömål och den kraftiga ökningen av bränslepriserna som vi ser nu, gör att bränsleeffektiviteten är en kritisk del av vår dagliga verksamhet.”

Wasaline förbättrar bränsleeffektiviteten och minskar utsläppen på fyra sätt.

Uppgradera motorer

Trots att Aurora Botnia är ett praktiskt taget splitternytt fartyg har en av dess huvudmotorer redan genomgått uppgraderingar och finjusteringar. Arbetet har utförts utgående från data som samlats in av sensorer ombord och som skickats till Wärtsilä för analys.

”Faktiska driftdata som samlats in under fartygets första år i trafik har varit en guldgruva”, förklarar Jonas Teir.

”Även om det kan låta lite att spara några procent på den årliga bränsleförbrukningen, har det i ett större perspektiv en enorm inverkan”, säger Nico Höglund, produktchef för Wärtsilä 31-motorn.

”Efter bara några år kunde Wasaline se en tvåsiffrig nedgång i bränsleförbrukningen jämfört med när de började. Det här innebär en motsvarande minskning av utsläppen, eller kanske ännu mer. Om man tittar på hela leveranskedjan finns det potential för energibesparing från källa till tank.”

”Dessutom har Wasaline och Wärtsilä kommit överens om att Wärtsilä kan använda fartyget som en testinstallaton för FoU-verksamhet och för att visa upp sin teknologi. Lärdomarna från det här projektet kommer att gynna många andra färjerederier också”, säger Nico Höglund vidare.

Jonas Teir

Jonas Teir, Wasaline

Använda hybriddrift

Aurora Botnias lösning med hybriddrift kombinerar motorer och 2,2 MWh-batterier. I teorin skulle Aurora Botnia kunna drivas enbart med batterier, men i praktiken används de mest för utjämning av belastningstoppar och som momentan reserv för att optimera motordriften. Batterierna används också för att ge kraft vid manövrering i hamn och för att försörja fartygets hotellast.

”Vi tar fortfarande babysteg framåt i fråga om hybridsystemet, så det här är en inlärningskurva för oss”, poängterar Jonas Teir.

”Wärtsiläs övervakning och vägledning har varit avgörande i det här avseendet, eftersom den har gjort det möjligt för oss att bekräfta eller bortse från våra egna tankar och idéer om hur vi kan utnyttja systemet optimalt. De insamlade data hjälper oss att se den verkliga effekten av batteridrift och att se hur vi kan göra saker bättre.”

Utsikterna hittills ser mycket lovande ut, med data som visar att batteridriften har bidragit till en tre till fyra procents förbättring av bränsleekonomin.

Optimera underhållet baserat på faktiska motordata

Wärtsiläs huvudsakliga utrustning och system ombord på Aurora Botnia omfattas av ett 10-årigt avtal med Wärtsilä om optimerat underhåll. Enligt avtalet kan Wasaline dra nytta av prediktivt underhåll med hjälp av banbrytande digitala lösningar baserade på artificiell intelligens.

”Korrekt motorunderhåll är en av hörnstenarna i god bränsleeffektivitet”, påpekar Jonas Teir.

”Övervakning och analys av data spelar en stor roll när vi försöker uppnå det. Det här är mycket mer än det elementära underhållet i ett traditionellt underhållsavtal, eftersom motorparametrarna övervakas kontinuerligt. Vi kan använda insamlad data och Wärtsiläs expertis för att finjustera motorerna så att de får ännu bättre tillförlitlighet och bränsleekonomi.”

Använda flexibel teknik för dubbelbränsle

Wärtsilä 8V31DF engine

Wärtsilä 31DF

Aurora Botnias fyra dubbelbränslemotorer av typen Wärtsilä 31DF kan drivas på flytande naturgas (LNG) och/eller biogas. Fartyget använder Wärtsiläs LNGPac™-teknologi för lagring, kontroll av tillförsel och övervakning av LNG. Dubbelbränsleegenskapen hjälper Wasaline att undvika problemet med att ha alla sina ägg i samma korg när det gäller bränsle – både nu och i framtiden.

”Med vårt nuvarande upplägg har vi flera bränslealternativ att välja mellan”, säger Jonas Teir.

”Utöver fossil LNG och diesel kan fartyget också drivas med biodiesel, flytande biogas (LBG) och, när de blir tillgängliga, e-bränslen som e-diesel och syntetisk LNG. Det gör oss mer flexibla i situationer som t.ex. den nuvarande när tillgängligheten på LNG är en utmaning. Det innebär också att vi har flera sätt att minska koldioxidutsläppen med hjälp av koldioxidsnåla och koldioxidfria bränslen.”

”Enligt mig är framtiden inte full av oändligt många utmaningar utan obegränsade möjligheter. Vårt samarbete med Wärtsilä är en chans att kunna lära sig av varandra och göra något meningsfullt inom området bränsleeffektivitet, vilket inte kommer att gynna bara oss, utan hela fartygsbranschen”, avslutar Jonas Teir.