Wasaline har erhållit Västerbotten Experience sigillet för sitt arbete för hållbar natur-och kulturupplevelse.

Maiden voyage Aurora Botnia 21.8.2021

Västerbotten Experience visar vägen till mer hållbara natur- och kulturupplevelser. Företagen som erhållit VX-sigillet vill vara förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande. De samarbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i länet.

Västerbotten Experience har utvecklat en arbetsmetod som utgår från Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) hållbarhetskriterier. GSTC är ett globalt råd som initierats av FN för att utveckla och förvalta globala standarder för hållbar turism. Medlemmarna förbinder sig bl.a. att:

  • Ha en policy för långsiktig hållbarhet
  • Använda lokala råvaror och matprodukter för att gynna matproducenter
  • Skydda miljön i sitt verksamhetsområde och värna om den biologiska mångfalden
  • Erbjuda tjänster som är tillgängliga för personer med särskilda behov

Wasalines miljötänk genomsyrar hela organisationen och dess arbetssätt. Läs mer här.

Västerbotten Experience-verksamhet startade 2015. Idag har nätverket över 80 medlemsföretag som erbjuder natur- och kulturupplevelser i Västerbottens län.